Długi w stosunku do ZUS a możliwość upadłości konsumenckiej

Długi w stosunku do ZUS – zarówno nieopłacone składki ZUS, jak i zobowiązanie Zusu do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków) a możliwość upadłości konsumenckiej.

Zadłużenie dotyka coraz więcej osób w Polsce. Gdy myślimy o długach, to kojarzą się one nam najczęściej z niespłaconymi kredytami czy pożyczkami. Jednak zadłużenie to również niezapłacone zobowiązania w stosunku do ZUS.

Czy nieopłacone składki względem ZUS czy też nienależnie pobrane świadczenia z ZUS, można umorzyć w drodze upadłości konsumenckiej?

Dziś postaram się odpowiedzieć na to i inne pytania.

ZUS – Przywrócenie terminu płatności składek ZUS – kiedy jest możliwe?

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą dobrze wiedzą, jak ważne jest terminowe opłacanie składek na ubezpieczenie chorobowe swoich i zatrudnianych przez siebie osób.

Uiszczenie składki chorobowej po terminie czy w zbyt niskiej wysokości wiąże się z ustaniem ubezpieczenia chorobowego w miesiącu, za który dokonywana była płatność.

I. Czy ZUS może przywrócić termin płatności składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe?

Odpowiedź brzmi: nie. ZUS może jednak wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie!

Pisałam już na ten temat, w artykule,

ZUS podważył działalność gospodarczą po zasiłku macierzyńskim i przegrał!

Korzystny wyrok w sprawie dotyczącej podważania działalności gospodarczej przez ZUS.

Jednym z ostatnich wpisów na blogu dotyczył weryfikowania przez ZUS umów o pracę. Dziś podzielę się jednym z korzystnych orzeczeń Sądów, w sprawie która też bardzo często się pojawia w sporach z ZUS.

W czerwcu uzyskałam pozytywny wyrok w sprawie, w której ZUS kwestionował istnienie działalności gospodarczej. Nie podważał jej od początku jej prowadzenia, zaczął kwestionować po zasiłku macierzyńskim przez Klientkę.

I. W czym ZUS widział problem?

ZUS zbudował swoją decyzję na tym,

Umowa o zakazie konkurencji – czy może zawierać warunek?

O zakazie konkurencji, czyli o zobowiązaniu pracownika do nieprowadzenia działalności współzawodniczącej wobec pracodawcy pisałam już kilkukrotnie na blogu.

Temat pozostaje jednak nadal aktualny, bowiem umowy o zakazie konkurencji stają się już poniekąd stałym elementem zatrudnienia.

Z tego też względu umowy o zakazie konkurencji znalazły się ostatnio również w kręgu za interesowania Sądu Najwyższego.

I. Warunek w umowie o zakazie konkurencji – czy jest możliwy?

Aby mówić o warunkowej umowie o zakazie konkurencji warto zacząć od wyjaśnienia,

ZUS kwestionuje umowę o pracę -> Odwołanie od decyzji ZUS

Decyzje ZUS dotyczące podważania umów o pracę to jedne z częstszych decyzji ZUS, które trafiają do mnie do analizy czy też w dalszej drodze do napisania odwołania i prowadzenia sprawy przeciwko ZUS w sądzie.

Na temat tego zagadnienia, pisałam artykuły już 6 lat temu i nadal jest to jeden z popularniejszych tematów, a co za tym idzie problemu z którym wielu Czytelników bloga się musi borykać.

Dlaczego ZUS kwestionuje umowy o pracę? Czy może to robić? I jak bronić się przed podważeniem umowy o pracę?

Dziś odpowiem na te wszystkie nurtujące Cię pytania.

Przedsiębiorcy z nadpłatą odzyskają prawo do zwolnienia ze składek ZUS

30 czerwca 2020 r. był ostatnim dniem, w którym można było złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania nieopłaconych składek, w ramach Tarczy antykryzyowej.

Finalnie, o zwolnienie w wysokości 100% lub 50% mogły ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz płatnicy składek zgłaszający do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych oraz od 10 do 49 ubezpieczonych.

Problematyczna była jednak kwestia nieopłacania składek za miesiące, które miały zostać objęte zwolnieniem.

Opłacenie składek za miesiące od marca do maja 2020 r. bądź posiadanie nadpłaty zaliczonej na poczet składek za te miesiące wykluczały otrzymanie zwolnienia.