Prawo pracy | Pozew przeciwko pracownikowi – o czym warto pamiętać?

Pozew przeciwko pracownikowi

W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się na pracodawcy.

Nie tylko pracownicy mogą wnieść pozew przeciwko pracodawcy. Należy pamiętać, iż w przypadku naruszenia obowiązków pracowniczych, prawo wniesienia pozwu przeciwko pracownikowi ma również pracodawca.

Czy wiesz w jakich sprawach jako pracodawca możesz wytoczyć pozew przeciwko pracownikowi?

Czy wiesz o czym trzeba pamiętać wnosząc pozew do sądu pracy?

Jeśli nie, zachęcam Cię do lektury.

Umowa lojalnościowa – nieobecność w pracy a umowa szkoleniowa

umowa lojalnościowa

Dzisiaj zamieszczam kolejny wpis na temat podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Jak zapewne się orientujesz, pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu przez jakiś czas w zamian za umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Spotkałam się ostatnio z pytaniem takim, czy urlop macierzyński wydłuża okres odpracowania przewidziany w umowie lojalnościowej.

Postaram się na to pytanie odpowiedzieć we wpisie.

I. Umowa lojalnościowa – kiedy się ją zawiera?

Zgodnie z art. 1031 k.p.

Umowa B2B – czym jest i jak ją dobrze napisać?

umowa b2b

B2B to skrót od angielskiego business-to-business. Umowami B2B nazywa się umowy zawierane między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej przedsiębiorcami.

Elastyczny formy pracy, swoboda dysponowania swoim czasem to bardzo często argumenty, które przekonują do tworzenia współpracy w oparciu o umowy B2B.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, jakie podmioty zawierają umowy B2B, i co składa się na jej treść.

I. Umowa B2B – umowa cywilnoprawna

Od razu zaznaczam – umowa B2B nie jest umową o pracę!

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych,

Umowa o zakazie konkurencji – czy może zawierać warunek?

O zakazie konkurencji, czyli o zobowiązaniu pracownika do nieprowadzenia działalności współzawodniczącej wobec pracodawcy pisałam już kilkukrotnie na blogu.

Temat pozostaje jednak nadal aktualny, bowiem umowy o zakazie konkurencji stają się już poniekąd stałym elementem zatrudnienia.

Z tego też względu umowy o zakazie konkurencji znalazły się ostatnio również w kręgu za interesowania Sądu Najwyższego.

I. Warunek w umowie o zakazie konkurencji – czy jest możliwy?

Aby mówić o warunkowej umowie o zakazie konkurencji warto zacząć od wyjaśnienia,

Tarcza 4.0. zmiany w prawie pracy | Prawnik Prawo Pracy Łódź

O Tarczy 4.0. pisałam już w poprzednim wpisie, jednak poniżej wymienię kilka zmian, jakie wprowadziła Tarcza 4.0. w prawie pracy.

I. Zaległy urlop – pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop.

Zaległym urlopem jest urlop wypoczynkowy nabyty w danym roku kalendarzowym, który nie został w ciągu tego roku wykorzystany. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Potwierdzone jest w orzecznictwie jest to,

Klauzula konkurencji – czy zaniedbania przy formułowaniu jej postanowień mogą skutkować brakiem ochrony dla pracodawcy?

Zakaz konkurencji to instytucja prawna, która została uregulowana w Kodeksie pracy i której poświęciłam na blogu juz dużo miejsca, nie oznacz, że już wszystko na jej temat zostało napisane. Tym samym dziś poświęcimy zakazowi konkurencji kolejny „odcinek”.

I. Co to jest zakaz konkurencji i kiedy się z nim spotykamy?

Dla przypomnienia, wspomnę tylko, iż w przypadku zastrzeżenia klauzuli pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Co do zasady,

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia – bez ograniczeń?

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia czy jest możliwy? Czy ma jakieś ograniczenia? Czy zawsze obowiązuje?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, iż istnieje takie przekonanie, że w umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenia, umowie o świadczenie usług, umowie o dzieło) można wpisać każdy zapis i zapis ten ma obowiązywać bez żadnego „ale”.

Niestety zleceniobiorca nie ma często możliwości negocjowania postanowień umowy, woli przyjąć zlecenie żeby zyskać źródło utrzymania, niż stawiać opór krzywdzącym zapisom. Po pewnym czasie zapisy zawartej umowy zaczynają uwierać.  Pojawia się problem, pytanie: czy jednak wszystkim zapisom z owych umów należy dotrzymać.

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

Czym jest kara umowna w umowie o zakazie konkurencji? Czy możemy ją zawrzeć zarówno w kontrakcie lojalnościowym trwającym w czasie zatrudnienia czy jedynie po ustaniu stosunku pracy? Czy zmienia ona charakter samej umowy zakazie działalności konkurencyjnej?

Na te i inne pytania postaram się udzielić Wam odpowiedzi w poniższym artykule.

Skutki naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę

Jakie są skutki naruszenia / złamania  zakazu konkurencji przez pracownika w trakcie trwania stosunku pracy?

Co może zrobić pracodawca, gdy to pracownik złamie zakaz konkurencji, jakie uprawnienia mu przysługują?

Niezastosowanie się przez pracownika do zawartego w umowie zakazu konkurencji, stanowi niewątpliwie naruszenie obowiązków pracowniczych, w związku z czym może być sankcjonowane.

Jak? Przyjrzyjmy się wspólnie tej kwestii.