Niewłaściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe prawo pracy Łódź

Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku nieprowadzenia/niewłaściwego prowadzenia ewidencji czasu pracy

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam kwestię pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia czy możliwości dochodzenia przed sądem należności z tego tytułu.

Dziś odświeżę ten temat, podkreślając doniosłość tego tematu.

Jak zapewne wiecie, pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, na podstawie której łatwo można ustalić, czy wykonywałeś pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli jednak pracodawca w ogóle nie ewidencjonował Twojego czasu bądź robił to niewłaściwie, jak udowodnić przed sądem pracę w godzinach nadliczbowych?

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy – kiedy przysługują?

Tym razem poruszę kilka kwestii związanych z nadgodzinami w zadaniowym systemie czasu pracy. To kwestia, na której temat jest najwięcej mitów i wątpliwości.

W ostatnim artykule opisałam, czym charakteryzuje się zadaniowy system czasu pracy.

I. Czy jest możliwe, żeby pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy pracował
w godzinach nadliczbowych?

Normy czasu pracy

Do pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy stosuje się podstawowe normy czasu pracy,

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może być stosowany i w jaki sposób należy go wprowadzić?

Pracodawca ma do dyspozycji kilka systemów czasu pracy (m.in. system równoważnego czasu pracy stosowany do większości zatrudnionych osób), które może zaproponować pracowników, a jednym z nich jest, chętnie stosowany przez pracodawców, system zadaniowego czasu pracy.

Czy słusznie jest tak gloryfikowany?

Dla kogo i w jakich sytuacjach warto go rozważyć?

Czy pozwala omijać obowiązek pracodawcy wypłaty nadgodzin?

W dalszej części artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach może być stosowany system zadaniowego czasu pracy, czym się charakteryzuje oraz na jakiej podstawie pracodawca powinien wprowadzić ten system względem pracowników.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy jest dopuszczalny?

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym.

Należy jednak pamiętać, że przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek odpowiedniego zrekompensowania pracownikowi tego, że pracował on więcej niż wynika to z jego obowiązków.

Taka rekompensata może nastąpić między innymi poprzez wypłatę pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy jest więc możliwe w takiej sytuacji rozliczenie się przez pracodawcę z pracownikiem poprzez zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego?

Jeśli tak, to w jakich sytuacjach taka forma zapłaty wynagrodzenia może nastąpić?

Jak udowodnić nadgodziny w sądzie? Pozew o nadgodziny

Jak udowodnić nadgodziny?

Pracy w godzinach nadliczbowych wymaga rzesza przełożonych, pracodawców. Niestety tylko nie liczni wypłacają należne pracownikom wynagrodzenie z tego tytułu. Pracownicy zaś zgadzają się na taki stan rzeczy z uwagi na chęć ochrony stosunku pracy. Jak żyć…? Można by rzec.

Granicę jednak każdy z nas ma i z czasem pojawia się w myślach słowo „dość”, dlaczego mam się na to godzić…

W przypadku braku chęci pracodawcy do wywiązania się ze swoich obowiązków, pojawić się może u Ciebie chęć dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pojawiają się też jednak wątpliwości i pytania,

Płatne nadgodziny dla kierownika?

Dzisiejszy wpis jest odpowiedzią na pytanie jednego z Klientów, brzmiące

Czy zajmując stanowisko dyrektora mam możliwość ubiegania się o wypłatę wynagrodzenia za nadgodziny. Mogę wykazać permanentny stan związany z pracą ponad 12h dziennie przez okres ostatniego 1,5 roku.

I. Kwintesencja wpisu:

Nie jest wykluczona możliwość dochodzenie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w przypadku osób zajmujących kierownicze stanowiska.

Utarło się w  powszechnej  świadomości, iż kierownikom czy osobom zajmującym wyższe stanowiska nie należy się wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.