Zdalne wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

Zdalne wypowiedzenie umowy o pracę

Na co dzień obserwujemy, jak wiele czynności z zakresu prawa pracy wykonywane jest zdalnie – na odległość. Mam tu na myśli nie tylko wykonywanie pracy, ale i, przykładowo, zawieranie umów o pracę, składanie wniosków urlopowych.

Często słyszę teżpytanie, czy umowę o pracę można wypowiedzieć zdalnie?

Poniżej znajdziesz odpowiedź na to pytanie.

I. Forma złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w drodze wypowiedzenia

Zgodnie z art. 30 § 3 k.p., oświadczenie, i pracownika, i pracodawcy, o wypowiedzeniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie.

Oznacza to,

ZUS przy pracy zdalnej

ZUS przy pracy zdalnej

Kontynujemy temat pracy zdalnej, tematyka to kopalnia pytań, wątpliwości, inspiracji 😉

W dzisiejszym wpisie odniosę się do zwolnienia z oskładkowania kosztów pracy zdalnej (w zakresie niedotyczącym pracy zdalnej okazjonalnej).

I. Koszty, które pracodawca ma obowiązek pokryć przy pracy zdalnej

W art. 6724 § 1 pkt 1, 2 i 4 k.p. ustawodawca wskazał, jakie koszty związane z pracą zdalną pracodawca ma obowiązek ponieść.

Są nimi:

– koszty materiałów i narzędzi pracy,

Umowa o pracę zdalną – jak powinna wyglądać?

umowa o pracę zdalną

Praca zdalnaPraca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować? to temat, który dalej budzie wiele pytań i wątpliwości naszych Klientów. Jedno z powtarzających się pytań to pytanie jak właściwie sformułować sam dokument umowy o pracę zdalną?

W dzisiejszym wpisie chciałabym odnieść się krótko do tego, co jest istotne przy formułowaniu umowy o pracę pod kątem pracy zdalnej.

I. Umowa o pracę zdalną – kogo może obejmować?

Ustawodawca postanowił, że praca zdalna może być stosowana od początku trwania stosunku pracy między konkretnymi stronami umowy o pracę.

Zmiany w prawie pracy | Jaka powinna być treść umów o pracę po 26 kwietnia 2023r?

umowa o pracę

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., przyniosła wiele zmian w różnych obszarach prawa pracy.

Kilka artykułów na ich temat jest już na blogu.

Dzisiaj piszę o zmianach w treści umów o pracę.

I. Umowa o pracę – nowy wzór umowy o pracę

Ustawa nowelizująca zmienia treść art. 29 k.p. stanowiącego o treści umowy o pracę.

Do 26 kwietnia 2023 r. brzmiał on tak:

1.

Zmiany w prawie pracy | Nowa informacja o warunkach zatrudnienia

informacja o warunkach zatrudnienia

26 kwietnia 2023 r. wejdzie w życie rewolucyjna nowelizacja Kodeksu pracy

Ustawa zmieni kodeks pracy w wielu obszarach, przede wszystkim związanych z zawieraniem stosunku pracy i uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem.

W kilku kolejnych wpisach przybliżę zmiany na blogu. Dziś zajmiemy się nową informacją o warunkach zatrudnienia

I. Informacja o warunkach zatrudnienia – jak jest obecnie do 26 kwietnia 2023r?

Zgodnie z aktualnie obowiązującym art. 29 k.p.,  pracodawca informuje nowo zatrudnionego pracownika w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę o:

1) obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,

Praca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować?

praca zdalna dokumenty

Jakie dokumenty trzeba stworzyć aby wdrożyć pracę zdalną w firmie? Jak przygotować się do nowelizacji kodeksu pracy?

Niedawno na blogu opublikowałam wpis na temat pracy zdalnej.

W tym wpisie opisałam krótko, czym jest praca zdalna i w jaki sposób można ją wprowadzić ją w zakładzie pracy – znajdziesz go pod tym linkiem.

W dzisiejszym wpisie postaram się przekazać podstawowe informacje na temat tego, jakie dokumenty pracodawca powinien przygotować, jeśli chce, aby jego pracownicy wykonywali pracę zdalnie.

I.

Kontrola trzeźwości – nowości w kodeksie pracy 2023

kontrola trzeźwości

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do kodeksu pracy przepisy (art. 221c–221h) dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Według ustawy mają one wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Oczywiście, proces legislacyjny jeszcze trwa, jednak, chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, co przepisy zmienią w zakładach pracy, i jak je w zakładach pracy wdrożyć.

I. Kontrola trzeźwości – Co będą mogli kontrolować pracodawcy?

Pracodawca będzie mógł kontrolować:

ZUS | Jak prawidłowo zatrudnić na umowę o pracę członka zarządu?

zatrudnienie członka zarządu

Kodeks spółek handlowych wyraźnie dopuszcza powierzenie pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Przepisy prawa pracy również nie zabraniają zatrudniania członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Z pewnością możliwość objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym skłania do podpisywania takich umów.

Aktualnie, obserwuję, jednak, wzmożone kontrole ZUS tych stosunków pracy, w których po stronie pracownika występuje osoba pełniąca jednocześnie funkcję członka zarządu i będąca wspólnikiem w tej samej spółce (oczywiście mowa o spółce wieloosobowej).

Na jakie kwestie ZUS zwraca uwagę w toku kontroli?

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy stosować i jak robić to dobrze?

zadaniowy system czasu pracy

Praca zdalna zyskała na popularności nie tylko ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed zachorowaniem.

Coraz więcej pracodawców decyduje się, aby jego pracownicy wykonywali pracę we własnym zaciszu domowym. Jeśli pracownik ma do tego niezbędne umiejętności, możliwości techniczne i lokalowe to praca zdalna może być bardzo wygodnym rozwiązaniem dla obu stron stosunku pracy.

Pojawia się jednak problem dotyczący czasu pracy – przepisy o pracy zdalnej nie regulują tej kwestii. W wielu przypadkach pracodawca może mieć problem z określeniem, czy pracownik rzeczywiście spędził określoną ilość czasu na powierzonej mu pracy.

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę na odległość?

umowa o pracę jak zawrzeć na odległość

W jaki sposób zawrzeć umowę o pracę nie widząc się z pracownikiem?

Od ponad roku obserwujemy zmiany na rynku pracy. Coraz większą popularność zyskuje praca zdalna i telepraca. W związku z tym postanowiłam przygotować wpis o tym, jak zawrzeć umowę o pracę na odległość – nie spotykając się z pracownikiem.

I. Umowa o pracę – jak dobrze ją zawrzeć?

Na początek muszę wspomnieć o przepisach.

Zgodnie z art. 29 § 2 k.p., umowa o pracę ma postać pisemną:

Art.