Tarcza antykryzysowa | Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców, z możliwością jej umorzenia

Pożyczka do 5000 zł dla przedsiębiorców, z możliwością jej umorzenia to jeden z elementów tarczy antykryzowej dla przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 10 pracowników.

Taki przedsiębiorca co do zasady może skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, świadczeń postojowych oraz dodatkowo z tej właśnie pożyczki, która po spełnieniu warunków nie będzie podlegała zwrotowi (może zostać umorzona).

Warunki uzyskania zwolnienia ze składek ZUS i świadczenia postojowego znajdziesz w artykule, który jest tutaj.

I. Na jaki cel jest ta pożyczka do 5000 zł?

Pożyczka do 5000 zł ma umożliwić pokrycie bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej takich jak podatki,

Tarcza antykryzysowa – prawo pracy (Zmiany w zakresie warunków umów o pracę, elastyczny czas pracy)

W ramach „pakietu pomocowego” przewidziane są rozwiązania mające na celu ochronę zatrudnienia, a także inne rozwiązania dotyczące kwestii związanych ze stosunkiem pracy.

Wczoraj opisałam dofinansowania wynagrodzeń pracowników.

Dziś opiszę pozostałe kwestie dotyczące prawa pracy i przepisów tzw. tarczy antykryzysowej. 

I. Tarcza antykryzysowa – zmiany w zakresie warunków pracy i płacy (art. 15zf)

Pracodawca, który:

Koronawirus | Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – Instrukcja

W ramach „pakietu pomocowego” przewidziano tzw. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Dziś opiszę warunki jego uzyskania oraz drogę jaką należy przejść aby je otrzymać.

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w razie przestoju lub skrócenia czas pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych, może ubiegać się o wypłatę środków z FGŚP celem dofinansowania wypłaty wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub skróconym wymiarem czasu pracy.

II.

Tarcza antykryzysowa – Zwolnienie ze składek ZUS, wynagrodzenie postojowe, zasiłek opiekuńczy

Z niecierpliwością czekaliśmy na uchwalenie ustaw i wprowadzenie zapowiadanych przez Rząd ulg i ułatwień w związku z wprowadzonym najpierw stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii.

Ustawa została już uchwalona i podpisana przez Prezydenta. Znamy już kształt całej tzw. tarczy antykryzowej.

Poniżej przedstawiam najważniejsze z punktu widzenia ZUSu elementy owego pakietu. Będzie też dodatkowy artykuł mówiący o zapisach dotyczących prawa pracy i rozwiązań przyjętych w ramach tej dziedziny.

Niestety rozwiązania zaproponowane przez Rządzących nie usatysfakcjonują wszystkich.

I. Zwolnienie ze składek ZUS –

Strach przed koronawirusem – czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy?

Pomimo wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak i zaleceń w kwestii funkcjonowaniu zakładów pracy, poszczególni pracodawcy wprowadzili i wprowadzają nadal co nowsze rozwiązania.

Odkrywczym nie będzie, jeśli napiszę, że wielu pracodawców zmaga się z niedoborami kadrowymi.

Stąd pojawiło się pytanie – czy pracownik może odmówić przyjścia do pracy jedynie z powodu strachu przed zachorowaniem? Czy można znaleźć jednoznaczną odpowiedź w przepisach?

I. Pracodawca odpowiada za BHP w zakładzie pracy

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy,

Koronawirus a ZUS – czyli na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w kryzysie?

Koronawirus a ZUS

Wielu z nas, przedsiębiorców, znalazło się aktualnie w trudnej sytuacji ekonomicznej, z uwagi na mniejsze zainteresowanie oferowanymi produktami/usługami czy konieczność zamknięcia naszych zakładów ze względu na stosowny nakaz bądź też brak obsady kadrowej.

W dzisiejszym wpisie wskażę rozwiązania, z których można skorzystać na ten moment, chcąc uzyskać ulgę w spłacie składek czy też zmniejszyć ich wysokość składek.

Oczywiście opisuje instrumenty, które mamy możliwe na dzień dzisiejszy. Rząd ma nam w najbliższych godzinach, dniach przedstawić mechanizmy specjalne stworzone z uwagi na tą nadzwyczajną sytuacje, z jaką mamy teraz do czynienia. Wszyscy na to czekają.