Zmiany w prawie pracy | Elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy

Dzisiaj zamieszczam kolejny z cyklu wpisów na temat nowelizacji kodeksu pracy.

Piszę o elastycznej organizacji pracy.

Co się kryje pod tym pojęciem?

Jak ją stosować?

Przeczytasz poniżej.

I. Elastyczna organizacja pracy – pojęcie

W nowym art. 1881 k.p. zostało wyjaśnione pojęcie „elastycznej organizacji pracy”:

Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy,

Zmiany w prawie pracy | Dłuższy urlop rodzicielski od 26 kwietnia 2023r.

urlop rodzicielski

Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. nowelizująca kodeks pracy wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20.06.2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE, zwanej dalej dyrektywą 2019/1158 (dyrektywę work life balance).

Na wdrożenie tej dyrektywy czekaliśmy długo (termin na jej wdrożenie mijał z początkiem sierpnia 2022 r.).

Dzisiejszy wpis poświęcę urlopowi rodzicielskiemu, a kolejny pozostałym zmianom w tym zakresie.

Wiem, że kwestia zmian w tym zakresie budzi ogromne zainteresowanie.

I.

Praca zdalna | Czy pracownik może zrezygnować ze zwrotu kosztów pracy zdalnej?

ryczałt praca zdalna

Myślę, że dla większości z nas uchwalone przepisy o pracy zdalnej wydają się dyskusyjne. Jeśli nie w całości to na pewno te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ze strony zatrudnionych docierają do nas głosy, że wolą oni pracę zdalną od zwrotu tych kosztów, z kolei pracodawcy chcą ponosić jak najmniejsze koszty w związku z pracą zdalną.

Czy można tych kosztów uniknąć?

Czy pracownik może po prostu ze zwrotu tych kosztów zrezygnować?

I. Praca zdalna – obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu

Czy trzeba wprowadzać pracę zdalną?

zdalna praca

Praca zdalna to obecnie bardzo popularny temat i przedmiot wielu pytań, z którymi się spotykamy w pracy w kancelarii.

Częstym pytaniem jest to, czy każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej?

Odpowiedź brzmi – nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Na czym polega praca zdalna?

Przypominam, że praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Z definicji pracy zdalnej wynika,

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca,

Praca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować?

praca zdalna dokumenty

Jakie dokumenty trzeba stworzyć aby wdrożyć pracę zdalną w firmie? Jak przygotować się do nowelizacji kodeksu pracy?

Niedawno na blogu opublikowałam wpis na temat pracy zdalnej.

W tym wpisie opisałam krótko, czym jest praca zdalna i w jaki sposób można ją wprowadzić ją w zakładzie pracy – znajdziesz go pod tym linkiem.

W dzisiejszym wpisie postaram się przekazać podstawowe informacje na temat tego, jakie dokumenty pracodawca powinien przygotować, jeśli chce, aby jego pracownicy wykonywali pracę zdalnie.

I.

Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy

praca zdalna

Na blogu pojawił się już jeden wpis na temat nowych przepisów kodeksu pracy dotyczący badania trzeźwości pracowników.

Dzisiaj chciałabym podzielić się z Wami kilkoma informacjami dotyczącymi pracy zdalnej.

Na tapet wezmę rodzaje pracy zdalnej, jakie ustawodawca zamierza wprowadzić.

I. Praca zdalna – nowelizacja kodeksu pracy 2023 -> podstawowe wiadomości

Kontrola trzeźwości – nowości w kodeksie pracy 2023

kontrola trzeźwości

1 grudnia 2022 r. Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do kodeksu pracy przepisy (art. 221c–221h) dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Według ustawy mają one wejść w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

Oczywiście, proces legislacyjny jeszcze trwa, jednak, chciałabym zwrócić Wam uwagę na to, co przepisy zmienią w zakładach pracy, i jak je w zakładach pracy wdrożyć.

I. Kontrola trzeźwości – Co będą mogli kontrolować pracodawcy?

Pracodawca będzie mógł kontrolować: