Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

W artykule, który znajdziesz pod linkiem pisałam o planowanych zmianach w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Według najnowszych informacji, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma następnie trafić pod obrady Sejmu. Wreszcie postępują prace nad tym projektem ustawy, ponieważ ustawa powinna zostać uchwalona i wejść w życie przed 2 sierpnia 2022 r.

Tzw. dyrektywa rodzicielska, o której pisałam w podlinkowanym wpisie, powinna być wdrożona do polskiego prawa najpóźniej 2 sierpnia 2022 r.

Aktualizacja artykułu z dnia 1.08.2022:

Jesteś ciekawa/y czy dyrektywa została wdrożona? Zapoznaj się z artykułem:

Dłuższy urlop rodzicielski – od kiedy będzie obowiązywał?


I. Urlop rodzicielski 2022 – Czy pracownicy korzystający z urlopu rodzicielskiego w dniu wejścia w życie nowelizacji kodeksu pracy skorzystają ze zmian?

Według projektu ustawy, wymiar urlopu rodzicielskiego zostanie zwiększony o 9 tygodni do 41 lub 43 tygodni w zależności od ilości dzieci urodzonych przy porodzie.

Dodatkowo, każdemu z rodziców zostanie przyznana nieprzenoszalna część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 9 tygodni.

Oznacza to, że:

⇒ z urlopu rodzicielskiego będzie można korzystać przez 41 lub 43 tygodnie, ale

⇒ jeden z rodziców nie będzie mógł wykorzystać samodzielnie całego wymiaru urlopu rodzicielskiego, ponieważ każdemu z rodziców przysługuje indywidualne prawo do 9 tygodni tego urlopu.

Projekt ustawy przewiduje również przepisy przejściowe. Zgodnie z tymi przepisami:

 pracownikowi, który w dniu wejścia w życie ustawy korzysta z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie tzw. długiego wniosku, zwiększa się ogólny wymiar urlopu rodzicielskiego (przysługujący dla obojga rodziców), z którego może korzystać na zasadach wynikających z aktualnie obowiązującej treści kodeksu pracy (sprzed nowelizacji, czyli np. w czterech, a nie w pięciu częściach, które to wprowadza nowelizacja),

 pracownikowi, który w dniu wejścia w życie ustawy korzysta z urlopu rodzicielskiego udzielonego na podstawie oddzielnego wniosku o urlop rodzicielski, zwiększa się ogólny wymiar urlopu rodzicielskiego (dla obojga rodziców), z którego można korzystać na zasadach wynikających z aktualnie obowiązującej treści kodeksu pracy.

W praktyce, jeśli urodziłaś dziecko w początku 2022 r., w lipcu lub sierpniu, a więc kiedy ustawa powinna wejść w życie, będziesz korzystać z urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że wymiar urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców zwiększy się do 41 lub 43 tygodni, a więc o 9 tygodni w stosunku do aktualnie obowiązującego wymiaru 32 lub 34 tygodni. Jednocześnie, cały czas będą obowiązywały zasady korzystania z urlopu rodzicielskiego aktualne na datę porodu.

Wydawałoby się, więc, że pełny 41-tygodniowy lub 43-tygodniowy wymiar urlopu rodzicielskiego będzie mógł wykorzystać jeden z rodziców, ponieważ przepis stanowiący o nieprzenoszalnym, 9-tygodniowym wymiarze urlopu rodzicielskiego dopiero wejdzie w życie.

Nic bardziej mylnego.

Zgodnie z projektem ustawy, pracownik, którzy w dniu wejścia w życie projektowanej ustawy korzysta z urlopu rodzicielskiego albo jego części, będzie uprawniony do nieprzenoszalnej 9-tygodniowej części urlopu rodzicielskiego, która pomniejsza wymiar urlopu rodzicielskiego, z jakiego może skorzystać drugi rodzic.

W praktyce, więc, matka dziecka i tak będzie mogła wykorzystać maksymalnie 32 lub 34 tygodnie urlopu rodzicielskiego (w tym 9 tygodni, które przysługują tylko jej), ponieważ pozostałe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka (41 – 9 daje 32 tygodnie urlopu; podobnie 43 – 9 daje 34 tygodnie urlopu).

Wbrew przekazom medialnym, jeden rodzic nie będzie mógł samodzielnie wykorzystać 41 lub 43 tygodni urlopu rodzicielskiego.

II. Urlop rodzicielski w 2022r dla pracownicy, która złoży wniosek o urlop rodzicielski w dniu wejścia w życie ustawy lub później.

Podobnie rzecz się ma z pracownikami, którzy nie będą przebywali na urlopie rodzicielskim w dniu wejścia w życie ustawy.

Pracownik, który do dnia wejścia w życie ustawy złożył wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego albo jego części w ramach tzw. długiego wniosku albo w ramach samodzielnego wniosku o urlop rodzicielski, ale nie rozpoczął korzystania z tego urlopu w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, będzie miał prawo do wyższego wymiaru tego urlopu i do indywidualnego, 9-tygodniowego wymiaru urlopu.

Z urlopu rodzicielskiego pracownicy będą korzystać na zasadach wynikających z nowych przepisów.

Co to oznacza w praktyce?

Chociażby to, że pracownik będzie mógł podzielić urlop na większą ilość części (na pięć części zamiast czterech), że wnioski o urlop rodzicielski (jego część) będą mogły być składane elektronicznie (a nie tylko pisemnie).

III. Urlop macierzyński 2022 – podsumowanie 

Zdaję sobie sprawę, że w najbliższym czasie planowane jest wejście w życie wielu zmian w prawie pracy.

Jeśli jesteś pracownikiem i chciałabyś lub chciałbyś skonsultować, jakie prawa rodzicielskie Ci przysługuję, zachęcam do kontaktu.

Podobnie, jeśli jesteś pracodawcą i potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu pracy zakładu pracy po wejściu w życie nowelizacji, lub potrzebujesz szkolenia dla swoich pracowników ze zmian w kodeksie pracy -> skontaktuj się ze mną.

icon
Jeśli potrzebujesz porady prawnej, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Derek Thomson on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *