Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

optymalizacja składek ZUS

Poniższy artykuł powstał na skutek pojawiającej się w ostatnim czasie tendencji wśród przedsiębiorców do tzw. optymalizacji składek ZUS, czyli „legalnych” sposób na uniknięcie płatności wysokich składek ZUS.

Nie ma w tym nic złego jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większę zapędy Rządu na oskładkowanie wszystkiego co się da.

Artykuł będzie obszerny ale będzie kompleksowo przedstawiał możliwości jakie stoją przed przedsiębiorcami.

Główna zasada jest taka – osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Oznacza to,

Działalność nieewidencjonowana – czym jest, kto może z niej skorzystać?

działalność nieewidencjonowana

Niedawno pisałam długi artykułu o optymalizacji składek ZUS, artykuł znajdziesz tutaj.

Dziś kilka słów o działalności nieewidencjonowanej. Jest to jeden ze sposobów „zaoszczędzenia” na składkach ZUS.

I. Co to jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie.

Jest to tak zwana działalność bez rejestracji. Może ona dotyczyć jedynie osób fizycznych.

Nie można jej też łączyć w żaden sposób z działalnością gospodarczą, a osoby wykonującej działalność nieewidencjonowaną nie można nazywać przedsiębiorcą.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Na blogu pisałam już o cechach charakterystycznych pracy tymczasowej.

Dzisiaj z kolei porównam, ostatnio coraz bardziej popularny, outsourcing pracowniczy z pracą tymczasową.

Trzeba bowiem wiedzieć, że PIP czy ZUS kontrolują tworzone przez przedsiębiorców konstrukcje prawne właśnie w przedmiocie tego, czy występuje faktyczny czy pozorny outsourcing pracowniczy (ten drugi najczęściej okazuje się pracą tymczasową).

I. Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej, dlatego, w zasadzie, powinniśmy mówić o outsourcingu usług,

ZUS | Artysta, wykonawca a umowa o dzieło czy jest to bezpieczne?

umowa o dzieło

Umowa o dzieło vs. umowa o świadczenie usług w branży artystycznej – od lat nie ustają dyskusje na temat zastosowania obu umów.

Aktualne stanowisko sądów wyraźnie ogranicza zawieranie umów o dzieło z artystami.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał kilka wyroków z odwołania instytucji kultury mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, względem której ZUS zakwestionował zawierane umowy o dzieło.

Niekorzystne wyroki dla wspomnianego podmiotu zostały podtrzymane przez Sąd Najwyższy.

W podobnym tonie sformułowany został wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie z odwołania jednego z łódzkich teatrów.

Adopcja – uprawnienia rodzicielskie rodziców adopcyjnych

Uprawnienia rodziców adopcyjnych są w zasadzie analogiczne jak uprawnienia rodziców biologicznych.

Rodzice, którzy przysposobili lub przyjęli na wychowanie dziecko korzystają z wszystkich uprawnień na zasadach ogólnych – istnieją jednak drobne różnice, o których przeczytasz w niniejszym artykule.

Różnice te podyktowane są specyfiką procesu adopcyjnego (jego długości, możliwości adopcji dzieci w różnym wieku).

I. Pierwszym z uprawnień rodziców adopcyjnych jest prawo do urlopu macierzyńskiego.

Pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza,

Polityka antymobbingowa – jak ją dobrze przygotować?

mobbing, polityka antymobbingowa

Jak już wspominałam we wcześniejszym wpisie mobbing pojawia się coraz częściej w zakładach pracy.

W przypadku postępowania sądowego, to na pracowniku ciąży obowiązek udowodnienia, że stał się ofiarą mobbingu.

Trzeba jednak wiedzieć, że polskie prawo przewiduje obowiązek pracodawców do przeciwdziałania mobbingowi.

Pracodawca, który nie chroni swoich pracowników naraża się na niemałe kłopoty, bowiem, może wówczas sprowadzić na siebie nie tylko niepochlebne opinie na szeroko pojętym rynku pracy, ale przede wszystkim na sankcje ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: PIP) w postaci kontroli na podstawie skarg pracowników, a także na odpowiedzialność odszkodowawczą.