Polityka szkoleniowa pracodawcy – jak ja stworzyć?

polityka szkoleniowa

W projekcie ustawy o zmianie kodeksu pracy przewiduje się m.in. informowanie pracowników o polityce szkoleniowej pracodawcy. Polityka szkoleniowa ma stanowić element informacji przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. W praktyce, oznacza to, że każdy pracodawca taką polityką, mniej lub bardziej obszerną, powinien posiadać.

Czym jest ta polityka?

Jak „ugryźć” ten temat?

I. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Z zasad prawa pracy przewidzianych w pierwszych przepisach kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art.

Minimalne wynagrodzenie w 2023r – jakie skutki przyniesie?

minimalne wynagrodzenie

We wrześniu opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rozporządzenie wprowadza dwustopniową podwyżkę wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Na jakie inne kwestie będzie miało wpływ rozporządzenie?

Piszę o tym poniżej.

I. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Dłuższy urlop rodzicielski – od kiedy będzie obowiązywał?

dłuższy urlop rodzicielski

Dłuższy urlop rodzicielski, nowe uprawnienia rodzicielskie – od kiedy będą obowiązywać czyli: „co z wdrożeniem unijnej dyrektywy?”

Na blogu już kilkukrotnie poruszałam temat tzw. dyrektywy work-life balance (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE).

Zapoznaj się z wpisami:

⇒ Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

Praca zdalna 2022r. – jak dobrze wprowadzić pracę zdalną w firmie?

Praca zdalna 2022

Praca zdalna to od czasów pandemii częsty sposób wykonywania praca i bardzo dobrze widziany zarówno przez niektórych pracodawców, jak i pracowników. Wszyscy czekamy na kodeksowe unormowanie owej formy świadczenia pracy.

Projekt ustawy przewiduje nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą telepracę.

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe informacje o pracy zdalnej wynikające z projektu.

Według przewidywań, ustawa ma zostać uchwalona i wejść w życie w najbliższym czasie.

I. Praca zdalna według kodeksu pracy

Zgodnie z projektowanym art.

Praca zdalna po cofnięciu stanu epidemii- czy jest możliwa?

Od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na terenie Polski nie obowiązuje już stan epidemii, a stan zagrożenia epidemicznego.

Co prawda, obowiązują jeszcze przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednak, wielu z nas zastanawia się, czy będzie można utrzymać pracę zdalną po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jakie możliwości przewiduje prawo?

Czy pracodawca przygotował przepisy regulujące korzystanie z pracy zdalnej w normalnych warunkach?

I.

Polski Ład | Składka zdrowotna po zmianach od 1 lipca 2022r.

składka zdrowotna 2022

Na blogu zamieściłam, i w tym, i w zeszłym roku, kilka wpisów nt. Polskiego Ładu.

Jak dobrze wiemy, zmiany wprowadzone Polskim Ładem nie spotkały się z zadowoleniem podatników.

Niezadowolenie społeczne wywołało konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w prawie podatkowym oraz innych  ustawach.

W dzisiejszym wpisie wskażę, jakie modyfikacje pojawią się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wcześniejszy wpis dotyczący składki zdrowotnej, znajdziesz tutaj.

I. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego komplementariuszy

Od 1 stycznia 2023 r.

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

W artykule, który znajdziesz pod linkiem pisałam o planowanych zmianach w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Według najnowszych informacji, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma następnie trafić pod obrady Sejmu. Wreszcie postępują prace nad tym projektem ustawy, ponieważ ustawa powinna zostać uchwalona i wejść w życie przed 2 sierpnia 2022 r.

Tzw. dyrektywa rodzicielska, o której pisałam w podlinkowanym wpisie, powinna być wdrożona do polskiego prawa najpóźniej 2 sierpnia 2022 r.

Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

urlop rodzicielski

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła projekt ustawy dostosowującej polski porządek prawny do dyrektywy nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy niezbędne do realizacji tej dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dyrektywa wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Dzisiejszy wpis będzie właśnie na temat urlopu rodzicielskiego.

Kilka słów o zatrudnieniu Ukrainców na podstawie specustawy

specustawa zatrudnienie Ukraińców

Na blogu zamieściłam już wpis na temat zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie specustawy wojennej, z którym możesz zapoznać się pod tym linkiem:

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy – specustawa 2022

Poniżej odniosę się do kilku bardziej szczegółowych kwestii związanych z tym tematem.

I. Wynagrodzenie dla obywatela Ukrainy.

Specustawy przewiduje, jaka powinna być treść powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy.

Działalność gospodarcza obywatela Ukrainy – Specustawa

działalność gospodarcza

Zapewne z doniesień medialnych słyszysz o tym, że obywatele Ukrainy, na podstawie specustawy, o której pisałam w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-legalny-pobyt-i-praca-obywateli-ukrainy/, mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce.

W ostatnich dniach pojawia się dużo pytań właśnie o możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce (jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej).

W dzisiejszym wpisie odniosę się do tego tematu.

I. Działalność gospodarcza wykonywana przez cudzoziemców w Polsce przed Specustawą

Czy każdy cudzoziemiec, co do zasady, może wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG?