ZUS | Korygowanie wyższej podstawy ZUS niż minimalna

podstawy ZUS

Zadeklarowaie wyższe podstawy wymiaru składek i możliwość korygowania owych podstaw. 

Już podnad trzy lata temu we wpisie, który znajdziesz tutaj, przestrzegałam przed pomniejszaniem wyższych podstaw do ubezpieczeń społeczmych niż minimalne. Co prawda na orzecznictwo Sądu Najwyższe, umożliwiało proporcjonalne pomniejszanie, jednakżę ZUSowi bardzo sie to nie podobało i bardzo często swoich racji Ubezpieczeni musieli dochodzić w sądzie.

Obecnie jednak już na mocy ustawy został ten zakaz wprowadzony.

Zapewne niewiele osób wie, że 1 stycznia 2019 r. wprowadzono do art.

Zerowy PIT dla młodych | Ulga dla młodych

Zerowy PIT

Zerowy PIT dla młodych to temat rodzący dużo pytań i wątpliwości. Dziś właśnie artykuł poświęcony temu „Wielkiemu Bohaterowi” ostatnich dni.

1 sierpnia 2019 roku weszła w życie zapowiadana od dłuższego czasu ustawa, zgodnie z którą zostaną zwolnieni z obowiązku zapłaty 18% podatku.

Z nowych przepisów według szacunków pomysłodawcy – Ministerstwa Finansów ma skorzystać około 2 milionów młodych osób.

Ministerstwo Finansów uzasadniało świeżo wdrożony pomysł tym, że osobom do 26 roku życia dzięki nowej konstrukcji przepisów będzie łatwiej wejść na rynek pracy oraz zachęci przedsiębiorców do zatrudniania młodych ludzi,

Co to jest mobbing, jak udowodnić mobbing, na jakie roszczenia pracownik może liczyć?

Mobbing w pracy

Mobbing zgodnie z definicją sformułowaną przez Międzynarodową Organizację Pracy jest to „obraźliwe zachowanie poprzez mściwe, okrutne, złośliwe lub upokarzające usiłowanie zaszkodzenia jednostce lub grupie pracowników (…), którzy stają się przedmiotem psychicznego dręczenia”.

Polskie prawo definiuje mobbing jako: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

ZUS kontrola – co może ZUS w trakcie kontroli?

ZUS kontrola

W poprzednim wpisie omówiliśmy ogólne zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS.

Dziś przyjrzymy się osobie kontrolera ZUS– jakie ma uprawnienia i jakie działania może podejmować w ramach przeprowadzanej kontroli.

Jak już wspominałam kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez ZUS, czyli inspektor kontroli ZUS.

I. ZUS kontrola – jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

Zgodnie z ustawą w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

⇒ badać wszelkie księgi,

Dyskryminacja kobiet w pracy – GoWomen kampania społeczna

dyskryminacja kobiet

Osobiście mówię stanowcze „NIE” jakiejkolwiek dyskryminacji w jakiejkolwiek dziedzinie życia (w życiu publiczny, zawodowym, prywatnym), ze względu na jakąkolwiek „przyczynę” – narodowość, płeć, wyznanie, orientacje, kolor skóry ….

Tym samym nie miałam, żadnych oporów żeby poprzeć kampanie społeczną GoWomen – „Szukam pracy, więc nie interesuj się, czy planuję ciążę!”

Idea nad wyraz szczytna. W całej rozciągłości popieram!

I mój głos wsparcia daje również poprzez bardzo zacny artykuł na temat – dyskryminacji kobiet w pracy.

Artykuł obszerny,

Kontrola ZUS – zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS

kontrola ZUS zasady

Same słowa „kontrola ZUS” wbudzają u wielu osób strach i obawy.

ZUS bardzo intensywnie ostatnio kontruluje przedsiębiorcę. Pisałam o tym w artukule, który znajdziesz tutaj. Sposób przeprowadzania kontroli przez ZUS budzi też szereg pytań i wątpliwości.

Dlatego dziś,  krok po kroku, przybliżę zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS, tak aby sposób jej przeprowadzenia kontroli niczym nie mógł zaskoczyć.

I. Z czego wynika możliwość przeprowadzenia kontroli przez ZUS?

Przedsiębiorcy są kontrolowani nie tylko przez urzędy skarbowe,