Do dzisiejszego wpisu zainspirowała mnie bardzo ciekawy artykuł, który pojawił się na łamach piątkowej Gazety Prawnej o tytule „Biznesmamy: matki na macierzyńskim zakładają własne biznesy”.

Główną myślą tego artykułu jest budząca się idea przedsiębiorczości u kobiet, przebywających na zasiłkach macierzyńskich. Zachęcam do jego przeczytania, bo naprawdę może stać się inspirujący.

A ja niniejszym chciałabym tylko dodać trochę uzasadnienia prawnego co do możliwości łączenia prowadzenia działalności gospodarczej z przebywaniem na zasiłku macierzyńskim.

I Czy można prowadzić działalność gospodarczą w trakcie zasiłku macierzyńskiego?

Ależ oczywiście :).

Do zasiłku macierzyńskiego nie ma zastosowania przepis pozbawiający prawa do zasiłku w przypadku wykonywania przez ubezpieczonego pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej  lub wykorzystywania zasiłku niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Art. 12. Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

  1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia. Okresy te wlicza się do okresu zasiłkowego.

Art. 17.

1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia

Nie ma takiego samego lub podobnego zapisu dotyczącego zasiłku macierzyńskiego.

Zatem ubezpieczona ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za cały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego (zwykłego, urlopu rodzicielskiego) niezależnie od tego, czy w czasie korzystania z zasiłku macierzyńskiego kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej czy rozpocznie działalność gospodarczą.

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje również wypłaty tego świadczenia, przysługującego z tytułu umowy o pracę.  Nie ma też żadnego prawnego zakazu otwierania działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego z innego tytułu.

II. Jakie składki ZUS opłaca przedsiębiorcza Mama, prowadząca działalność gospodarczą a trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego?

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania w pełnej wysokości tylko składki zdrowotnej.

W związku z nabyciem prawa do zasiłku macierzyńskiego, osoba prowadząca pozarolniczą działalność, nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia tej działalności, zatem z tytułu prowadzenia tej działalności nie istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W takiej sytuacji, stosownie do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, istnieje obowiązek odprowadzania składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie zasiłku macierzyńskiego jest prawnie dozwolone.

Podsumowując, naprawdę warto 🙂

Jeśli interesuje jak wygląda możliwość pracy osób pracujących na etacie w trakcie urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego -> zajrzyj tutaj.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *