Sygnaliści – kto może prowadzić postępowanie wewnętrzne?

postępowanie wewnętrzne

Sygnalistą jest osoba, która przekazuje informacje o nieprawidłowościach (działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) dotyczących kategorii spraw wymienionych w ustawie lub regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać za pomocą trzech kanałów zgłoszeń – z punktu widzenia pracodawców, najistotniejszy jest wewnętrzny kanał zgłoszeń.

Kto może jednak przyjmować i rozpatrywać zgłoszenia?

Czy można zlecić obsługę zgłoszeń podmiotom zewnętrznym?

Jeśli tak to, w jaki sposób?

W czym może pomóc kancelaria prawna w zakresie tematu Sygnalistów?

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Polski Ład | Zatrudnienie „na czarno” – duże konsekwencje dla Pracodawcy

Zatrudnienie na czarno

Zapewne słyszeliście o tym, że jednym z założeń Polskiego Ładu jest ograniczenie zatrudnienia „na czarno” czy nieujawniania części wypłacanego wynagrodzenia.

Chodzi o sytuację niezgłaszania pracowników do ZUS, a tym samym nieozusowania i nieopodatkowania wynagrodzeń za pracę.

Chodzi również o sytuację zatrudniania za minimalnym wynagrodzeniem i wypłacania „do ręki/pod stołem” części wynagrodzenia, które, rzecz jasna, jest nieozusowane i nieopodatkowane.

Jakie zmiany przewiduje w tym zakresie Polski Ład?

O tym poniżej.

Sygnaliści – konieczność przygotowania się przez Biura Rachunkowe do zmian w prawie

biura rachunkowe sygnaliści

Zasadniczo, przedsiębiorcy zatrudniający jednego czy kilku pracowników nie są zobowiązani do wdrożenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Nie dotyczy to, jednak niestety, biur rachunkowych. 

Biura rachunkowe muszą niestety tematyką tzw. Sygnalistów się zainteresować i podjąć odpowiednie kroki, żeby się do owych zmian w prawie przygotować.

Sygnaliści – co się zmieni od grudnia 2021r.?

Sygnaliści

Już w grudniu, a dokładnie od 17 grudnia 2021 r., mija termin na wejście w życie przepisów wykonujących dyrektywę z dnia 26 listopada 2019 r. nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zadaniem której jest ochrona tzw. sygnalistów.

Dnia 14 października 2021 r. opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jakie, w związku z dyrektywą i niedługim wejściem w życie przepisów krajowych, powstają obowiązki dla pracodawców?

I czy dla wszystkich pracodawców?

O tym piszę w dzisiejszym wpisie.

I.