Delegowanie za granicę – pomniejszanie podstawy składek ZUS o diety

delegowanie

Rosnące koszty pracy pracowników oraz kryzys gospodarczej powoduje coraz częstsze pytania o optymalizację składek ZUS.

O optymalizacji pisałam m.in. w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/optymalizacja-skladek-zus-czyli-jak-legalnie-nie-placic-zus-u-lub-placic-go-w-nizszej-wysokosci/.

W przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi za granicą, odpowiedzią na tak zadane pytanie może być delegowanie pracowników do pracy za granicę.

Poniżej wskażę korzyści finansowe, z jakimi wiąże się delegowanie.

I. Co oznacza „oddelegowanie”?

Delegowanie / Oddelegowanie pracownika najczęściej następuje do kraju UE, EOG lub Szwajcarii i jest uregulowane przepisami unijnymi.

ZUS | Porozumienie wyjątkowe – czym jest i kiedy może zostać zawarte?

porozumienie wyjątkowe

Jeśli masz problem z uzyskaniem zaświadczenia A1 lub owo zaświadczenie zostało przez ZUS cofnięte, warto rozważyć złożenie wniosku o zawarcie porozumienia wyjątkowego.

Porozumienie wyjątkowe ma na celu utrzymanie w stosunku Ciebie ustawodawstwa polskiego podczas wykonywania przez Ciebie pracy na obszarze innego państwa Unii Europejskiej.

I. W jakich sytuacjach porozumienie wyjątkowe może być dobrym rozwiązaniem?