ZUS | Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

rozliczenie składki zdrowotnej

22 maja 2023 r. mija termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r.

W zeszłym roku zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i obliczania wysokości składki zdrowotnej. 

Minimalne wynagrodzenie w 2023r – jakie skutki przyniesie?

minimalne wynagrodzenie

We wrześniu opublikowane zostało rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej.

Rozporządzenie wprowadza dwustopniową podwyżkę wysokości minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Na jakie inne kwestie będzie miało wpływ rozporządzenie?

Piszę o tym poniżej.

I. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

Polski Ład | Składka zdrowotna po zmianach od 1 lipca 2022r.

składka zdrowotna 2022

Na blogu zamieściłam, i w tym, i w zeszłym roku, kilka wpisów nt. Polskiego Ładu.

Jak dobrze wiemy, zmiany wprowadzone Polskim Ładem nie spotkały się z zadowoleniem podatników.

Niezadowolenie społeczne wywołało konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w prawie podatkowym oraz innych  ustawach.

W dzisiejszym wpisie wskażę, jakie modyfikacje pojawią się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wcześniejszy wpis dotyczący składki zdrowotnej, znajdziesz tutaj.

I. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego komplementariuszy

Od 1 stycznia 2023 r.

Emerytura pomostowa – warunki jej nabycia w 2022r.

emerytura pomostowa

20 kwietnia 2022 r., weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o emeryturach pomostowych.

Nowelizacja wprowadza oczekiwaną od wielu lat zmianę dla osób ubiegających się o emeryturę pomostową.

Na czym polega ta zmiana? Piszę o tym poniżej.

I. Jak była treść ustawy o emeryturach pomostowych przed 20 kwietnia 2022r?

Ustawa o emeryturach pomostowych wymienia szereg warunków, jakie muszą zostać spełnione, aby ZUS ustalił prawo do emerytury pomostowej i zaczął wypłacać to świadczenie.

Jednym z warunków,

Działalność gospodarcza obywatela Ukrainy – Specustawa

działalność gospodarcza

Zapewne z doniesień medialnych słyszysz o tym, że obywatele Ukrainy, na podstawie specustawy, o której pisałam w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-legalny-pobyt-i-praca-obywateli-ukrainy/, mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce.

W ostatnich dniach pojawia się dużo pytań właśnie o możliwość prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej w Polsce (jest to jedna z form prowadzenia działalności gospodarczej).

W dzisiejszym wpisie odniosę się do tego tematu.

I. Działalność gospodarcza wykonywana przez cudzoziemców w Polsce przed Specustawą

Czy każdy cudzoziemiec, co do zasady, może wykonywać w Polsce działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEIDG?

Trudności z płatnościami składek ZUS w związku z wojną na Ukrainie

Trudności z płatnościami składek ZUS

Wojna na Ukrainie wywołuje również konsekwencje dla polskiej gospodarki. Handel z Rosją, Białorusią i Ukrainą został, tak naprawdę, wstrzymany. Znalazło to przełożenie na płynność finansową, a właściwie jej pogorszenie, dla polskich przedsiębiorców.

2 marca 2022 r. ZUS opublikował krótką informację na temat dostępnych formach pomocy dla płatników składek.

I. Jaką pomoc przewidział ZUS w przypadku trudności w płatności składek ZUS?

Polski Ład | Ile składek zdrowotnych przy różnych rodzajach działalności?

Ile składek zdrowotnych

Mamy już marzec, pierwszy kurz związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu opadł, jednakże pytań i wątpliwości nadal bardzo dużo.

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym to jeden z bardziej gorących tematów, interesujących moich Klientów. Dziś przyjrzymy się jednemu z ważniejszych pytań nurtujących osoby bardzo aktywne zawodowo (mających swój udział w kilku rodzajach działalności, spółek) – ile składa zdrowotnych muszą płacić?

Na wstępie, zachęcam Cię do zapoznania się z wpisem, który znajdziesz tutaj. 

Dzisiejszy wpis to kontynuacja wątpliwości i opinii na temat sposobu ustalania ilości opłacanych składek zdrowotnych i podstawy wymiaru składki.

Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne – jak obliczać dochód?

ubezpieczenie zdrowotne

Nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązują od 1 lutego 2022 r.

Niestety, pomimo prób Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnienia wątpliwości związanych z ustalaniem ilości opłacanych składek i obliczania ich wysokości, wiele z nas ma z tym problem.

Profesjonalne biura księgowe, doradcy podatkowi, prawnicy również.

W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze składką zdrowotną.

Zachęcam Cię też wpierw do zapoznania się z pierwszym wpisem dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie przedstawiam główne zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w 2022r.

Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy w 2022r.

zdrowotne dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy jednoosobowi zbliżają się do terminu płatności pierwszych w 2022r. składek na ZUS, w tym na ubezpieczenie zdrowotne, po wejściu w życiu tzw. Polskiego Ładu.

Po zapytaniach współpracujących ze mną Biur Rachunkowych wiem, że ustalanie wysokości składki zdrowotnej, budzić może kontrowersje i wiele pytań.

Dziś postaram się przedstawić najważniejsze, przystępne informacje na ten temat.

I. Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy w 2022r. – co się zmieniło?

Dotychczas osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opłacały składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru) w stałej wysokości,

Polski Ład | Czy można uniknąć składki zdrowotnej dla członka zarządu?

zdrowotne dla członków zarządu

W jednym z wpisów opublikowanych na blogu: https://e-prawopracy.pl/polski-lad-przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-czy-to-dobry-pomysl/) wspomniałam, że od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązkowa składka zdrowotna dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiana w szczególności dotyka członków zarządów będących jednocześnie wspólnikami spółek kapitałowych.

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis na ten temat oraz podaję możliwe rozwiazanie owego problemu.