Umowa o dzieło – jakich czynności może dotyczyć?

dzieło umowa

Pomimo tego, że istnieje obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS, ten rodzaj umowy często jest stosowany nieprawidłowo – do nieprawidłowego rodzaju czynności.

Z mojego doświadczenia wynika, że jest to wynik tego, iż umowa o dzieło nie rodzi obowiązku opłacania składek społecznych i składki zdrowotnej.

Jakich czynności nie można wykonywać na podstawie umowy o dzieło?

Piszę o tym poniżej.

I. Umowa o dzieło ->Umowa rezultatu

Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła,

Umowa o dzieło – kiedy można ją bezpiecznie stosować?

umowa o dzieło kiedy

Umowa o dzieło jest umową chętnie wykorzystywaną w obrocie gospodarczym. Niestety często jej wykorzystywanie jest nadużywane.

Dziś w artykule przedstawię swego rodzaju kompendium wiedzy, które powinno pomóc w odpowiedzi na pytanie

Umowa o dzieło kiedy można ją bezpieczenie stosować?

W ramach takiej umowy zleca się wykonanie konkretnego zamówienia w postaci zdjęć, obrazu, projektu, strony internetowej.

Na blogu kilkakrotnie był już poruszany temat umów o dzieło, m.in. zawieranych przez grafików i z grafikami czy przez fotografów i z fotografami.

Już z tego krótkiego fragmentu można wywnioskować,

Kontrola ZUS? Nowe uprawnienia dla inspektorów ZUS!

kontrola ZUS

Kontrola ZUS to słowa, które niestety budzą zawsze wielki stres i poruszenie u Pracodawców, Płatników składek, Przedsiębiorców. Jakie uprawnienia ma Inspektor ZUS w trakcie kontroli? Co może? Czy może przesłuchiwać świadków?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 87) rozszerzyła znacznie katalog uprawnień, przysługujących inspektorom kontroli.

I. Kontrola ZUS – co może Inspektora ZUS w trakcie kontroli?

Zgodnie z nową treścią przepisu inspektor ZUS w trakcie kontroli może:

  1. badać wszelkie księgi,

Prawa autorskie pracownika do rzeczy stworzonych w trakcie zatrudnienia

Prawa autorskie pracownika
Komu przysługują prawa autorskie do grafik stworzonych przez pracownika grafika w ramach stosunku pracy? Do aplikacji, programów stworzonych przez programistę w ramach umowy o pracę? Komu do artykułów, stworzonych przez dziennikarza, zatrudnionego na umowę o pracę? …

Ogólniej: Komu przysługują prawa autorskie do pracy twórczej pracownika? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym artykule.

Wszelkie przejawy działalności twórczej są silnie chronione przez prawo.

Dziedziną, która zajmuje się jej ochroną jest prawo własności intelektualnej, a ustawą która reguluje szczegółowo te kwestie jest ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Wydawałoby się,

Samozatrudnienie – wady i zalety. Jak uniknąć ryzyka związanego z samozatrudnieniem?

Czym jest samozatrudnienie? Jakie niesie ze sobą korzyści, wady?

Jak prawidło i korzystnie ukształtować współpracę w ramach samozatrudnienia?

Jesteś na etacie i zastanawiasz się nad przejściem na własną działalność gospodarczą? Pracodawca złożył Ci propozycję zamiany dotychczasowego etatu na formę współpracy w ramach samozatrudnienia? Co zyskujesz? A może coś tracisz?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z samozatrudnieniem poznasz po lekturze niniejszego artykułu.