Sygnaliści 2024 – jak wdrożyć nowe przepisy? Sygnaliści regulamin

Sygnaliści Regulamin Kim Surogatka jako sygnalista.

W niedawno opublikowanym wpisie informowałam, że w Sejmie wreszcie znalazł się projekt ustawy o sygnalistach.

Z jakimi obowiązkami dla pracodawcy wiąże się projekt czy też nowa ustawa o sygnalistach?

Jak wdrożyć te przepisy?

Przeczytaj wpis.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  • Kogo nazywamy sygnalistą?
  • W jakiej formie sygnalista może zgłaszać naruszenia prawa?
  • Czy pracodawca musi wprowadzić regulamin zgłaszania naruszeń?

Sygnaliści 2024 – nowy projekt ustawy | Zmiany w prawie pracy

sygnaliści 2024 zmiany w prawie pracy 2024

W 2021 r. już pisałam o przepisach dotyczących sygnalistów na blogu.

Wszystkie wpisy na temat sygnalistów znajdziesz na blogu.

Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do stosowania dyrektywy o ochronie sygnalistów do 17 grudnia 2021 r. Polska tego jeszcze nie zrobiła.

W tym wpisie wyjaśniam:

  • jakie podmioty będą miały obowiązek wdrożenia dyrektywy o sygnalistach?
  • jak ustalić limit 50 pracowników dla celów stosowania przepisów o sygnalistach?

Prawo pracy Łodź – Radca Prawny w czym może Ci pomóc?

prawo pracy łódź

Prawo pracy to kluczowa dziedzina prawa, która dotyka każdego pracownika i pracodawcy.

W tym artykule dowiesz się, jak radca prawny specjalizujący się w prawie pracy może wspierać zarówno pracowników, jak i pracodawców. Skupimy się na sprawach toczących się w łódzkich sądach i tym, jak możesz efektywnie dochodzić swoich praw.

W tym artykule znajdziesz informacje:

  • Jakie sprawy z zakresu prawa pracy rozpatruje Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia?
  • Jak możemy Ci pomóc w przypadku problemów z wypłatą wynagrodzenia?
  • Jakie są kroki w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy i odwołania od wypowiedzenia?

Odwołanie od rozwiązania umowy – nakazanie dalszego zatrudnienia

odwołanie od rozwiązania

W tym wpisie pisałam o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która objęła zabezpieczenie, o jakie może ubiegać się zwolniony pracownik odwołując się od rozwiązania umowy o pracę.

Dzisiaj przychodzę z moim komentarzem na temat tego zabezpieczenia po kilku miesiącach stosowania zmienionych przepisów.

Zapoznaj się wpierw z artykułem, który znajdziesz tutaj, który będzie wprowadzeniem do dzisiejszego artykułu.

I. Na czym polega zabezpieczenie dalszego zatrudniania przy odwołaniu od rozwiązania umowy o pracę?

Art. 7555 k.p.c.

Soczewki kontaktowe, podstawka pod laptopa dla pracownika – kiedy?

prawo pracy

Zapewne w ostatnim czasie słyszałeś(-aś) o współfinansowaniu/refundacji zakupu soczewek kontaktowych przez pracodawcę bądź o konieczności zapewnienia dodatkowego monitora i podstawki pod laptopa.

Dzisiaj chciałabym krótko odnieść się do tych nowości w prawie pracy i przekazać Ci podstawowe wiadomości na ten temat.

I. Prawo pracy – Szkła kontaktowe dla pracownika

Od 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom, i okularów, i szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Komu się bardziej opłaca pobierać zasiłek za urlop rodzicielski?

urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski – komu się bardziej opłaca na nim przebywać? Ojcu czy Mamie dziecka?

Zwracacie się do nas z pytaniami o to, ile będzie wynosił zasiłek macierzyński, od czego zależy jego wysokość, a wreszcie, któremu z rodziców przysługiwałby wyższy zasiłek macierzyński. Jak podejść do tego tematu?

Wyjaśniam niżej.

I. Podział urlopu rodzicielskiego

Czuję się w obowiązku, żeby najpierw przypomnieć, że:

– urlop rodzicielski można wykorzystać maksymalnie w 5-ciu częściach obejmujących, co do zasady, tygodnie (te 5 części dotyczy korzystania z urlopu przez oboje rodziców),

Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

Czy możesz być zwolniona w czasie ciąży?

zwolnienie w czasie ciąży

PYTANIE O TO CZY … MOŻESZ BYĆ ZWOLNIONA W CZASIE CIĄŻY?

Tym wpisem rozpoczynamy cykl wpisów dotyczących prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dla (przyszłych) rodziców.

Jest on efektem naszych wieloletnich obserwacji. Wynika z nich jedno. Ciągle warto popularyzować wiedzę prawniczą na tematy związane z rodzicielstwem, i to z perspektywy pracownika, jak i pracodawcy.

Nie zamierzamy też zostać obojętne na przedsiębiorców i zleceniobiorców.

Zaczynamy!

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – jak uzyskać oszkodowanie od pracodawcy?

nierówne traktowanie

Sąd Najwyższy ułatwia dochodzenie roszczeń pracownikom

Sąd Najwyższy przekazuje dobre wieści pracownikom i daje nadzieję na sprawniejsze dochodzenie odszkodowań za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Wszystko to za sprawą nowej uchwały z dnia 24  sierpnia 2023 r., sygn. III PZP 1/23.

Jeśli czujesz, że w pracy z jakiegoś powodu jesteś traktowany niesprawiedliwie, to możliwe, że w Twoim przypadku dochodzi do nierównego traktowania w zatrudnieniu bądź dyskryminacji. Najnowsze orzeczenie SN wpływa na to, jak możesz bronić swoich praw w sądzie.

I. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu –  

Zawody medyczne | Współczynniki pracy – czy i dlaczego wpływają na wysokość wynagrodzenia?

współczynniki pracy

Na blogu publikuję kolejny wpis dotyczący pracowników medycznych i obliczania ich wynagrodzenia.

Jest to dość skomplikowany temat. Wiedzą o tym przede wszystkim sami zainteresowani.

Sprawy o odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania w zatrudnieniu czy o ustalenie konkretnych warunków zatrudnienia koncentrują się właśnie wokół tematu współczynnika pracy.

Poniżej staram się wyjaśnić ten temat jasno i klarownie.

I. Zawody medyczne – najniższe wynagrodzenie

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników medycznych powinno być ustalane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.