Sygnaliści 2024 – nowy projekt ustawy | Zmiany w prawie pracy

sygnaliści 2024 zmiany w prawie pracy 2024

W 2021 r. już pisałam o przepisach dotyczących sygnalistów na blogu.

Wszystkie wpisy na temat sygnalistów znajdziesz na blogu.

Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do stosowania dyrektywy o ochronie sygnalistów do 17 grudnia 2021 r. Polska tego jeszcze nie zrobiła.

W tym wpisie wyjaśniam:

  • jakie podmioty będą miały obowiązek wdrożenia dyrektywy o sygnalistach?
  • jak ustalić limit 50 pracowników dla celów stosowania przepisów o sygnalistach?

Odwołanie od rozwiązania umowy – nakazanie dalszego zatrudnienia

odwołanie od rozwiązania

W tym wpisie pisałam o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, która objęła zabezpieczenie, o jakie może ubiegać się zwolniony pracownik odwołując się od rozwiązania umowy o pracę.

Dzisiaj przychodzę z moim komentarzem na temat tego zabezpieczenia po kilku miesiącach stosowania zmienionych przepisów.

Zapoznaj się wpierw z artykułem, który znajdziesz tutaj, który będzie wprowadzeniem do dzisiejszego artykułu.

I. Na czym polega zabezpieczenie dalszego zatrudniania przy odwołaniu od rozwiązania umowy o pracę?

Art. 7555 k.p.c.

Soczewki kontaktowe, podstawka pod laptopa dla pracownika – kiedy?

prawo pracy

Zapewne w ostatnim czasie słyszałeś(-aś) o współfinansowaniu/refundacji zakupu soczewek kontaktowych przez pracodawcę bądź o konieczności zapewnienia dodatkowego monitora i podstawki pod laptopa.

Dzisiaj chciałabym krótko odnieść się do tych nowości w prawie pracy i przekazać Ci podstawowe wiadomości na ten temat.

I. Prawo pracy – Szkła kontaktowe dla pracownika

Od 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom, i okularów, i szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zmiany w prawie pracy – brak opłat od pozwu dla pracownika

zmiany w prawie pracy

Dzisiaj publikuję wpis podsumowujący zmiany w prawie pracy, jakie weszły w życie we wrześniu 2023 r.

W mojej ocenie, są to zmiany znaczące z punktu widzenia pracowników.

A jakiej treści są to zmiany?

Zapraszam do wpisu.

Nierówne traktowanie w zatrudnieniu – jak uzyskać oszkodowanie od pracodawcy?

nierówne traktowanie

Sąd Najwyższy ułatwia dochodzenie roszczeń pracownikom

Sąd Najwyższy przekazuje dobre wieści pracownikom i daje nadzieję na sprawniejsze dochodzenie odszkodowań za nierówne traktowanie w zatrudnieniu. Wszystko to za sprawą nowej uchwały z dnia 24  sierpnia 2023 r., sygn. III PZP 1/23.

Jeśli czujesz, że w pracy z jakiegoś powodu jesteś traktowany niesprawiedliwie, to możliwe, że w Twoim przypadku dochodzi do nierównego traktowania w zatrudnieniu bądź dyskryminacji. Najnowsze orzeczenie SN wpływa na to, jak możesz bronić swoich praw w sądzie.

I. Nierówne traktowanie w zatrudnieniu –  

ZUS przy pracy zdalnej

ZUS przy pracy zdalnej

Kontynujemy temat pracy zdalnej, tematyka to kopalnia pytań, wątpliwości, inspiracji 😉

W dzisiejszym wpisie odniosę się do zwolnienia z oskładkowania kosztów pracy zdalnej (w zakresie niedotyczącym pracy zdalnej okazjonalnej).

I. Koszty, które pracodawca ma obowiązek pokryć przy pracy zdalnej

W art. 6724 § 1 pkt 1, 2 i 4 k.p. ustawodawca wskazał, jakie koszty związane z pracą zdalną pracodawca ma obowiązek ponieść.

Są nimi:

– koszty materiałów i narzędzi pracy,

Umowa o pracę zdalną – jak powinna wyglądać?

umowa o pracę zdalną

Praca zdalnaPraca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować? to temat, który dalej budzie wiele pytań i wątpliwości naszych Klientów. Jedno z powtarzających się pytań to pytanie jak właściwie sformułować sam dokument umowy o pracę zdalną?

W dzisiejszym wpisie chciałabym odnieść się krótko do tego, co jest istotne przy formułowaniu umowy o pracę pod kątem pracy zdalnej.

I. Umowa o pracę zdalną – kogo może obejmować?

Ustawodawca postanowił, że praca zdalna może być stosowana od początku trwania stosunku pracy między konkretnymi stronami umowy o pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zatrudnianie cudzoziemców 2023

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego to temat, który budzi wiele pytań i kontrowersji.

W ostatnim wpisie pisałam o zmianach wywołanych odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w prawach i obowiązkach pracodawców.

Dzisiaj chciałabym właśnie poruszyć tematów cudzoziemców.

Dobrze pamiętamy, że wskutek epidemii COVID-19 ustawodawca przede wszystkim przedłużył ważność dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. Co będzie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?

I. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zgodnie z art. 15zzq ust. 1 ustawy covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Skutki odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym przestaną obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej piszę o najważniejszych skutkach odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w prawie pracy | Jaka powinna być treść umów o pracę po 26 kwietnia 2023r?

umowa o pracę

Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., przyniosła wiele zmian w różnych obszarach prawa pracy.

Kilka artykułów na ich temat jest już na blogu.

Dzisiaj piszę o zmianach w treści umów o pracę.

I. Umowa o pracę – nowy wzór umowy o pracę

Ustawa nowelizująca zmienia treść art. 29 k.p. stanowiącego o treści umowy o pracę.

Do 26 kwietnia 2023 r. brzmiał on tak:

1.