Mobbing | Zmiany w przepisach dotyczących mobbingu 2019

Czasem odnoszę wrażenie, że prawo pracy obok prawa karnego jest jedną z najczęściej zmieniających się gałęzi prawa.

I tak podpisu Prezydenta doczekała się kolejna nowelizacja przepisów prawa pracy.

Nowelizacja, której inicjatorem był Prezydent miała na celu wprowadzeniu zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, wydawaniem świadectw pracy, terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy i poruszanym przeze mnie ostatnio tematem mobbingu.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie już 7 września 2019 roku.