ZUS | Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy – od czego zależy?

ZUS zasiłek przedsiębiorca

Często otrzymuję od przedsiębiorców pytania dotyczące wysokości zasiłku chorobowego.

W jakiej wysokości zasiłku mogą się spodziewać?

Co zrobić, aby zasiłek był wysoki?

W dzisiejszym wpisie zamieszczam kilka uwag odnośnie do wysokości zasiłków dla przedsiębiorcy.

I. Wysokość zasilku dla predsiębiorcy – informacje ogólne

Przypomnę jedynie, że przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, a dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

To ubezpieczenie chorobowe jest konieczne aby prawo do zasiłku przedsiębiorcy przysługiwało.

ZUS | Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę – prawo czy obowiązek?

ZUS NAKŁADA NA PRACODAWCĘ OBOWIĄZEK KONTROLI ZWOLNIEŃ LEKARSKICH

W styczniu br. ZUS rozesłał mailowe wiadomości do pracodawców, którzy zatrudniają przynajmniej 20 pracowników, w których nakłada na nich obowiązek przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich pracowników i raportowania wyników tych zwolnień wprost do ZUS.

Zawiadomienie z ZUS wygląda w większości przypadków tak:

Czy jest to działanie zgodne z prawem? Jak interpretować wiadomość ZUS?

O tym piszę w dzisiejszym artykule.

ZUS | Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?

zasiłek chorobowy przedsiębiorcy

Temat przedsiębiorcy i ZUS był już wielokrotnie poruszany na blogu, w różnych kontekstach.

Dzisiaj odpowiem na pytanie, kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?

Będzie to dobre kompendium wiedzy spinające wiele już artykułów poświęconych tej tematyce na blogu. .

Po pierwsze, przypomnę, że przedsiębiorca, inaczej niż pracownik, dobrowolnie podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Zatem, uzyskanie zasiłku chorobowego jest uzależnione od tego, czy:

⇒ przedsiębiorca zgłosił się do ubezpieczenia chorobowego,

⇒ upłynął okres wyczekiwania oraz

⇒ przedsiębiorca opłaca terminowo składki na ubezpieczenie chorobowe.

ZUS | Kontrola zwolnień lekarskich od 1 stycznia 2019r.

Ostatnio odpowiadałam na kolejne zapytanie dotyczące treści zwolnienia lekarskiego i prawdopodobieństwa przeprowadzenia kontroli prawidłowości korzystania z popularnego L-4.

W niedługim czasie po pytaniu, rząd opublikował projekt ustawy zmieniający zasady przeprowadzania kontroli wykorzystywania zwolnień lekarskich od nowego roku.

Dzisiaj napiszę o tym jak obecnie wygląd sytuacja z kontrolowaniem zwolnień lekarskich (L4) planowanych zmianach.

I. Jak jest teraz – Jak wygląda kontrola zwolnień lekarskich przez ZUS

Kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby może podlegać każde zwolnienie lekarskie bez względu na wskazania lekarskie,

Jeden przelew do ZUS od 01 stycznia 2018r. – konsekwencje dla przedsiębiorców

Od 1 stycznia 2018 r. nastąpi, przez niektórych określana jako rewolucyjna, zmiana w zasadach opłacania składek ZUS.

Zamiast obecnie trzech przelewów płatnicy będą opłacać wszystkie należności na rzecz ZUS jednym przelewem, bezpośrednio na numer rachunku składkowego przyznany indywidualnie każdemu z nas (przedsiębiorców). Zmianie ulegną zasady zaliczania wpłat na poszczególne fundusze, według algorytmu podziału wpłat.

W przypadku gdy na koncie w ZUS będzie figurowała zaległość, wpłata w pierwszej kolejności pokryje zadłużenie, a dopiero pozostała część wpłaty zostanie rozdysponowana na poszczególne fundusze. Może to spowodować utratę prawa do przyszłych zasiłków chorobowych,

ZUS zmienił i zaniżył Ci podstawę zasiłku? Niesłusznie…

ZUS zmienił i zaniżył Ci podstawę zasiłku?

Pytanie postawione w tytule artykułu jest odpowiedzią na sytuacje w której ZUS przelicza podstawę zasiłku w przypadku powstania krótkotrwałej przerwy w ubezpieczeniu chorobowym. Niejednokrotnie spotkałam się już z pytaniem:

Czy art 43 ustawy zasiłkowej ma zastosowanie jeśli była przerwa w ubezpieczeniu chorobowym wynikającej ze złożenie deklaracji przystępującej do ubezpieczenia po upływie terminu?

I. Kiedy ZUS zmienia i zaniża podstawę zasiłku?

ZUS w sytuacji powstania przerwy w ubezpieczeniu chorobowym nie stosuje art 43 ustawy zasiłkowej,

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia – kiedy i w jakiej wysokości przysługuje?

zasiłek chorobowy po ustaniu umowy

Dziś dostałam takie zapytanie od Czytelnika Bloga:

Mam pytanie odnośnie zasiłku chorobowego. Biorąc pod uwagę że przez ponad 20 lat płaciłem wysokie składki, to czy obecnie przebywając na zwolnieniu po ustaniu stosunku pracy nie mogę liczyć na więcej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia mimo że moje 80% ostatniego wynagrodzenia to dużo więcej? Będę wdzięczny za informację. Oskar…

Temat zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia, szerzej po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego był na mojej liście artykułów do napisania na blogu, tak więc pomyślałam, że dziś odpowiem na zapytanie w tej formie. Oczywiście kompleksowo,