ZUS kontrola – co może ZUS w trakcie kontroli?

ZUS kontrola

W poprzednim wpisie omówiliśmy ogólne zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS.

Dziś przyjrzymy się osobie kontrolera ZUS– jakie ma uprawnienia i jakie działania może podejmować w ramach przeprowadzanej kontroli.

Jak już wspominałam kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez ZUS, czyli inspektor kontroli ZUS.

I. ZUS kontrola – jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

Zgodnie z ustawą w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

⇒ badać wszelkie księgi,

Dyskryminacja kobiet w pracy – GoWomen kampania społeczna

dyskryminacja kobiet

Osobiście mówię stanowcze „NIE” jakiejkolwiek dyskryminacji w jakiejkolwiek dziedzinie życia (w życiu publiczny, zawodowym, prywatnym), ze względu na jakąkolwiek „przyczynę” – narodowość, płeć, wyznanie, orientacje, kolor skóry ….

Tym samym nie miałam, żadnych oporów żeby poprzeć kampanie społeczną GoWomen – „Szukam pracy, więc nie interesuj się, czy planuję ciążę!”

Idea nad wyraz szczytna. W całej rozciągłości popieram!

I mój głos wsparcia daje również poprzez bardzo zacny artykuł na temat – dyskryminacji kobiet w pracy.

Artykuł obszerny,

Kontrola ZUS – zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS

kontrola ZUS zasady

Same słowa „kontrola ZUS” wbudzają u wielu osób strach i obawy.

ZUS bardzo intensywnie ostatnio kontruluje przedsiębiorcę. Pisałam o tym w artukule, który znajdziesz tutaj. Sposób przeprowadzania kontroli przez ZUS budzi też szereg pytań i wątpliwości.

Dlatego dziś,  krok po kroku, przybliżę zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS, tak aby sposób jej przeprowadzenia kontroli niczym nie mógł zaskoczyć.

I. Z czego wynika możliwość przeprowadzenia kontroli przez ZUS?

Przedsiębiorcy są kontrolowani nie tylko przez urzędy skarbowe,

Nagranie rozmowy z pracodawcą jako dowód w sądzie

Nagranie rozmowy z pracodawcą jako dowód w sądzie

Często spotykam się z pytaniami, które dotyczą wykorzystania w sądzie dowodu z nagrań rozmowy z pracodawcą.

Najczęściej odnoszą się one do łamania praw pracownika, np. nieotrzymania pisemnej umowy o pracę, stosowania mobbingu czy dyskryminacji.

Rozmowa podwładnego z przełożonym, zarejestrowana bez zgody pracodawcy, może stanowić istotny dowód w procesie sądowym.

Niemniej, by dowiedzieć się czy warto takie nagrania załączać do akt sprawy – prześledźmy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

I. Co może być dowodem w sporze z pracodawcą?

Kiedy praca cudzoziemca po ważności oświadczenia jest legalna? | Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia

Zatrudniasz cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy?

Chcesz przedłużyćz nim współpracę?

Dzisiaj napiszę o ważnym przepisie – Art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dziś odpowiem na pytanie: kiedy praca cudzoziemca po ważności oświadczenia (między oświadczeniem a zezwoleniem|) jest legalna?

Kiedy Polak otrzyma emeryturę angielską?

Angielska emerytura najczęściej kojarzy się Polakom, jako to lepsze świadczenie.

W większości przypadków – tak właśnie jest, co wiąże się zapewne z faktem, że Wielka Brytania ma jeden z najlepiej rozwiniętych rynków emerytalnych na świecie.

Dlatego w dzisiejszym wpisie chciałabym przedstawić podstawowe kwestie związane z jej otrzymaniem.

I. Jakie emerytury są w Anglii?

W brytyjskim systemie prawnym można wyróżnić kilka rodzajów emerytur:

  1. state pension – emerytura państwowa,