ZUS | Świadczenia z ZUS w drodze wyjątku

Co zrobić w sytuacji, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił nam prawa do przyznania renty lub emerytury, a odwołanie od decyzji nie przyniosło zamierzonego rezultatu?

Czy należy się pogodzić z losem i poddać?

Absolutnie nie – są bowiem pewne uregulowania, które pozwalają na przyznanie emerytury lub renty pomimo braku spełnienia ustawowych przesłanek.

I. Co zrobić gdy wydaje się, że wyjścia już nie ma?

Takie regulacje przewiduje ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Są to tzw. świadczenia w drodze wyjątku,

Czy warto przejść na emeryturę?

Czy warto przejść na emeryturę? Czy może warto pracować dalej i pracować na jej wyższą wysokość?

1 października bieżącego roku w życie wejdą przepisy, które przywracają wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn (tak jak to miało miejsce przed 1 stycznia 2013 r.). Wnioski emerytalne o przejście na emeryturę według nowych zasad można składać od 1 września.

Pierwszego dnia, w którym stało się to możliwe, do godz. 13 wniosek o przyznanie emerytury złożyło blisko 15 tys. osób –

Odwołanie od decyzji obniżającej emeryturę. Ustawa dezubekizacyjna

Wystarczy nawet jeden dzień służby w wymienionych w ustawie dezubekizacyjnej instytucjach aby obawiać się zmniejszenia emerytury od 01 października nawet do 850 złotych netto. Za pełnioną w określonym czasie służbę, polski system zaopatrzenia emerytalnego nie gwarantuje żadnego świadczenia – gdyż zostało ono zrównane do poziomu 0%.

Ustawa dezubekizacyjna budzi szereg wątpliwości. Łatwo na sytuacje obniżania emerytur na podstawie tej ustawy jednostronnie, ocennie. Jednakże to od służb mundurowych wymaga się dyspozycyjności, wykonywanie zadań nierzadko w trudnych warunkach, czy z narażeniem życia.

Można się w przypadku tej ustawy zastanawiać również nad ochroną praw nabytych czy w ogóle prawami człowieka,

Komu ustawa dezubekizacyjna obniży emeryturę?

ustawa dezubekizacyjna

1 października tego roku, to zdecydowanie ważna data dla emerytów. Nie tylko z tej przyczyny, że to właśnie tego dnia wchodzą w życie przepisy obniżające powszechny wiek emerytalny.

Innym gorącym tematem, którym zajmę się w tym wpisie, jest obniżenie emerytur byłych funkcjonariuszy pełniących służbę na rzecz PRL w związku w wdrożeniem przepisów tzw. ustawy dezubekizacyjnej, która częściowo obowiązuje już od 01 stycznia b.r.

Tzw. ustawa dezubekizacyjna stanowiąca podstawę do obniżenia świadczeń, to ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r.

Emerytura za pracę w szczególnych warunkach

szczególne warunki

Sytuacja życiowa zmusiła Cię do wcześniejszego przejścia na emeryturę, a wykonywałeś pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze? Możesz ubiegać się o emeryturę w wieku niższym niż pozostali pracownicy.

Pojawia się jednak bardzo często pytanie: Jak udowodnić pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze?

 I. Dla kogo wcześniejsza emerytura?

Osoby, które wykonują lub wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

ZUS| Emerytury – słowo wstępne

Większą część mojej praktyki zawodowej, to zmagania się w sprawach większych i mniejszych z ZUSem, część tych spraw dotyczy również kwestii emerytur. Dziś podzielę się z Tobą istotnymi tematami, będącymi wstępem do tej ciężkiej dziedziny prawa.

Zmiany w zakresie przejścia na emeryturę, obowiązujące od 01 stycznia 2013 r., są skomplikowane i często po ich przeczytaniu trudno ocenić jak kształtuje się sytuacja danej osoby. Z tych przyczyn postanowiłam omówić najważniejsze zasady dotycząc nabycia uprawnień emerytalnych.

I. Kto może otrzymać emeryturę?