Niewłaściwe prowadzenia ewidencji czasu pracy a wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

godziny nadliczbowe prawo pracy Łódź

Prawo do wynagrodzenia za nadgodziny w przypadku nieprowadzenia/niewłaściwego prowadzenia ewidencji czasu pracy

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam kwestię pracy w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia czy możliwości dochodzenia przed sądem należności z tego tytułu.

Dziś odświeżę ten temat, podkreślając doniosłość tego tematu.

Jak zapewne wiecie, pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy, na podstawie której łatwo można ustalić, czy wykonywałeś pracę w godzinach nadliczbowych.

Jeśli jednak pracodawca w ogóle nie ewidencjonował Twojego czasu bądź robił to niewłaściwie, jak udowodnić przed sądem pracę w godzinach nadliczbowych?

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,

Nałożenie kary porządkowej wobec pracownika a RODO

RODO

Na blogu nie poruszyłam do tej pory tematu kary porządkowej.

O RODO zaś pisałam już kilkakrotnie, przykładowo polecam Ci uwadze również ten wpis.

Dzisiaj poruszę temat kar porządkowych ale z uwagi,  że niedawno weszło w życie RODO i nadal tym żyjemy, wskażę również te elementy, które łączą wymierzanie kary porządkowej z RODO.

I. Czym jest kara porządkowa i kiedy pracodawca może ją zastosować?

W art. 108 k.p. wymienione zostało 3 rodzaje kar porządkowych w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie,

Czeka Cię rozprawa w sądzie? Czego powinieneś się spodziewać?

rozprawa w sądzie

Niejednokrotnie w trakcie mojej pracy spotykam się z pytaniami:

Jak wygląda rozprawa w sądzie?

Czego powinienem się spodziewać?

Czy ktoś będzie zadawał mi pytania?

Jak się mam przygotować?

Przede wszystkim doradzam spokój – nie ma nic gorszego niż paraliżujący stres. Po pierwszym posiedzeniu 95% moich Klientów mówi, że „spodziewali się, że będzie gorzej”. Nie ma w tym nic dziwnego, większość z nas boi się nieznanego.

Poniżej parę organizacyjnych kwestii,

Powrót do pracy po zakończeniu urlopów udzielanych z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka

powrót do pracy

Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego to bardzo często powód do wielu trosk, zmartwień i wątpliwości, spowodowanych niepewnością czy praca czeka na Ciebie.

Nieobecność w pracy spowodowana ciążą i urlopami z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka można liczyć w tygodniach, miesiącach lub latach w zależności od tego, w jaki sposób korzystanie z uprawnień rodzicielskich podzielą między siebie rodzice bądź opiekunowie dziecka.

Dzisiaj opiszę na jakich warunkach pracownicy powracają do pracy po dłuższej przerwie oraz jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki.

I. Do kogo adresowane są przepisy regulujące powrót pracownika do pracy?

Jak właściwie określić miejsce pracy w umowie o pracę?

W ostatnim czasie często spotykam się z pytaniami w jaki sposób określić pracownikowi miejsce pracy w umowie?

Czy wskazanym miejscem pracy może być obszar całego kraju? Czy pracodawca może określić miejsce pracy poprzez użycie stwierdzenia „Łódź (przykładowo) i inne miejsca wskazane przez pracodawcę”?

O ile w przypadku pracowników biurowych, pracowników produkcji – tj. wszystkich osób, które świadczą pracę wyłącznie w siedzibie firmy sytuacja jest prosta o tyle w sytuacji pracowników mobilnych często ustalenie miejsca pracy jest problematyczne.

Monitoring w pracy – czy i kiedy jest dozwolony?

Ostatnio spotkałam się pytaniem typu:

czy to jest normalne, żeby pracodawca cały czas obserwował pracownika za pośrednictwem kamery ?

Na jednej szali mamy prawo pracodawcy do kontroli pracowników, na drugiej prawo pracownika do prywatności. Jak zawsze, w przypadku konfliktu dwóch wartości, problem jest z tym,  której przyznać rację.

Jedno jest pewne: nie ma regulacji prawej, która wprost odnosiłaby się do tej kwestii.

Pewne też jest to, że pracodawca nie może obserwować swoich podwładnych ,,po kryjomu”.

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo pracy po zmianach?

Musisz wystawić świadectwo pracy po zmianach?

Zapoznaj się koniecznie z poniższym artykułem zawierającym omówienie zmian w wystawianiu świadectw pracy oraz ich wypełnienie krok po kroku. Poniżej też znajdziesz wzór świadectwa pracy wraz z komentarzami umożliwiającymi prawidłowe wypełnienie świadectwa pracy.

Zmiany w sposobie wystawiania świadectw pracy zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectw pracy.

Nowe rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy zastąpiło wcześniej stosowane rozporządzenie dotyczące wystawiania świadectwa pracy.