Minimalne wynagrodzenie w 2023r – jakie skutki przyniesie?

minimalne wynagrodzenie

We wrześniu opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rozporządzenie wprowadza dwustopniową podwyżkę wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Na jakie inne kwestie będzie miało wpływ rozporządzenie?

Piszę o tym poniżej.

I. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Kontrola zwolnienia przez pracodawcę i jej konsekwencje

kontrola zwolnienia

Na blogu pisałam już o tym, że przeprowadzane są kontrole prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich. Chociażby z ostatniego wpisu możesz się dowiedzieć, jak przebiega taka kontrola (znajdziesz go tutaj)

W dzisiejszym wpisie chciałabym skoncentrować się na skutkach takiej kontroli. Kontroli, która przeprowadza pracodawca.

Co się stanie, jeśli kontrolujący stwierdzi, że zwolnienie lekarskie jest wykorzystywane nieprawidłowo?

I. Nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego – co to oznacza?

Koszty sprawy w sądzie – Ila zapłacę za pełnomocnika drugiej strony?

koszty zastępstwa procesowego

Ile będzie kosztował mnie spór sądowy? Ile zapłacę za adwokata, radcę prawnego drugiej strony w przypadku przegrania sporu z Pracodawcą / Pracownikiem? Ile kosztów Sąd zasądzi na moją rzecz, jeśli wygram sprawę z Pracodawcą / Pracownikiem?

Rozważając spór z Pracodawcą czy też Pracownikiem powyższe pytania są jednymi z podstawowych.

W dzisiejszym wpisie odpowiem jakie możemy ponieść koszty jeśli przegramy proces i będziemy musieli pokryć koszty pełnomocnika drugiej strony.

W poprzednim wpisie wspomniałam już, że do kosztów procesu zaliczają się również koszty zastępstwa procesowego.

Dłuższy urlop rodzicielski – od kiedy będzie obowiązywał?

dłuższy urlop rodzicielski

Dłuższy urlop rodzicielski, nowe uprawnienia rodzicielskie – od kiedy będą obowiązywać czyli: „co z wdrożeniem unijnej dyrektywy?”

Na blogu już kilkukrotnie poruszałam temat tzw. dyrektywy work-life balance (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE).

Zapoznaj się z wpisami:

⇒ Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

Ile kosztuje spór pracownika z pracodawcą w sądzie?

opłata od pozwu

Udzielając porad w sprawach pracowniczych często odpowiadam na pytanie „Ile to kosztuje?”.

Postanowiłam, więc, przygotować wpis o tym, z jakimi kosztami trzeba się liczyć, kierując sprawę do sądu pracy.

W dzisiejszym wpisie dowiesz się m.in. czym są koszty procesu, czy trzeba uiszczać opłatę od pozwu i w jakiej wysokości.

I. Czym są „koszty procesu”?

Praca zdalna 2022r. – jak dobrze wprowadzić pracę zdalną w firmie?

Praca zdalna 2022

Praca zdalna to od czasów pandemii częsty sposób wykonywania praca i bardzo dobrze widziany zarówno przez niektórych pracodawców, jak i pracowników. Wszyscy czekamy na kodeksowe unormowanie owej formy świadczenia pracy.

Projekt ustawy przewiduje nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą telepracę.

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe informacje o pracy zdalnej wynikające z projektu.

Według przewidywań, ustawa ma zostać uchwalona i wejść w życie w najbliższym czasie.

I. Praca zdalna według kodeksu pracy

Zgodnie z projektowanym art.

Praca zdalna po cofnięciu stanu epidemii- czy jest możliwa?

Od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na terenie Polski nie obowiązuje już stan epidemii, a stan zagrożenia epidemicznego.

Co prawda, obowiązują jeszcze przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednak, wielu z nas zastanawia się, czy będzie można utrzymać pracę zdalną po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jakie możliwości przewiduje prawo?

Czy pracodawca przygotował przepisy regulujące korzystanie z pracy zdalnej w normalnych warunkach?

I.

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

rodzicielski 2022

Urlop rodzicielski 2022 – kto skorzysta z korzystnych zmian?

W artykule, który znajdziesz pod linkiem pisałam o planowanych zmianach w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Według najnowszych informacji, Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który ma następnie trafić pod obrady Sejmu. Wreszcie postępują prace nad tym projektem ustawy, ponieważ ustawa powinna zostać uchwalona i wejść w życie przed 2 sierpnia 2022 r.

Tzw. dyrektywa rodzicielska, o której pisałam w podlinkowanym wpisie, powinna być wdrożona do polskiego prawa najpóźniej 2 sierpnia 2022 r.

Podróże służbowe w kraju – jaki podatek i składki ZUS?

podróże służbowe

W dzisiejszym wpisie poruszę temat krajowej podróży służbowej.

Czym jest podróż służbowa?

Jakie należą się pracownikowi świadczenia z racji jej odbywania?

Czy z tymi świadczeniami związane są dodatkowe obciążenia podatkowe, składkowe dla pracodawcy?

Zerknij poniżej.

I. Podróż służbowa – kiedy ma miejsce?

O podróży służbowej możesz przeczytać m.in. w kodeksie pracy. Art. 775 § 1 k.p. brzmi następująco:

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością,

Urlop rodzicielski 2022 – jakie zmiany są planowane?

urlop rodzicielski

Minister Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiła projekt ustawy dostosowującej polski porządek prawny do dyrektywy nr 2019/1158 w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (tzw. dyrektywa work-life balance).

Państwa członkowskie UE mają obowiązek wprowadzić w życie przepisy niezbędne do realizacji tej dyrektywy do dnia 2 sierpnia 2022 r.

Dyrektywa wprowadza zmiany m.in. w zakresie urlopu rodzicielskiego.

Dzisiejszy wpis będzie właśnie na temat urlopu rodzicielskiego.