Klauzula konkurencji – czy zaniedbania przy formułowaniu jej postanowień mogą skutkować brakiem ochrony dla pracodawcy?

Zakaz konkurencji to instytucja prawna, która została uregulowana w Kodeksie pracy i której poświęciłam na blogu juz dużo miejsca, nie oznacz, że już wszystko na jej temat zostało napisane. Tym samym dziś poświęcimy zakazowi konkurencji kolejny „odcinek”.

I. Co to jest zakaz konkurencji i kiedy się z nim spotykamy?

Dla przypomnienia, wspomnę tylko, iż w przypadku zastrzeżenia klauzuli pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia – bez ograniczeń?

Zakaz konkurencji w umowie zlecenia czy jest możliwy? Czy ma jakieś ograniczenia? Czy zawsze obowiązuje?

Z doświadczenia mogę powiedzieć, iż istnieje takie przekonanie, że w umowie cywilnoprawnej (umowie zlecenia, umowie o świadczenie usług, umowie o dzieło) można wpisać każdy zapis i zapis ten ma obowiązywać bez żadnego „ale”.

Niestety zleceniobiorca nie ma często możliwości negocjowania postanowień umowy, woli przyjąć zlecenie żeby zyskać źródło utrzymania, niż stawiać opór krzywdzącym zapisom. Po pewnym czasie zapisy zawartej umowy zaczynają uwierać.  Pojawia się problem, pytanie: czy jednak wszystkim zapisom z owych umów należy dotrzymać.

Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

Czym jest kara umowna w umowie o zakazie konkurencji? Czy możemy ją zawrzeć zarówno w kontrakcie lojalnościowym trwającym w czasie zatrudnienia czy jedynie po ustaniu stosunku pracy? Czy zmienia ona charakter samej umowy zakazie działalności konkurencyjnej?

Na te i inne pytania postaram się udzielić Wam odpowiedzi w poniższym artykule.

Skutki naruszenia zakazu konkurencji w czasie trwania umowy o pracę

Jakie są skutki naruszenia / złamania  zakazu konkurencji przez pracownika w trakcie trwania stosunku pracy?

Co może zrobić pracodawca, gdy to pracownik złamie zakaz konkurencji, jakie uprawnienia mu przysługują?

Niezastosowanie się przez pracownika do zawartego w umowie zakazu konkurencji, stanowi niewątpliwie naruszenie obowiązków pracowniczych, w związku z czym może być sankcjonowane.

Jak? Przyjrzyjmy się wspólnie tej kwestii.

Jak w kilku krokach stworzyć dobrą umowę o zakazie konkurencji?

umowa o zakazie konkurencji

Umowa o zakazie konkurencji, z dzisiejszego artykułu dowiesz się jak ją poprawnie ukształtować. Zapoznajmy się z tym cow jaki sposób należy zawrzeć w treści umowy o zakazie działalności konkurencyjnej.

Dzisiejszy wpis jest kontynuacją omówienia zakazu prowadzenia działalności konkurencyjnej.  Artykuł pierwszy z tej serii znajdziecie tutaj.

Pracodawca może zabezpieczyć interesy firmy m.in. przez stosowanie umów o zakazie konkurencji, zawieranych z pracownikami zarówno w czasie trwania zatrudnienia, jak też po jego ustaniu.

Zakaz konkurencji – wcale nie tak łatwo zakazać pracownikowi

Wbrew pozorom nie tak łatwo zakazać pracownikowi konkurencji. Wielu pracodawców stara się to uczynić, jednakże często popełniają błędy, które mogą skutkować zwolnieniem pracownika z jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Skuteczne ukształtowanie zakazu konkurencji to naprawdę sztuka.

I. Czym w ogóle jest zakaz konkurencji?

Najprościej rzecz ujmując – w oparciu o przepisy kodeksu pracy – to zobowiązanie pracownika do nieprowadzenia działalności współzawodniczącej wobec pracodawcy.

To nieprowadzenie trzeba rozumieć szeroko.