Kontrola prowadzenia działalności gospodarczej przez ZUS

Kontrola ZUS w zakresie weryfikowania czy działalność gospodarcza jest prowadzona faktycznie, to częsta praktyka.

Najczęściej taka kontrola ma miejsce, gdy niedługo po rozpoczęciu wykonywania działalności, przedsiębiorca przechodzi na zwolnienie lekarskie i pobiera zasiłek chorobowy lub macierzyński, ale także w przypadku długookresowego pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego (np. na przemian zasiłki chorobowy i macierzyński w związku z kolejnymi ciążami).

Co więcej, ZUS niekiedy kilkukrotnie kontroluje tych samych przedsiębiorców w związku z pobieraniem kolejnych świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli kiedy kontrola dotyczy innego okresu niż poprzednio.

ZUS zmienił i zaniżył Ci podstawę zasiłku? Niesłusznie…

ZUS zmienił i zaniżył Ci podstawę zasiłku?

Pytanie postawione w tytule artykułu jest odpowiedzią na sytuacje w której ZUS przelicza podstawę zasiłku w przypadku powstania krótkotrwałej przerwy w ubezpieczeniu chorobowym. Niejednokrotnie spotkałam się już z pytaniem:

Czy art 43 ustawy zasiłkowej ma zastosowanie jeśli była przerwa w ubezpieczeniu chorobowym wynikającej ze złożenie deklaracji przystępującej do ubezpieczenia po upływie terminu?

I. Kiedy ZUS zmienia i zaniża podstawę zasiłku?

ZUS w sytuacji powstania przerwy w ubezpieczeniu chorobowym nie stosuje art 43 ustawy zasiłkowej,

ZUS| Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej

osoba współpracująca ZUS, zasiłek macierzyński

Jakiś czas temu pisałam na blogu o tym jak osoba współpracująca może nabyć tytułu do ubezpieczeń, prawo do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Z racji tego, że sprawy tego typu w dalszy ciągu często do mnie trafiają postanowiłam odświeżyć i poszerzyć nieco omówienie problemu.

ZUS | Wniosek o przywrócenie terminu płatności składek

W jakiej sytuacji może być potrzebny wniosek o przywrócenie terminu płatności składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Żeby zrozumieć sens jego składania, musisz wiedzieć, że nawet jednokrotne nie opłacenie w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, powoduje ustanie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, a w dalszej konsekwencji pozbawia prawa do zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku opiekuńczego.

Na przykładzie – możesz pięć lat prowadzić działalność gospodarczą, rzetelnie terminowo opłacać należne składki, a jeśli raz przydarzy Ci się zapłacić je z opóźnieniem,

ZUS| Kiedy przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć składki ZUS?

Kiedy przedsiębiorca ma prawo pomniejszyć składki ZUS za okres pobierania zasiłku? Czy dopiero po wypłacie zasiłku przez ZUS czy wcześniej? Czy można pomniejszać podstawy wyższe od minimalnych? Jak dochodzić do ZUS nadpłaconych składek?

Takich i podobnych pytań pojawia się dużo w mojej praktyce. Odpowiem dziś na powyższe pytania, podam najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Pytania nie są oczywiste, na niektóre inną odpowiedź usłyszycie od ZUS, a inna wynika z orzecznictwa. A problemów z niewłaściwym postępowaniem następczo jest sporo. 

1000 zł zasiłku macierzyńskiego przez rok dla każdego

Ciąg dalszy tematyki zasiłków macierzyńskich po zmianach obowiązujących od 01.01.2016 r.

Dziś dobry temat na slogan wyborczy: 1000,00 zasiłku na każde urodzone dziecko przez rok!

Tzw. kośiniakowe. Od nazwiska Ministra Pracy i Polityki Społecznej w poprzednim rządzie.

Wysoki zasiłek dla przedsiębiorcy nadal możliwy

W poprzednim wpisie z tej serii przedstawiłam główne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poniżej 12 miesięcy.

Znajdziesz go tutaj

Natomiast w tym artykule chciałabym się zająć przypadkiem swego rodzaju wyjątku, bardzo ważnego, pozwalającego na nabycie prawa do wysokiej podstawy zasiłku chorobowego, czy też zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jeśli posiadają wcześniejszy tytuł do ubezpieczenia (trwający odpowiednio długo).

I okaże się, że 

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy na nowych zasadach

W artykułach na blogu przedstawiłam już pokrótce rewolucję w zasiłkach dla przedsiębiorców obowiązującą od 01 stycznia 2016 r.

Zmian i związanych z nimi pytań jest bardzo dużo tak więc dziś nadszedł czas na przedstawienie obowiązujących zasady kompleksowo w trzech kolejnych wpisach, które pojawią się dzień do dniu.

Ustawa nowelizująca w sposób znaczący zmieniła podstawy zasiłków osób prowadzących działalność gospodarczą.

Nie ma co ukrywać, że obecnie o wysokie zasiłki chorobowe, macierzyńskie, jest dużo trudniej, jednakże nie jest to niemożliwe.

Czy warto odwoływać się od decyzji ZUS?

Moim zdaniem jest to pytanie retoryczne… Oczywiście mówimy o decyzji, z którą się nie zgadzasz, która jest dla Ciebie niekorzystna. Odwołanie od decyzji ZUS jest czymś, co naprawdę, warto rozważyć.

Konkretna odpowiedź będzie w treści wpisu, zacznijmy teraz od pewnej historii.

I. Długi wstęp jednakże z optymistycznym podsumowaniem

Do napisania tego wpisu przekonały mnie losy krótkich wpisów na stronie bloga na Facebooku, pozwalam sobie tam na trochę bardziej osobiste wpisy z mojego zawodowego życia, zachęcam do polubienia