Zatrudnianie cudzoziemców 2023 – nowa porcja informacji

zatrudnianie cudzoziemców 2023

Wojna na terytorium Ukrainy trwa już ponad rok. Krótko po wybuchu konfliktu zbrojnego  na terytorium naszego wschodniego sąsiada zostały uchwalone specjalne przepisy mające ułatwić niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Mam tu na myśli ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym roku istotna nowelizacja tej ustawy została uchwalona 13 stycznia 2023 r.

Aktualnie, oczekujemy na uchwalenie kolejnych nowych przepisów regulujących zasady pobytu i pracy cudzoziemców, którzy przebywają i pracują w Polsce na podstawie specustawy.

Poniżej krótko przypomnę,

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zatrudnianie cudzoziemców 2023

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego to temat, który budzi wiele pytań i kontrowersji.

W ostatnim wpisie pisałam o zmianach wywołanych odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w prawach i obowiązkach pracodawców.

Dzisiaj chciałabym właśnie poruszyć tematów cudzoziemców.

Dobrze pamiętamy, że wskutek epidemii COVID-19 ustawodawca przede wszystkim przedłużył ważność dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. Co będzie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?

I. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zgodnie z art. 15zzq ust. 1 ustawy covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Specustawa | 500 plus dla obywateli Ukrainy

500 plus dla obywatela Ukrainy

W marcu opublikowałam na blogu wpis na temat świadczenia 500 plus dla cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy).

Z tym wpisem możesz zapoznać się pod tym linkiem: https://e-prawopracy.pl/500-plus-dla-obywateli-ukrainy/.

Dzisiaj chciałabym odnieść się do 500+ i ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

I. Specustawa – kto jest uprawniony do 500+?

Zgodnie z art. 26 specustawy, 500+ przysługuje obywatelowi Ukrainy, który:

– przebywa w Polsce,

Kilka słów o zatrudnieniu Ukrainców na podstawie specustawy

specustawa zatrudnienie Ukraińców

Na blogu zamieściłam już wpis na temat zatrudnienia obywateli Ukrainy na podstawie specustawy wojennej, z którym możesz zapoznać się pod tym linkiem:

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy – specustawa 2022

Poniżej odniosę się do kilku bardziej szczegółowych kwestii związanych z tym tematem.

I. Wynagrodzenie dla obywatela Ukrainy.

Specustawy przewiduje, jaka powinna być treść powiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy.

Działalność gospodarcza obywatela Ukrainy – Specustawa

działalność gospodarcza

Zapewne z doniesień medialnych słyszysz o tym, że obywatele Ukrainy, na podstawie specustawy, o której pisałam w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-legalny-pobyt-i-praca-obywateli-ukrainy/, mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce.

W ostatnich dniach pojawia się dużo pytań właśnie o możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce (jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej).

W dzisiejszym wpisie odniosę się do tego tematu.

I. Działalność gospodarcza wykonywana przez cudzoziemców w Polsce przed Specustawą

Czy każdy cudzoziemiec, co do zasady, może wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG?

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy – specustawa 2022

Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy

Swobodne prawo do pracy dla obywateli Ukrainy to coś o czym marzą zarówno obywatele Ukrainy jak i polscy pracodawcy. Specustawa ma to, co do zasady, umożliwić.

W ostatnio opublikowanym wpisie wskazałam, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ma na celu m.in. uproszczenie zatrudniania obywateli Ukrainy.

Dzisiaj przedstawię w tym temacie nieco więcej szczegółów.

I. Prawo do pracy dla obywateli Ukrainy na mocy specustawy – dla kogo prawo do pracy?

„Nowe” zasady zatrudniania obywateli Ukrainy,

500 plus dla obywateli Ukrainy

500 plus dla obywateli Ukrainy

Dzisiejszy wpis będzie o tym, czy cudzoziemiec, który przed 24 lutego 2022 r. przebywał w Polsce, może otrzymywać świadczenie wychowawcze 500+.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o 500+ może ubiegać się obywatel Ukrainy, który wjechał do Polski począwszy od 24 lutego 2022 r. i którego pobyt zostanie uznany za legalny za od tej daty.

A co z obywatelami Ukrainy, którzy przebywali w tej dacie w Polsce?

*O świadczeniach przysługujących obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną z Rosją przygotuję oddzielny wpis – został już on opublikowany, znajdziesz go pod tym linkiem.

Pomoc dla obywateli Ukrainy | Legalny pobyt i praca obywateli Ukrainy

pomoc dla obywateli Ukrainy

Niezrozumiały, skandaliczny atak Rosji na Ukrainę spowodował, że setki tysięcy Ukraińców przekroczyło granicę z Polską uciekając przed wojną.

Polska jest krajem, który, jak do tej pory, przyjął największą liczbę uciekinierów zza wschodniej granicy – w szczególności kobiety, dzieci i osoby starsze.

Wymusiło to na polskim rządzie konieczność opracowania rozwiązań legislacyjnych związanych z pobytem obywateli Ukrainy na terytorium RP.

I. Jaki zakres  ma specustawa w sprawie pomocy Ukraińcom?

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w założeniach ma unormować i ustabilizować dynamiczną sytuację Ukraińców,

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy – legalny pobyt i praca dla obywateli Ukrainy

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy

W ostatnich dniach dyskutujemy na temat legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Oczywiście, wszyscy czekamy na ustawę regulującą pobyt obywateli Ukrainy w Polsce, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r. Część cudzoziemców przekroczyła granicę legitymując się paszportem biometrycznym.

Niestety, niejednokrotnie widziałam już mylne informacje na temat przedłużenia legalności pobytu osób posługujących się paszportem biometrycznym.

I. Ruch bezwizowy – legalny pobyt i praca obywatela Ukrainy w Polsce.

Wjazd do Polski w ramach ruchu bezwizowego jest dostępny m.in. dla obywateli Ukrainy,

Jak kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców?

pip kontrola cudzoziemców

Zainteresowanie zatrudnianiem obcokrajowców przez polskich przedsiębiorców nie słabnie. Dla cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy, Polska to atrakcyjna destynacja, jeśli chodzi o rynek pracy, polscy pracodawcy zaś nie mogą narzekać na brak chętnych.

To zjawisko ma, jednak, swoje ciemniejsze strony związane z chęcią obchodzenia przepisów o legalności zatrudnienia.

O tym, w jaki sposób kontroluje się legalność zatrudnienia cudzoziemców, przeczytasz poniżej.

I. Kiedy cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie?

Aby omówić sposób kontroli legalności zatrudnienia, w pierwszej kolejności należy wymienić sytuacje,