Spór z ZUS – podstawa wymiaru składek w przypadku podróży służbowych

podstawa wymiaru składek

W ostatnim czasie na blogu opublikowałam wpisy nt. podróży służbowej i oddelegowania. Znajdziesz go tutaj.

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył tej tematyki.

Chciałabym w kilku słowach napisać, czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek w przypadku oddelegowania i podróży służbowej, a jeśli tak, kiedy dzieje się to najczęściej.

I. Podróże służbowe, oddelegowania a podstawa wymiaru składek ZUS 

Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?

wypalenie zawodowe

Na wypalenie zawodowe, choćby przejściowe, skarży się, zgodnie ze statystykami jakie można znaleźć w internecie, około 75% pracowników. Oczywiście różna jest siła owego syndromu u poszczególnych pracowników i nie zawsze konieczne jest zwolnienie lekarskie ale warto rozważyć czy w ogóle jest możliwe zwolnienie lekarskie z tej przyczyny.

Wbrew medialnym doniesieniom, wypalenie zawodowe nadal nie jest jednak uznawane za chorobę w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nowa wersja klasyfikacji, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., (Państwa członkowskie – w tym Polska –

Kontrola zwolnienia przez pracodawcę i jej konsekwencje

kontrola zwolnienia

Na blogu pisałam już o tym, że przeprowadzane są kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Chociażby z ostatniego wpisu możesz się dowiedzieć, jak przebiega taka kontrola (znajdziesz go tutaj)

W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się na skutkach takiej kontroli. Kontroli, która przeprowadza pracodawca.

Co się stanie, jeśli kontrolujący stwierdzi, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane nieprawidłowo?

I. Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego – co to oznacza?

ZUS | Dodatkowy zarobek w trakcie zasiłku chorobowego

ubezpieczenie grupowe a zasiłek

Z mojej praktyki wynika, że ZUS bardzo często odmawia prawa do zasiłku chorobowego lub żąda jego zwrotu względem osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych w swoich zakładach pracy, które korzystają też z zasiłku chorobowego.

W zeszłym roku Sąd Najwyższy wydał korzystny dla takich ubezpieczonych wyrok.

Na tym przykładzie chciałabym opisać na blogu, kiedy ZUS nie powinien odmawiać prawa do zasiłku.

I. Kiedy nie właściwie wykorzystujesz zasiłek chorobowy? Art. 17 ustawy zasiłkowej

Podstawową kwestią,

Polski Ład | Składka zdrowotna po zmianach od 1 lipca 2022r.

składka zdrowotna 2022

Na blogu zamieściłam, i w tym, i w zeszłym roku, kilka wpisów nt. Polskiego Ładu.

Jak dobrze wiemy, zmiany wprowadzone Polskim Ładem nie spotkały się z zadowoleniem podatników.

Niezadowolenie społeczne wywołało konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w prawie podatkowym oraz innych  ustawach.

W dzisiejszym wpisie wskażę, jakie modyfikacje pojawią się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wcześniejszy wpis dotyczący składki zdrowotnej, znajdziesz tutaj.

I. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego komplementariuszy

Od 1 stycznia 2023 r.

ZUS | Osoba współpracująca przy działalności gospodarczej

osoba współpracująca ZUS

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej to częsty przedmiot zainteresowania i kontroli ZUS.

Co interesujące czasem jest tak, że ZUS nie chce uznać osoby współpracującej mimo, że członek rodzinny istotnie w tej działalności pomaga i przedsiębiorca zgłasza członka rodziny pod ten tytuł do ubezpieczenia. Zdarzają się jednak i odwrotne sytuacje, tzn. nawet przy okazjonalnym wsparciu członków rodziny, ZUS jednak chce aby taka osoba była zgłoszona jako osoba współpracująca, a przedsiębiorca tego nie chce.

Kiedy więc pomoc małżonka, dzieci kwalifikuje się jako współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

Umowa o dzieło – kiedy można ją bezpiecznie stosować?

umowa o dzieło kiedy

Umowa o dzieło jest umową chętnie wykorzystywaną w obrocie gospodarczym. Niestety często jej wykorzystywanie jest nadużywane.

Dziś w artykule przedstawię swego rodzaju kompendium wiedzy, które powinno pomóc w odpowiedzi na pytanie

Umowa o dzieło kiedy można ją bezpieczenie stosować?

W ramach takiej umowy zleca się wykonanie konkretnego zamówienia w postaci zdjęć, obrazu, projektu, strony internetowej.

Na blogu kilkakrotnie był już poruszany temat umów o dzieło, m.in. zawieranych przez grafików i z grafikami czy przez fotografów i z fotografami.

Już z tego krótkiego fragmentu można wywnioskować,

ZUS | Przywrócenie prawa do renty – kiedy jest możliwe?

przywrócenie prawa do renty

Częstym tematem, z którym na co dzień pracuję, jest przyznanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Głównym powodem odmowy przyznania prawa do renty jest brak niezdolności do pracy, jaki stwierdzają lekarze orzecznicy ZUS.

Niewielu z Was zapewne wie, że ustawodawca przewidział rozwiązanie polegające na przywróceniu prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzięki niemu może zostać wznowiona wypłata uprzednio przyznanej renty.

Na czym dokładnie polega „przywrócenie prawa do renty”? O tym piszę poniżej.

I.

Dług w ZUS – jakie koszty egzekucyjne mogą być na Ciebie nałożone?

koszty egzekucyjne ZUS

Dzisiejszy wpis będzie dotyczyć postępowania egzekucyjnego prowadzonego w celu wyegzekwowania należności z tytułu składek ZUS.

W toku takiego rodzaju postępowania, egzekucji podlega kwota zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę.

Niestety, postępowanie egzekucyjne niesie za sobą również dodatkowe koszty. Mowa o tzw. kosztach egzekucyjnych.

Czym są koszty egzekucyjne, kiedy trzeba je uiścić i w jakiej wysokości? Przeczytasz o tym poniżej.

I. Dług w ZUS -> Koszty egzekucyjne 

Koszty egzekucyjne to: opłata manipulacyjna,