Na blogu zamieściłam, i w tym, i w zeszłym roku, kilka wpisów nt. Polskiego Ładu.

Jak dobrze wiemy, zmiany wprowadzone Polskim Ładem nie spotkały się z zadowoleniem podatników.

Niezadowolenie społeczne wywołało konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w prawie podatkowym oraz innych  ustawach.

W dzisiejszym wpisie wskażę, jakie modyfikacje pojawią się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wcześniejszy wpis dotyczący składki zdrowotnej, znajdziesz tutaj.

I. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego komplementariuszy

Od 1 stycznia 2023 r. rozszerzona zostanie kategoria osób prowadzących pozarolniczą działalność dla celów ubezpieczeniowych.

Aktualnie, bowiem, jako osoby prowadzące pozarolniczą działalność uznawani są wspólnicy tylko następujących spółek osobowych: spółki jawnej, spółki partnerskiej i spółki komandytowej.

Mimo że spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową, wspólnicy tej spółki nie podlegali ubezpieczeniom – inaczej niż wspólnicy spółki komandytowej. Za kilkanaście dni ulegnie to zmianie.

Do art. 8 ust. 6 dodany zostanie pkt 4b brzmiący:

Za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się: […] komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.

W konsekwencji komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na zasadach określonych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność.

Jednak, podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej stanowić będzie zapewne zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (tak jak w przypadku wspólnika spółki komandytowej).

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowić będzie kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

Komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej będzie podlegał ubezpieczeniom od:

– dnia wpisania spółki do KRS albo

– dnia nabycia ogółu praw i obowiązków w spółce

do:

– dnia wykreślenia spółki z KRS albo

– zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce,

z wyłączeniem okresu, na który wykonywanie działalności przez spółkę zostało zawieszone.

II. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego dla niektórych dopiero powyżej pewnego limitu przychodu. 

Od 1 stycznia 2022 r. ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega nowa grupa osób, mianowicie, osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie (art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Najprostszym przykładem podmiotów, objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, są członkowie zarządu spółek kapitałowych.

Od 1 lipca 2022 r. ulegnie zmianie treść art. 66 ust. 1 pkt 35a ww. ustawy na:

Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają […] osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania oraz prokurenci, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym niezależnie od kwalifikacji do źródła przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.10), z wyłączeniem osób uzyskujących przychody, o których mowa w art. 13 pkt 5 lub 6 tej ustawy, których roczne wynagrodzenie z tego tytułu nie przekracza kwoty 6000 zł.

W rezultacie, od 1 lipca 2022 r., tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego będzie:

– pełnienie funkcji na mocy powołania oraz

– status prokurenta,

pod warunkiem pobierania wynagrodzenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ustawodawca przewidział wyjątek, tj. osoby uzyskujące wynagrodzenie w wysokości do 6000,00 zł rocznie z tytułu:

– wykonywania czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich,

– wykonywania określonych czynności zleconych na podstawie właściwych przepisów przez sąd, prokuratora albo organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej lub

– udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Oczywiście, jeśli pobrane wynagrodzenie w skali roku przekroczy 6000,00 zł, osoba, przykładowo, pełniąca funkcję biegłego w postępowaniu sądowym, zacznie podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu.

III. Możliwość odliczania składki zdrowotnej dla niektórych przedsiębiorców

Należy pamiętać, iż w przypadku opodatkowania dochodów wg skali podatkowej podatnicy nie mają możliwości pomniejszenia dochodu czy podatku o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne ani też o jakąkolwiek jej część.

Sytuacja będzie jednak po zmianach wyglądać inaczej  w przypadku przedsiębiorców, którzy stosują inne formy opodatkowania.

W wyniku zmian dokonanych przez Polski Ład 2.0, które będą obowiązywać od 1 lipca 2022e.  zapłacone składki zdrowotne wpłyną na wysokość podatku dochodowego opłacanego przez przedsiębiorców w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

I tak przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym opłacający zaliczki na zasadach ogólnych zyskają możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów albo odliczenia od dochodu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Składka zdrowotna pomniejszy więc dochód poprzez odliczenie albo zaliczenie do kosztów już w trakcie roku przy wyliczaniu podstawy opodatkowania zaliczek na podatek.

Będzie jednak limit owego odliczanie – będzie można odliczyć składki w łącznej wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 8700 zł. Ów limit będzie się corocznie zmieniał.

Co więcej nawet przedsiębiorcy opłacający zaliczki metodą uproszczoną, tj. w oparciu o wynik podatkowy sprzed dwóch albo odpowiednio trzech lat, w stałych kwotach (1/12) mogą już w trakcie roku podatkowego konsumować część zapłaconych w danym roku składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Również przedsiębiocy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych będą mogli odliczyć od przychodu 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, (również za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych)

IV. Składka zdrowotna 2022 – podsumowanie

Omawianie spraw regulowanych przepisami Polskiego Ładu jest trudne.

Mam nadzieję, że w zrozumiały sposób przekazałam podstawowe wiadomości wynikające z ustawy nowelizującej Polski Ład, a dotyczące ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeśli artykuł odpowiedział na Twoje pytania możesz (oczywiście nie musisz) docenić moją osobę i postawić mi kawę:

Postaw mi kawę na buycoffee.to

Im więcej kawy we krwi, tym więcej dobrych pomysłów i chęci do dzielenia się wiedzą.

Jeśli jednak dalej masz wątpliwości, pytania, warto zwrócić się o indywidualną pomoc.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji,  napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Mathieu Stern on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Błyskawicznie dostałam obszerną, merytoryczną, a jednocześnie zrozumiałą opinię prawną w odpowiedzi na nurtujący mnie problem. Jestem pod wrażeniem. Nie żałuję żadnej złotówki, wydanej jako wynagrodzenie. Na pewno warto skorzystać z usług kancelarii Pani Katarzyny Klemby. Ja na pewno do Pani wrócę, jeśli zaistnieje taka konieczność.

  Monika Tyczyńska Avatar Monika Tyczyńska

  Gorąco polecam Kancelarie Pani Katarzyny. Fachowa i dokładna porada nawet online. Odpisuje bardzo szybko i nie zbywa zwykłych Kowalskich. W razie problemów piszcie śmiało.

  Mateusz Cichoń Avatar Mateusz Cichoń

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *