Sygnaliści 2024 – nowy projekt ustawy | Zmiany w prawie pracy

sygnaliści 2024 zmiany w prawie pracy 2024

W 2021 r. już pisałam o przepisach dotyczących sygnalistów na blogu.

Wszystkie wpisy na temat sygnalistów znajdziesz na blogu.

Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do stosowania dyrektywy o ochronie sygnalistów do 17 grudnia 2021 r. Polska tego jeszcze nie zrobiła.

W tym wpisie wyjaśniam:

  • jakie podmioty będą miały obowiązek wdrożenia dyrektywy o sygnalistach?
  • jak ustalić limit 50 pracowników dla celów stosowania przepisów o sygnalistach?

Odwołanie od rozwiązania umowy – nakazanie dalszego zatrudnienia

odwołanie od rozwiązania

W tym wpisie pisałam o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która objęła zabezpieczenie, o jakie może ubiegać się zwolniony pracownik odwołując się od rozwiązania umowy o pracę.

Dzisiaj przychodzę z moim komentarzem na temat tego zabezpieczenia po kilku miesiącach stosowania zmienionych przepisów.

Zapoznaj się wpierw z artykułem, który znajdziesz tutaj, który będzie wprowadzeniem do dzisiejszego artykułu.

I. Na czym polega zabezpieczenie dalszego zatrudniania przy odwołaniu od rozwiązania umowy o pracę?

Art. 7555 k.p.c.

Urlop rodzicielski dla ojca dziecka

urlop rodzicielski dla ojca

Pamiętacie o tym, że od 26 kwietnia 2023 r. ojciec dziecka ma prawo do własnych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego?

Pisałam o tym w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/dluzszy-urlop-rodzicielski-od-26-kwietnia-2023r/

Już od prawie roku przepisy przejściowe i przepisy kodeksu pracy są stosowane, a ciągle pojawiają się pytania o to, czy ojciec dziecka ma prawo do urlopu rodzicielskiego, w tym przysługujących tylko ojcu 9 tygodni tego urlopu, kiedy matka dziecka jest nieubezpieczona.

Rozprawię się z tym w dzisiejszym wpisie.

I. Urlop rodzicielski dla ojca dziecka – Kodeks pracy

Podkreślam to raz jeszcze –

Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

Czy możesz być zwolniona w czasie ciąży?

zwolnienie w czasie ciąży

PYTANIE O TO CZY … MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONA W CZASIE CIĄŻY?

Tym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla (przyszłych) rodziców.

Jest on efektem naszych wieloletnich obserwacji. Wynika z nich jedno. Ciągle warto popularyzować wiedzę prawniczą na tematy związane z rodzicielstwem, i to z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Nie zamierzamy też zostać obojętne na przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Zaczynamy!

Skutki odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym przestaną obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej piszę o najważniejszych skutkach odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w prawie pracy | Nowe dni wolne od pracy

zmiany w prawie pracy nowe dni wolne

Ustawa nowelizującą kodeks pracy z dnia 9 marca 2023 r. wprowadza do kodeksu pracy nowe uprawnienia dla pracujących rodziców i nie tylko.

O zmianach w kodeksie pracy wdrażanych ww. ustawą pisałam już na blogu, tutajtutaj.

W dzisiejszym wpisie piszę o nowych: urlopie opiekuńczym i zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej.

Zmiany w prawie pracy | Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy

Ustawa zmieni kodeks pracy w wielu obszarach, przede wszystkim związanych z zawieraniem stosunku pracy i uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

W kilku kolejnych wpisach przybliżę zmiany na blogu. Dziś zajmiemy się nową informacją o warunkach zatrudnienia

I. Informacja o warunkach zatrudnienia – jak jest obecnie do 26 kwietnia 2023r?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 29 k.p.,  pracodawca informuje nowo zatrudnionego pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

Praca zdalna | Czy pracownik może zrezygnować ze zwrotu kosztów pracy zdalnej?

ryczałt praca zdalna

Myślę, że dla większości z nas uchwalone przepisy o pracy zdalnej wydają się dyskusyjne. Jeśli nie w całości to na pewno te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ze strony zatrudnionych docierają do nas głosy, że wolą oni pracę zdalną od zwrotu tych kosztów, z kolei pracodawcy chcą ponosić jak najmniejsze koszty w związku z pracą zdalną.

Czy można tych kosztów uniknąć?

Czy pracownik może po prostu ze zwrotu tych kosztów zrezygnować?

I. Praca zdalna – obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu