Tarcza 4.0. zmiany w prawie pracy | Prawnik Prawo Pracy Łódź

O Tarczy 4.0. pisałam już w poprzednim wpisie, jednak poniżej wymienię kilka zmian, jakie wprowadziła Tarcza 4.0. w prawie pracy.

I. Zaległy urlop – pracodawca może wysłać Cię na zaległy urlop.

Zaległym urlopem jest urlop wypoczynkowy nabyty w danym roku kalendarzowym, który nie został w ciągu tego roku wykorzystany. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy zaległy urlop należy wykorzystać najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Potwierdzone jest w orzecznictwie jest to,

Tarcza 4.0. – jakie nowości wprowadza? | Dodatek solidarnościowy

Galopująca codzienność powoduje, że ja już coraz mniej myślę, o wszelkiego rodzaju tarczach. Nie oznacza to jednak, że nic w tym temacie się nie zmienia.

Od 24 czerwca 2020 r. obowiązuje ustawa zwana „Tarczą 4.0.”. Jako że pisałam szeroko o rozwiązaniach wprowadzanych pierwszą, drugą czy trzecią tarczą to z czuję się również w obowiązku zasygnalizować zmiany wynikające z jej czwartej wersji.

Poniżej piszę też o dodatku solidarnościowym.

3# Tydzień z życia Mecenaski – Prawnik od ZUS i Prawa Pracy

Nie wiem czy to „zasługa” pogody, czy też „wychodzenia” przez Sądy ze stanu epidemii ale ostatni tydzień był bardzo intensywny. Był tak intensywny, że nawet ciężko mi zebrać myśli, żeby go podsumować czy nawet wspominać.

Pisałam w poprzednim artykule, że czeka mnie w tamtym tygodniu maraton spraw sądowych.

Oprócz środy, każdy dzień upływał mi na prowadzeniu mniejszych lub większych sporów w Sądzie. Co więcej oprócz dwóch wizyt w sądach w Łodzi, czekała mnie podróż do sądów w Częstochowie i dwukrotnie do Warszawy. Kto jechał drogą z Łodzi do Częstochowy wie jakie to wyzwanie…

Świadczenie postojowe – Jaki musi być spadek przychodów?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie pierwszego i kolejnych świadczeń postojowych na podstawie tzw. tarcz antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, a jedną z nich jest temat dzisiejszego wpisu, czyli, czy świadczenie postojowe należy się w przypadku, gdy w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia pierwszego wniosku przedsiębiorca odnotował przychód w kwocie 0,00 zł.

Świadczenie postojowe także dla osób pobierających zasiłek macierzyński

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą mogą ubiegać się o przyznanie świadczenia postojowego aż trzykrotnie na podstawie przepisów tzw. Tarcz Antykryzysowych.

Wokół świadczenia postojowego powstaje wiele wątpliwości, m.in. to, czy osoba pobierająca zasiłek macierzyński może ubiegać się o świadczenie postojowe czy też nie, ponieważ posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych.

Początkowo, ta kwestia była rozstrzygana negatywnie dla przedsiębiorców – odmawiano im prawa do świadczenia postojowego.

Co się w ostatnich dniach zmieniło?

2# Tydzień z życia Mecenaski – Prawnik od ZUS i Prawa Pracy

Tydzień temu zapoczątkowałam nowy cykl wpisów na blogu. Wyjaśnienie motywów i koncepcji opisałam na początku artykułu, który znajdziesz tutaj.

I jak się rzekło to trzeba być słownym. Dziś przeglądając Instagram przy śniadaniu napotkałam doskonałego mema, który podsumowuję ową moją „słowność” (uwaga będzie lekko „brzydki”e słowo).