Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

I. Brak opłaty od pozwu w sprawach pracowniczych dla pracowników

Do tej pory pracownik, który wnosił pozew w sprawach z zakresu prawa pracy, a wartość przedmiotu sporu przewyższała kwotę 50.000,00 zł, pracownik uiszczał opłatę sądową – opłatę stosunkową, której wysokość ustalało się zgodnie z art.

Czy możesz być zwolniona w czasie ciąży?

zwolnienie w czasie ciąży

PYTANIE O TO CZY … MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONA W CZASIE CIĄŻY?

Tym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla (przyszłych) rodziców.

Jest on efektem naszych wieloletnich obserwacji. Wynika z nich jedno. Ciągle warto popularyzować wiedzę prawniczą na tematy związane z rodzicielstwem, i to z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Nie zamierzamy też zostać obojętne na przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Zaczynamy!

Skutki odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym przestaną obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej piszę o najważniejszych skutkach odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w prawie pracy | Nowe dni wolne od pracy

zmiany w prawie pracy nowe dni wolne

Ustawa nowelizującą kodeks pracy z dnia 9 marca 2023 r. wprowadza do kodeksu pracy nowe uprawnienia dla pracujących rodziców i nie tylko.

O zmianach w kodeksie pracy wdrażanych ww. ustawą pisałam już na blogu, tutajtutaj.

W dzisiejszym wpisie piszę o nowych: urlopie opiekuńczym i zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej.

Zmiany w prawie pracy | Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy

Ustawa zmieni kodeks pracy w wielu obszarach, przede wszystkim związanych z zawieraniem stosunku pracy i uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

W kilku kolejnych wpisach przybliżę zmiany na blogu. Dziś zajmiemy się nową informacją o warunkach zatrudnienia

I. Informacja o warunkach zatrudnienia – jak jest obecnie do 26 kwietnia 2023r?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 29 k.p.,  pracodawca informuje nowo zatrudnionego pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

Praca zdalna | Czy pracownik może zrezygnować ze zwrotu kosztów pracy zdalnej?

ryczałt praca zdalna

Myślę, że dla większości z nas uchwalone przepisy o pracy zdalnej wydają się dyskusyjne. Jeśli nie w całości to na pewno te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ze strony zatrudnionych docierają do nas głosy, że wolą oni pracę zdalną od zwrotu tych kosztów, z kolei pracodawcy chcą ponosić jak najmniejsze koszty w związku z pracą zdalną.

Czy można tych kosztów uniknąć?

Czy pracownik może po prostu ze zwrotu tych kosztów zrezygnować?

I. Praca zdalna – obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu

Czy trzeba wprowadzać pracę zdalną?

zdalna praca

Praca zdalna to obecnie bardzo popularny temat i przedmiot wielu pytań, z którymi się spotykamy w pracy w kancelarii.

Częstym pytaniem jest to, czy każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej?

Odpowiedź brzmi – nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Na czym polega praca zdalna?

Przypominam, że praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Z definicji pracy zdalnej wynika,

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca,