ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – kiedy wygrasz sprawę z ZUS?

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – dlaczego i co wtedy zrobić?

Przedsiębiorcze osoby często zakładają własne działalności gospodarcze. Wiadomym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej (jak i praca na etacie) może dawać również prawo do korzystania z zasiłku: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego.

Zasiłek przysługuje osobom, które aktywnie prowadzą własną działalność gospodarczą i odprowadzają składkę chorobową (należy pamiętać, iż ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób prowadzących działalność jest dobrowolne i można do niego przystąpić w dowolnym momencie prowadzenia działalności).

ZUS jednak ma prawo do weryfikowania,

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest i jakie uprawnienia daje?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest, jak się o nią starać, jakie świadczenia może umożliwić?

Jak się starać o 500+ dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

I. Niezdolność do samodzielnej egzystencji – definicja

Definicję “niezdolności do samodzielnej egzystencji” znajdziemy w art. 13 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji

Jakie czynności kryją się pod określeniem “podstawowych potrzeb życiowych”?

Czy ZUS może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy?

kwestionowanie podstawy do ubezpieczeń społecznych przez ZUS

Tematyka kwestionowania/zaniżania przez ZUS podstawy wymiaru składek, którą deklaruję przedsiębiorca nadal jest żywa i budzi kontrowersje.

Nie ma się co dziwić, większość Sądów sprzeciwia się takiej praktyce ZUSu i na skutek odwołań od decyzji ZUS zmienia niekorzystne decyzje. Są jednak i takie Sądy, które stoją w sprzeczności z tą dominującą linią. Budzi to zrozumiałą frustrację, niezadowolenie osób odwołujących.

Pierwszy raz tematykę kwestionowania przez ZUS podstawy wymiaru składek opisywałam tutaj.

O pierwszym korzystnym wyroku w sprawie kwestionowania podstawy wymiaru składek pisałam już jakiś czas temu w artykule,

Kiedy można stracić 500+? | 500 plus w 2021r.

utrata 500+

Programem “Rodzina 500 plus” możemy cieszyć się już 5 lat.

O tym jak wygląda program możecie przeczytać we wpisie, który znajdziesz tutaj.

Jednakże warto poruszyć dość istotną kwestię – czy świadczenie możemy utracić i w jakich przypadkach może mieć to miejsce?

I. Kiedy można stracić 500+?

ZUS | Planowane zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Dziś kompleksowo opiszę planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Większość proponowanych zmian ma dotknąć jednoosobowych przedsiębiorców, stąd taki tytuł artykułu.

Ostatnio głośno komentuje się owe przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Niektóre projektowane zmiany należy ocenić na plus, niektóre niestety te bardziej istotne, z kolei, wywołują duże oburzenie.

Poniżej odniosę się do tych najważniejszych planowanych zmian.

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne jest nieuzasadnione? Kiedy warto odwołać się do sądu?

zwolenienie dyscyplinarne

Często słyszymy o tzw. zwolnieniu dyscyplinarnym- co się kryje pod tym powszechnie używanym pojęciem?

Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie pracy – w art. 52 k.p., który mówi o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania terminu wypowiedzenia, czyli ostatecznym rozstaniu się z pracownikiem w trybie natychmiastowym w związku z konkretnym działaniem samego pracownika (popełnieniem przestępstwa czy ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych).

I. Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

W Kodeksie pracy wymienione są trzy kategorie przewinień, na podstawie których pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia: