Skrócony tydzień pracy – jak go wprowadzić?

skrócony tydzień pracy

Wiele ostatnio się mówi o uleastycznieniu czasu pracy. Jednym z rozwiązań elastycznej polityki kadrowej jest wprowadzenie skróconego tygodnia czasu pracy.

Polega to na umożliwieniu wykonywania pracy przez mniej niż 5 dni w tygodniu przy wydłużeniu czasu pracy w inne dni tygodnia.

Taki model pracy zyskuje zainteresowanie na rynku pracy.

Dzisiejszy wpis będzie poświęcony właśnie skróconemu tygodniowi czasu pracy.

I. Skrócony tydzień pracy – podstawowe wiadomości

Standardowo, każdy pracownik zatrudniony w podstawowym systemie czasu pracy w ramach pełnego etatu,

Niewłaściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe prawo pracy Łódź

Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku nieprowadzenia/niewłaściwego prowadzenia ewidencji czasu pracy

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam kwestię pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia czy możliwości dochodzenia przed sądem należności z tego tytułu.

Dziś odświeżę ten temat, podkreślając doniosłość tego tematu.

Jak zapewne wiecie, pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, na podstawie której łatwo można ustalić, czy wykonywałeś pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli jednak pracodawca w ogóle nie ewidencjonował Twojego czasu bądź robił to niewłaściwie, jak udowodnić przed sądem pracę w godzinach nadliczbowych?

Zmiany w delegowaniu pracowników w transporcie

transport, zmiany w deleogwaniu

ZMIANA DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW A BRANŻA TRANSPORTOWA

Ostatnio w mediach mówiło się o zmianie przepisów w przedmiocie delegowania pracowników i objęcia tą zmianą branży transportowej.

Przy sprzeciwie m.in. Polski, 21 czerwca 2018 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Jak podaje rzecznik prasowy Rady UE, zmiana dyrektywy ma zagwarantować sprawiedliwe płace wśród pracowników delegowanych zgodnie z zasadą „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”.

Zakaz handlu w niedzielę – jeszcze więcej informacji

Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (będę posługiwać się skrótem: ustawa o ograniczeniu handlu) była już tematem wpisu na blogu.

Jako że ustawa ta weszła w życie 1 marca 2018 r., „przeżyliśmy”już też pierwszą niedzielę bez handlu, to i tak pojawiają się pytania odnośnie treści, postanowiłam omówić kilka zagadnień w tym wpisie.

I. Weekendowy czas pracy, a zakaz handlu w niedzielę

Zapewne wielu z nas słyszało o systemie pracy weekendowej uregulowanym w art. 144 k.p. Polega on na tym,

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy – kiedy przysługują?

Tym razem poruszę kilka kwestii związanych z nadgodzinami w zadaniowym systemie czasu pracy. To kwestia, na której temat jest najwięcej mitów i wątpliwości.

W ostatnim artykule opisałam, czym charakteryzuje się zadaniowy system czasu pracy.

I. Czy jest możliwe, żeby pracownik zatrudniony w zadaniowym systemie czasu pracy pracował
w godzinach nadliczbowych?

Normy czasu pracy

Do pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowego czasu pracy stosuje się podstawowe normy czasu pracy,

Zadaniowy system czasu pracy – kiedy może być stosowany i w jaki sposób należy go wprowadzić?

Pracodawca ma do dyspozycji kilka systemów czasu pracy (m.in. system równoważnego czasu pracy stosowany do większości zatrudnionych osób), które może zaproponować pracowników, a jednym z nich jest, chętnie stosowany przez pracodawców, system zadaniowego czasu pracy.

Czy słusznie jest tak gloryfikowany?

Dla kogo i w jakich sytuacjach warto go rozważyć?

Czy pozwala omijać obowiązek pracodawcy wypłaty nadgodzin?

W dalszej części artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach może być stosowany system zadaniowego czasu pracy, czym się charakteryzuje oraz na jakiej podstawie pracodawca powinien wprowadzić ten system względem pracowników.

Jak właściwie określić miejsce pracy w umowie o pracę?

W ostatnim czasie często spotykam się z pytaniami w jaki sposób określić pracownikowi miejsce pracy w umowie?

Czy wskazanym miejscem pracy może być obszar całego kraju? Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez użycie stwierdzenia „Łódź (przykładowo) i inne miejsca wskazane przez pracodawcę”?

O ile w przypadku pracowników biurowych, pracowników produkcji – tj. wszystkich osób, które świadczą pracę wyłącznie w siedzibie firmy sytuacja jest prosta o tyle w sytuacji pracowników mobilnych często ustalenie miejsca pracy jest problematyczne.

Zakaz handlu w niedzielę od 1 marca 2018r. – skutki dla pracodawców i pracowników

Niedawno uchwalona (dokładnie w dniu 10 stycznia 2018 roku) ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (nazywana w skrócie ustawą o ograniczeniu handlu) od samego początku wzbudza wiele kontrowersji – pomysł jej uchwalenia ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników.

Ta krótka ustawa niewątpliwie przyniesie najwięcej zmian dla pracowników i pracodawców, gdyż zmienia ona przepisy zawarte w Kodeksie pracy, znajdujące się w rozdziale „Praca w niedziele i święta”.

Ustawa wejdzie w życie już 1 marca 2018 roku.

I.

Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych – kiedy jest dopuszczalny?

Wykonywanie pracy w godzinach nadliczbowych nie jest obecnie niczym nadzwyczajnym.

Należy jednak pamiętać, że przepisy Kodeksu Pracy nakładają na pracodawcę obowiązek odpowiedniego zrekompensowania pracownikowi tego, że pracował on więcej niż wynika to z jego obowiązków.

Taka rekompensata może nastąpić między innymi poprzez wypłatę pracownikowi wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Czy jest więc możliwe w takiej sytuacji rozliczenie się przez pracodawcę z pracownikiem poprzez zapłatę wynagrodzenia ryczałtowego?

Jeśli tak, to w jakich sytuacjach taka forma zapłaty wynagrodzenia może nastąpić?

Jak udowodnić nadgodziny w sądzie? Pozew o nadgodziny

Jak udowodnić nadgodziny?

Pracy w godzinach nadliczbowych wymaga rzesza przełożonych, pracodawców. Niestety tylko nie liczni wypłacają należne pracownikom wynagrodzenie z tego tytułu. Pracownicy zaś zgadzają się na taki stan rzeczy z uwagi na chęć ochrony stosunku pracy. Jak żyć…? Można by rzec.

Granicę jednak każdy z nas ma i z czasem pojawia się w myślach słowo „dość”, dlaczego mam się na to godzić…

W przypadku braku chęci pracodawcy do wywiązania się ze swoich obowiązków, pojawić się może u Ciebie chęć dochodzenia na drodze sądowej wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

Pojawiają się też jednak wątpliwości i pytania,