ZUS – czy wspólnik spółki z o.o. podlega pod składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. ZUS

To jest temat, o którym można pisać ciągle.

Niedawno pojawiła się nowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca, która może sporo namieszać. Namieszać pozytywnie.

Prawo spółek oraz przepisy ubezpieczeniowe często przechodzą zmiany, które mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w Polsce. Jedną z najważniejszych i potencjalnie rewolucyjnych zmian jest najnowsza uchwała Sądu Najwyższego, która zmienia zasady dotyczące obowiązków ubezpieczeniowych wspólników w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta uchwała może odmienić sposób, w jaki przedsiębiorcy i ich doradcy podchodzą do kwestii ubezpieczeń społecznych.

W tym artykule znajdziesz:

  • Zmiany w tytułach do ubezpieczeń społecznych dla wspólników.

ZUS | Umowa B2B z pracodawcą – czy jest to dobry pomysł?

Umowa B2B z pracodawcą a ZUS

Wykonywany zawód zobowiązuje mnie do tego, żeby śledzić orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Z tego orzecznictwa wynika, że, w kontekście ubezpieczeń społecznych, nie zawsze będzie opłacalne zawieranie umowy B2B z pracodawcą, z którym łączy Cię stosunek pracy.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Umowa cywilnoprawna z pracodawcą

Za pracownika, w rozumieniu ustawy systemowej, uważana jest osoba wykonująca pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej: agencyjnej, zlecenia, o świadczenie usług, o dzieło, jeżeli:

⇒ umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub

⇒ w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy,

ZUS | Świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. a ZUS

Świadczenia niepieniężne ZUS

Świadczenia niepięnieżne w spółce z o.o. to często droga do niepłacenia składek ZUS. Czy jest to skuteczny i dobrze obrany kierunek?

Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają zobowiązanie wspólnika do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podejmowanie tego rodzaju działań w zamian za wynagrodzenie, zasadniczo, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (jest wolne od składek ZUS).

W interpretacjach indywidualnych NFZ, które ukazują się od jakiegoś czasu, organ wskazuje jednak,

Zmiana umowy o pracę na B2B – czy to dobry krok?

zmiana umowy o pracę na B2B

Odpowiedź na to pytanie brzmi jak zawsze u prawników – to zależy.

Zależy to od tego, czy będziesz współpracować z byłym pracodawcą czy nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Dopuszczalność przejścia z etatu na B2B

Żaden przepis nie zabrania zmiany podstawy prawnej wykonywania pracy – przejścia z etatu na współpracę w ramach działalności gospodarczej.

Dość popularnym rozwiązaniem jest wręcz rozwiązywanie umów o pracę i nawiązywanie współpracy B2B z byłym pracodawcą w celu wykonywania tych samych zadań.

W ten sposób były pracodawca ogranicza formalności związane z zatrudnieniem,

ZUS w spółkach kapitałowych – kiedy wspólnicy spółek kapitałowych muszą płacić ZUS?

W przypadku spółek osobowych najczęściej ich wspólnicy podlegają obowiązkowi ubezpieczeń. Wyjątek stanowią wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej.

Inaczej jest w przypadku spółek kapitałowych – status wspólnika spółki kapitałowej zazwyczaj nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Poniżej zamieszczam podstawowe informacje dotyczące tych spółek.

I. Wieloosobowa spółka z o.o. i spółka akcyjna a ZUS 

W przypadku spółek kapitałowych, jej wspólnicy, jak wspomniałam na wstępie, co do zasady, nie posiadają tytułu do ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZUS | Jak prawidłowo zatrudnić na umowę o pracę członka zarządu?

zatrudnienie członka zarządu

Kodeks spółek handlowych wyraźnie dopuszcza powierzenie pełnienia funkcji członka zarządu na podstawie umowy o pracę. Przepisy prawa pracy również nie zabraniają zatrudniania członka zarządu na podstawie umowy o pracę.

Z pewnością możliwość objęcia ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym skłania do podpisywania takich umów.

Aktualnie, obserwuję, jednak, wzmożone kontrole ZUS tych stosunków pracy, w których po stronie pracownika występuje osoba pełniąca jednocześnie funkcję członka zarządu i będąca wspólnikiem w tej samej spółce (oczywiście mowa o spółce wieloosobowej).

Na jakie kwestie ZUS zwraca uwagę w toku kontroli?

Jak wypłacić wynagrodzenie dla członka zarządu?

wynagrodzenie dla członka zarządu jak wypłacić

O sposobach optymalizacji składek ZUS pisałam dość obszernie w artykule:

Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

Jednym ze sposobów jest funkckonowanie w ramach spółki z o.o. W przypadku chęci skorzystania z takiego rozwiązania często też pojawia się pytanie: Jak wypłacić wynagrodzenie dla członka zarządu? I czy owo wynagrodzenie jest oskładkowane, składkami ZUS?

Dziś na nie (dość obszernie) odpowiem. Zapraszam.

I. Akt powołania a wynagrodzenie dla członka zarządu

Członek zarządu może pełnić tę funkcję nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem wypłacanym w oparciu o powołanie.

Wynagrodzenie członka zarządu – a składki ZUS

Czy od wynagrodzenia członka ZUS należy odprowadzać składki ZUS?

Jak sytuacja wygląda w sytuacji pełnienia funkcji na podstawie samego aktu powołania? A jak w sytuacji gdy członka zarządu łączy ze spółką umowa o pracę (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski)?

Czy znajdziemy w tych regulacjach sposób na optymalizację składek ZUS?

I. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pracującego jedynie w ramach powołania – składki ZUS

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania, jak i poprzez zawarcie pomiędzy daną spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego.

Menadżer prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składek ZUS od kontraktu menadżerskiego

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza ZUS

Dziś dobre wiadomości dla osób, które jednocześnie z prowadzeniem działalności gospodarczej nawiązały współpracę ze spółką w ramach kontraktu menedżerskiego w zakresie podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Bardzo korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego.

I. Podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zawarcia umowy – kontraktu menedżerskiego i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej

Kontrakt menedżerski (opisywany już na blogu w kilku artykułach) to szczególna forma zatrudnienia, która skierowana jest z reguły do członków kadry kierowniczej i zarządzającej.

Samozatrudnienie – wady i zalety. Jak uniknąć ryzyka związanego z samozatrudnieniem?

Czym jest samozatrudnienie? Jakie niesie ze sobą korzyści, wady?

Jak prawidło i korzystnie ukształtować współpracę w ramach samozatrudnienia?

Jesteś na etacie i zastanawiasz się nad przejściem na własną działalność gospodarczą? Pracodawca złożył Ci propozycję zamiany dotychczasowego etatu na formę współpracy w ramach samozatrudnienia? Co zyskujesz? A może coś tracisz?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z samozatrudnieniem poznasz po lekturze niniejszego artykułu.