ZUS| Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku

podstawa wymiaru zasiłku

Dzisiejszy wpis poświęcam zmianie stanowiska w temacie ustalania podstawy wymiaru zasiłku.

Dobra wiadomość jest taka, że po zmianie podejścia ZUS podstawa wymiaru zasiłku, w niektórych przypadkach, jest wyższa.

I. Umowa zlecenia z pracownikiem 

Zgodnie z przepisami dla celów ubezpieczenia społecznego, za pracownika uważa się osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z:

⇒ pracodawcą,

ZUS | Pozorne zatrudnienie i ciąża

pozorność umowy ZUS

PYTANIE O … POZORNE ZATRUDNIENIE I CIĄŻĘ

Dzisiaj zamieszczam wpis z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co się dzieje wtedy, gdy pracujesz na umowie o pracę, jesteś w ciąży, a ZUS kwestionuje Twoje zatrudnienie?

Czy dostaniesz zasiłek chorobowy i macierzyński?

Zerknij poniżej.

I. Pozorność umowy o pracę – dlaczego ZUS Ci ją zarzuca?

Na blogu już kilkukrotnie wspominałam o tym, że ZUS ma prawo weryfikować zasadność zgłoszeń do ubezpieczeń w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (to samo dotyczy też umów zlecenia).

ZUS | Zwolnienie lekarskie na działalności gospodarczej – co wolno?

zwolnienie lekarskie na działalności gospodarczej

Na ten temat można pisać w nieskończoność, tyle jest pytań, watpliwości, sporów z ZUS.

Dzisiaj chciałabym odpowiedzieć na dwa pytania.

Po pierwsze, czy będąc na zwolnieniu lekarskim można założyć działalność gospodarczą?

Po drugie, czy przedsiębiorca na zwolnieniu lekarskim może podpisywać dokumenty?

I. Zakaz wykonywania pracy zarobkowej na L4

Z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, że ubezpieczony, wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową, traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia.

Zwolnienie lekarskie a dwóch pracodawców

Na blogu regularnie publikuję wpisy o zasiłku chorobowym.

Nie pisałam jeszcze na blogu o tym, jak wygląda sytuacja chorego pracownika zatrudnionego u dwóch pracodawców.

Piszę o tym poniżej.

ZUS | Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy – kiedy przysługuje?

zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy przedsiębiorcy? Od czego prawo do zasiłku chorobowego zależy?

Dzisiejszy wpis odpowie na powyższe pytania.

I. Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego – warunek konieczny do uzyskania prawa do zasiłku chorobowego?

Pierwszą ważną informacją jest ta, że przedsiębiorca podlega dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu.

To od Ciebie, jako przedsiębiorcy, zależy, czy chcesz być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym czy nie.

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego uzależnione jest właśnie od podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Jeśli,

Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?

wypalenie zawodowe

Na wypalenie zawodowe, choćby przejściowe, skarży się, zgodnie ze statystykami jakie można znaleźć w internecie, około 75% pracowników. Oczywiście różna jest siła owego syndromu u poszczególnych pracowników i nie zawsze konieczne jest zwolnienie lekarskie ale warto rozważyć czy w ogóle jest możliwe zwolnienie lekarskie z tej przyczyny.

Wbrew medialnym doniesieniom, wypalenie zawodowe nadal nie jest jednak uznawane za chorobę w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nowa wersja klasyfikacji, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., (Państwa członkowskie – w tym Polska –

ZUS | Dodatkowy zarobek w trakcie zasiłku chorobowego

ubezpieczenie grupowe a zasiłek

Z mojej praktyki wynika, że ZUS bardzo często odmawia prawa do zasiłku chorobowego lub żąda jego zwrotu względem osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych w swoich zakładach pracy, które korzystają też z zasiłku chorobowego.

W zeszłym roku Sąd Najwyższy wydał korzystny dla takich ubezpieczonych wyrok.

Na tym przykładzie chciałabym opisać na blogu, kiedy ZUS nie powinien odmawiać prawa do zasiłku.

I. Kiedy nie właściwie wykorzystujesz zasiłek chorobowy? Art. 17 ustawy zasiłkowej

Podstawową kwestią,

ZUS | Zasiłek chorobowy na nowych zasadach od 1 stycznia 2022r.

Zasiłek chorobowy

W ostatnim tygodniu można było w Internecie zapoznać się z szokującymy artykułami na temat kupowania zwolnień lekarskich w sieci, a także masowego przechodzenia na zwolnienia lekarskie. Takich działań nigdy nie zalecamy i ostrzegamy przed nimi.

W kontekście jednakże zmian w ustawie zasiłkowej, jakie wejdą w życie od 2022 r., podejrzewać można, że w grudniu 2021 r., liczba osób przechodzących na zwolnienie lekarskie niestety wzrośnie. Liczba wątpliwości i pytań dotyczących tego jak liczyć okres zasiłkowy na nowych zasadach też rośnie.

Odpowiedzią na te pytania i wątpliwości jest dzisiejszy artykuł.

I. Jak ustala się okres zasiłkowy?

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Art. 43 utrzymanie podstawy zasiłku

Art. 43

Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy często sięgają do art. 43 ustawy zasiłkowej.

Kiedy tak się dzieje?

Kiedy przedsiębiorcy uda się „wypracować” wysoką podstawę wymiaru zasiłku i chcieliby przy jej użyciu mieć obliczaną wysokość kolejnych zasiłków (macierzyńskich, opiekuńczych czy chorobowych).

Niestety, od 1 stycznia 2022 r. zaostrzają się zasady korzystania z art. 43 ustawy zasiłkowej.

I. Art 43 – co się zmieni?

W marcowym wpisie wskazałam, że planuje się usunąć art.

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Jak liczyć okres zasiłkowy po 01.01.2022?

okres zasiłkowy 2022

Czekają nas duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ZUS.

W pierwszym artykule, poświęconym temu zagadnieniu przedstawiłam pozytywną zmianę dla przedsiębiorców dotyczącą nie ustawania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dzisiejszy artykuł opisuje już niekorzystną zmianę dla Ubezpieczonych, zmiana dotyczy nowych zasadach kierujących ustaleniem okresu zasiłkowego (czyli długości okresu, w trakcie którego można korzystać z zasiłku chorobowego).

Pierwszy wpis dotyczący okresu zasiłkowego opublikowałam w 2016, znajdziesz go tutaj. Cieszy on się dużą popularnością.