Mały ZUS Plus – dla kogo jest i jak z niego skorzystać?

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus – od 1 lutego 2020 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z kolejnej ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Dotychczas w przepisach można było spotkać się z ulgą na start, preferencyjnymi składkami opłacanymi od podstawy nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia czy Małym ZUS-em. Więcej o optymalizacji składek ZUS, przeczytasz tutaj.

Mały ZUS Plus jest modyfikacją obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. Małego ZUS-u, który uprawniał do opłacania składek od podstawy uzależnionej od średniego miesięcznego przychodu.

Poniżej opiszę warunki skorzystania z nowej/starej ulgi.

Prawa autorskie pracownika do rzeczy stworzonych w trakcie zatrudnienia

Prawa autorskie pracownika
Komu przysługują prawa autorskie do grafik stworzonych przez pracownika grafika w ramach stosunku pracy? Do aplikacji, programów stworzonych przez programistę w ramach umowy o pracę? Komu do artykułów, stworzonych przez dziennikarza, zatrudnionego na umowę o pracę? …

Ogólniej: Komu przysługują prawa autorskie do pracy twórczej pracownika? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym artykule.

Wszelkie przejawy działalności twórczej są silnie chronione przez prawo.

Dziedziną, która zajmuje się jej ochroną jest prawo własności intelektualnej, a ustawą która reguluje szczegółowo te kwestie jest ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Działalność nieewidencjonowana – czym jest, kto może z niej skorzystać?

działalność nieewidencjonowana

Niedawno pisałam długi artykułu o optymalizacji składek ZUS, artykuł znajdziesz tutaj.

Dziś kilka słów o działalności nieewidencjonowanej. Jest to jeden ze sposobów „zaoszczędzenia” na składkach ZUS.

I. Co to jest działalność nieewidencjonowana?

Działalność nieewidencjonowana jest stosunkowo nową instytucją w polskim prawie.

Jest to tak zwana działalność bez rejestracji. Może ona dotyczyć jedynie osób fizycznych.

Nie można jej też łączyć w żaden sposób z działalnością gospodarczą, a osoby wykonującej działalność nieewidencjonowaną nie można nazywać przedsiębiorcą.

Outsourcing pracowniczy a praca tymczasowa

Na blogu pisałam już o cechach charakterystycznych pracy tymczasowej.

Dzisiaj z kolei porównam, ostatnio coraz bardziej popularny, outsourcing pracowniczy z pracą tymczasową.

Trzeba bowiem wiedzieć, że PIP czy ZUS kontrolują tworzone przez przedsiębiorców konstrukcje prawne właśnie w przedmiocie tego, czy występuje faktyczny czy pozorny outsourcing pracowniczy (ten drugi najczęściej okazuje się pracą tymczasową).

I. Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej, dlatego, w zasadzie, powinniśmy mówić o outsourcingu usług,

ZUS | Artysta, wykonawca a umowa o dzieło czy jest to bezpieczne?

umowa o dzieło

Umowa o dzieło vs. umowa o świadczenie usług w branży artystycznej – od lat nie ustają dyskusje na temat zastosowania obu umów.

Aktualne stanowisko sądów wyraźnie ogranicza zawieranie umów o dzieło z artystami.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał kilka wyroków z odwołania instytucji kultury mającej siedzibę w województwie zachodniopomorskim, względem której ZUS zakwestionował zawierane umowy o dzieło.

Niekorzystne wyroki dla wspomnianego podmiotu zostały podtrzymane przez Sąd Najwyższy.

W podobnym tonie sformułowany został wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie z odwołania jednego z łódzkich teatrów.

Optymalizacja składek ZUS -czyli jak legalnie nie płacić ZUS-u, lub płacić go w niższej wysokości?

optymalizacja składek ZUS

Poniższy artykuł powstał na skutek pojawiającej się w ostatnim czasie tendencji wśród przedsiębiorców do tzw. optymalizacji składek ZUS, czyli „legalnych” sposób na uniknięcie płatności wysokich składek ZUS.

Nie ma w tym nic złego jeśli weźmiemy pod uwagę coraz większę zapędy Rządu na oskładkowanie wszystkiego co się da.

Artykuł będzie obszerny ale będzie kompleksowo przedstawiał możliwości jakie stoją przed przedsiębiorcami.

Główna zasada jest taka – osoba prowadząca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Oznacza to,