Minimalne wynagrodzenie w 2023r – jakie skutki przyniesie?

minimalne wynagrodzenie

We wrześniu opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rozporządzenie wprowadza dwustopniową podwyżkę wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Na jakie inne kwestie będzie miało wpływ rozporządzenie?

Piszę o tym poniżej.

I. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Umowa B2B – czym jest i jak ją dobrze napisać?

umowa b2b

B2B to skrót od angielskiego business-to-business. Umowami B2B nazywa się umowy zawierane między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej przedsiębiorcami.

Elastyczny formy pracy, swoboda dysponowania swoim czasem to bardzo często argumenty, które przekonują do tworzenia współpracy w oparciu o umowy B2B.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, jakie podmioty zawierają umowy B2B, i co składa się na jej treść.

I. Umowa B2B – umowa cywilnoprawna

Od razu zaznaczam – umowa B2B nie jest umową o pracę!

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych,

Skrócony tydzień pracy – jak go wprowadzić?

skrócony tydzień pracy

Wiele ostatnio się mówi o uleastycznieniu czasu pracy. Jednym z rozwiązań elastycznej polityki kadrowej jest wprowadzenie skróconego tygodnia czasu pracy.

Polega to na umożliwieniu wykonywania pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu przy wydłużeniu czasu pracy w inne dni tygodnia.

Taki model pracy zyskuje zainteresowanie na rynku pracy.

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony właśnie skróconemu tygodniowi czasu pracy.

I. Skrócony tydzień pracy – podstawowe wiadomości

Standardowo, każdy pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w ramach pełnego etatu,

Spór z ZUS – podstawa wymiaru składek w przypadku podróży służbowych

podstawa wymiaru składek

W ostatnim czasie na blogu opublikowałam wpisy nt. podróży służbowej i oddelegowania. Znajdziesz go tutaj.

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył tej tematyki.

Chciałabym w kilku słowach napisać, czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek w przypadku oddelegowania i podróży służbowej, a jeśli tak, kiedy dzieje się to najczęściej.

I. Podróże służbowe, oddelegowania a podstawa wymiaru składek ZUS 

Czy wypalenie zawodowe może być przyczyną zwolnienia lekarskiego?

wypalenie zawodowe

Na wypalenie zawodowe, choćby przejściowe, skarży się, zgodnie ze statystykami jakie można znaleźć w internecie, około 75% pracowników. Oczywiście różna jest siła owego syndromu u poszczególnych pracowników i nie zawsze konieczne jest zwolnienie lekarskie ale warto rozważyć czy w ogóle jest możliwe zwolnienie lekarskie z tej przyczyny.

Wbrew medialnym doniesieniom, wypalenie zawodowe nadal nie jest jednak uznawane za chorobę w rozumieniu Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD) prowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Nowa wersja klasyfikacji, która obowiązuje od 1 stycznia 2022 r., (Państwa członkowskie – w tym Polska –

Kontrola zwolnienia przez pracodawcę i jej konsekwencje

kontrola zwolnienia

Na blogu pisałam już o tym, że przeprowadzane są kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Chociażby z ostatniego wpisu możesz się dowiedzieć, jak przebiega taka kontrola (znajdziesz go tutaj)

W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się na skutkach takiej kontroli. Kontroli, która przeprowadza pracodawca.

Co się stanie, jeśli kontrolujący stwierdzi, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane nieprawidłowo?

I. Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego – co to oznacza?