Nielegalne zatrudnianie cudzoziemca – kiedy dochodzi do naruszeń?

nielegalne zatrudnianie

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis o sankcjach w związku z powierzeniem cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy.

Poniżej podam najczęstsze przypadki, w jakich może dojść do naruszeń. Przedstawię też konsekwencje takich działań.

I. Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy

Definicja tego pojęcia zawarta jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w art. 2 ust. 1 pkt 22a:

Ilekroć w ustawie jest mowa o […] powierzeniu cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – oznacza to powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi,

ZUS | Wypadek przy pracy – kiedy zostanie uznany przez ZUS?

wypadek przy pracy

Nawet najlepsze przeszkolenie zespołu z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy nie daje 100% gwarancji, że w ciągu dnia pracy nie przydarzy się żaden nieszczęśliwy wypadek.

Czym jest więc wypadek przy pracy?

Jakie uprawnienia mogą się z nim wiązać?

O tym w dzisiejszym artykule.

I. Co rozumie się przez „wypadek przy pracy”?

Za wypadek przy pracy, uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

⇒ podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

Jak rozwiązać umowę o pracę z pracownikiem w czasie pandemii?

rozwiązanie umowy o pracę

Od ponad roku publikuję wpisy nawiązujące mniej lub bardziej do stanu epidemii i rozwiązań wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi. Niezależnie od tego, czy mamy stan epidemii czy nie, cały czas rynek pracy zmienia się, nowi pracownicy są zatrudniani, a inni zwalniani.

Obecnie u wielu pracodawców, kończy się okres wszelkich dofinansowań do zatrudnienia i niestety niektórzy stoją przed wyzwaniem, koniecznością rozwiązania umów o pracę z pracownikami. Nie ma co ukrywać jest to temat stresujący również dla pracodawców.

W tym wpisie odniosę się więc do sposobów doręczania oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę pracownikowi przez pracodawcę.

ZUS | Co może przedsiębiorca robić na zwolnieniu lekarskim?

zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje każdemu kto stał się czasowo niezdolny do pracy w wyniku choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Dotyczy to więc zarówno pracownika jak i osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą.

Zasiłek chorobowy jest pewnego rodzaju rekompensatą za utracone wynagrodzenie, które moglibyśmy otrzymać gdybyśmy byli w stanie pracować.

Na pewno nie zdziwi nas fakt, że w czasie zwolnienia lekarskiego osoba która pobiera zasiłek chorobowy nie może pracować – grozi to utratą prawa do zasiłku.

Jednakże każda osoba która prowadzi własną firmę zgodzi się,

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest i jakie uprawnienia daje?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest, jak się o nią starać, jakie świadczenia może umożliwić?

Jak się starać o 500+ dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

I. Niezdolność do samodzielnej egzystencji – definicja

Definicję “niezdolności do samodzielnej egzystencji” znajdziemy w art. 13 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji

Jakie czynności kryją się pod określeniem “podstawowych potrzeb życiowych”?

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – kiedy wygrasz sprawę z ZUS?

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – dlaczego i co wtedy zrobić?

Przedsiębiorcze osoby często zakładają własne działalności gospodarcze. Wiadomym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej (jak i praca na etacie) może dawać również prawo do korzystania z zasiłku: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego.

Zasiłek przysługuje osobom, które aktywnie prowadzą własną działalność gospodarczą i odprowadzają składkę chorobową (należy pamiętać, iż ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób prowadzących działalność jest dobrowolne i można do niego przystąpić w dowolnym momencie prowadzenia działalności).

ZUS jednak ma prawo do weryfikowania,