Wynagrodzenie członka zarządu – a składki ZUS

Czy od wynagrodzenia członka ZUS należy odprowadzać składki ZUS?

Jak sytuacja wygląda w sytuacji pełnienia funkcji na podstawie samego aktu powołania? A jak w sytuacji gdy członka zarządu łączy ze spółką umowa o pracę (umowa zlecenia, kontrakt menadżerski)?

Czy znajdziemy w tych regulacjach sposób na optymalizację składek ZUS?

I. Rozliczenie wynagrodzenia członka zarządu pracującego jedynie w ramach powołania – składki ZUS

Członek zarządu może otrzymać wynagrodzenie zarówno w ramach aktu powołania, jak i poprzez zawarcie pomiędzy daną spółką a członkiem zarządu odpowiedniego stosunku prawnego.

Menadżer prowadzący działalność gospodarczą nie zapłaci składek ZUS od kontraktu menadżerskiego

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza ZUS

Dziś dobre wiadomości dla osób, które jednocześnie z prowadzeniem działalności gospodarczej nawiązały współpracę ze spółką w ramach kontraktu menedżerskiego w zakresie podstawy podlegania ubezpieczeniom społecznym.

Bardzo korzystne orzeczenie Sądu Najwyższego.

I. Podstawa podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku zawarcia umowy – kontraktu menedżerskiego i jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej

Kontrakt menedżerski (opisywany już na blogu w kilku artykułach) to szczególna forma zatrudnienia, która skierowana jest z reguły do członków kadry kierowniczej i zarządzającej.

Samozatrudnienie – wady i zalety. Jak uniknąć ryzyka związanego z samozatrudnieniem?

Czym jest samozatrudnienie? Jakie niesie ze sobą korzyści, wady?

Jak prawidło i korzystnie ukształtować współpracę w ramach samozatrudnienia?

Jesteś na etacie i zastanawiasz się nad przejściem na własną działalność gospodarczą? Pracodawca złożył Ci propozycję zamiany dotychczasowego etatu na formę współpracy w ramach samozatrudnienia? Co zyskujesz? A może coś tracisz?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z samozatrudnieniem poznasz po lekturze niniejszego artykułu.

Kontrakt menadżerski – wady i zalety

Kontrakt menadżerski wady zalety

Dzisiejszy artykuł – ostatni z tej serii – chciałabym poświęcić pewnym zagrożeniom, które niesie ze sobą zawarcie umowy menadżerskiej. Czy ze stanowczością można powiedzieć, że ten rodzaj kontraktu jest alternatywą dla zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Czy warto zatem decydować się na jego zawarcie?


Poświęćmy zatem parę chwil uwagi kwestiom: wypowiedzenia kontraktu menadżerskiego, rozstrzygania sporów, czy też przedawnienia roszczeń. Na samym zaś końcu, podsumuje wady i zalety kontraktu menadżerskiego.

Kontrakt menadżerski wykonywanych w ramach działalności gospodarczej

kontrakt menadżerski działalność gospodarcza ZUS

Kontrakt menadżerski  i działalność gospodarcza. Jednocześnie istniejące, obok siebie. Jakie będzie to rodziło konsekwencje w składkach ZUS Menadżera?

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Planujesz podpisać umowę – kontrakt menedżerski będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, której zarządzanie ma być Ci powierzone? Zastanawiasz się który tytuł „zatrudnienia” będzie podstawą podlegania ubezpieczeniom społecznym?

Zapoznaj się koniecznie z poniższymi wskazówkami.

I. Główna zasada – Kontrakt menadżerski działalność gospodarcza

Ustawa systemowa stanowi,

Kontrakt menadżerski – a składki ZUS

umowa menadżerska

Kontrakt menadżerski, a składki ZUS

Trudny, ale za to bardzo życiowy i budzący szereg wątpliwości. Spróbujmy zatem przebrnąć przez niego w miarę bezboleśnie.

Uwaga: numeracja jest kontynuacją wątków z poprzednich artykułów poświęconych tematyce kontraktu menadżerskiego (znajdziesz je tutu i tu).

VIII. Kontrakt menadżerski jako jedyny tytuł do ubezpieczenia.

Wiemy już z poprzednich artykułów, że kontrakt menadżerski jest umową cywilnoprawną nienazwaną, polegającą na świadczeniu usług,

Kontrakt menadżerski – odpowiedzialność menadżera, zakaz konkurencji

Dziś kolejna porcja informacji o kontrakcie menadżerskim. Prześledźimy zakres odpowiedzialności menadżera oraz zakaz konkurencji.

Czy coś ciekawego w tym względzie odkryjemy? Czy coś zachęci Nas do zostania menadżerem? A może wręcz przeciwnie – odstraszy od podjęcia się tej roli? Przekonajmy się. Zapraszam do prawnej przygody, w poszukiwaniu ciekawostek.

Uwaga: numeracja jest kontynuacją wątków z poprzednich artykułów poświęconych tematyce kontraktu menadżerskiego (znajdziesz je tutu).

Jak dobra powieść,

Kontrakt menadżerski – czas pracy i wynagrodzenie

umowa menadżerska

Dzisiejszy wpis na blogu jest kontynuacją omówienia kontraktu menadżerskiego. Co takiego wyszczególnia ten rodzaj umowy spośród wielu innych występujących na rynku? Przyjrzymy się zatem czasowi pracy zarządcy oraz przysługującego mu wynagrodzenia.

Zapraszam do lektury.

Kontrakt menadżerski

Kontrakt menadżerski wady zalety

Jakie jest pierwsze skojarzenie Polaka kiedy słyszy hasło: umowa cywilnoprawna? Umowa śmieciowa?

W Polsce tego rodzaju umowy kojarzą się raczej negatywnie i zazwyczaj odnoszone są do umowy zlecenia i o dzieło. Moim zdaniem jest to często krzywdząca opinia. Wszystko wszak zależy, jak jest umowa cywilnoprawna zawierana, w jakich warunkach, i jak kształtuje rzeczywistość obu stron. Oczywiście często są one również nadużywane ale o patologiach nie będziemy mówić.

Dziś przedstawię tą „lepszą stronę” umów cywilnoprawnych – a mianowicie – kontrakt menadżerski,