Po raz kolejny „na tapecie” tematyka likwidacji stanowiska pracy. Wchodzimy w temat głębiej, bo wpisy z tej tematyki cieszą się Waszym zainteresowaniem.

Tym razem przedstawię – jakie są konsekwencje uznania likwidacji stanowiska pracy za pozorną, fikcyjną, nieprawdziwą, przyczynę wypowiedzenia.

Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom.

Kilka warunków musi zostać spełnionych, by likwidacja stanowiska pracy mogła być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy.

Jeżeli okaże się, że przyczyna ta jest pozorna, czyli nieprawdziwa, nierzeczywista, nieistniejąca (bo np. pracodawca przesunął jedynie dane stanowisko w schemacie organizacyjnym lub zlikwidował je by utworzyć nowe z inną nazwą i nieco zmodyfikowanymi obowiązkami) wypowiedzenie może zostać uznane w postępowaniu sądowym za nieuzasadnione w rozumieniu art. 45 § 1 KP.

Jakie roszczenia przysługują w takim wypadku pracownikowi?

Pracownik ma do dyspozycji takie same narzędzia, jak w przypadku odwoływania się od wypowiedzenia umowy o pracę z każdej innej przyczyny, podanej w wypowiedzeniu, może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę i żądać:

  • uznania tego wypowiedzenia za bezskuteczne,

a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu

  • przywrócenia do pracy lub
  • odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy.
Przywrócenie do pracy? Nie zawsze możliwe…

Warto mieć na uwadze, że sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe; w takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (art. 45 § 2 KP).

Powyższej zasady nie stosujemy jednak do pracowników w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży, pracownic korzystających z urlopu macierzyńskiego oraz pracowników, o których mowa w przepisach szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, chyba że uwzględnienie żądania pracownika przywrócenia do pracy jest niemożliwe z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu (45 § 3 KP ).

Niemożliwość lub niecelowość uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy powinna nastąpić w oparciu o rozważenie wszelkich okoliczności danej sytuacji faktycznej, w tym również tych, które wystąpiły po  po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę

Przykładem niemożliwości lub niecelowości uznania wypowiedzenia za bezskuteczne lub przywrócenia do pracy może być np. skonfliktowanie zwolnionego pracownika z pracodawcą.

W takich sytuacjach sąd orzeknie o odszkodowaniu.

Odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę

Przysługuje ono w wysokości wynagrodzenia za okres od 2 tygodni do 3 miesięcy, nie niższej jednak od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Jesteś Pracodawcą i chcesz zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem, a może jesteś Pracownikiem i chcesz dowiedzieć, czy wręczone Tobie wypowiedzenie umowy jest prawidłowe, w każdym przypadku pamiętaj, że możesz  napisać do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *