Wysokie odszkodowanie w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego

odszkodowanie za zwolnienie

Niejednokrotnie spotkałam się z sytuacją, gdy pracodawca niesłusznie zwolnił dyscyplinarnie pracownika.

Chodzi zarówno o przypadki, w których, w ocenie pracodawcy, pracownik nieprawidłowo wykonywał powierzone mu obowiązki (art. 52 k.p.), jak i o przypadki, w których pracodawca pospieszył się ze zwolnieniem dyscyplinarnym, podczas gdy pracownik mógł jeszcze całkowicie legalnie przebywać na zwolnieniu lekarskim (art. 53 k.p.).

Wówczas, pracownik może wnieść odwołanie, w którym będzie żądał bądź przywrócenia do pracy bądź wypłaty odszkodowania.

Jak to faktycznie jest z odszkodowaniem?

Czy pracownikowi należy się tylko w takiej wysokości, jaka jest wskazana w kodeksie pracy,

Brak realizacji celów sprzedażowych a wypowiedzenie umowy o pracę – czy jest możliwe?

wypowiedzenie umowy o pracę

CZY PRACODAWCA MOŻE ROZWIĄZAĆ UMOWĘ O PRACĘ W RAZIE NIEZREALIZOWANIA WYZNACZONYCH CELÓW SPRZEDAŻOWYCH PRZEZ PRACOWNIKA?

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył jednej z dopuszczalnych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracęniezrealizowania przez pracownika celów sprzedażowych.

W branży handlowej bardzo często pracodawcy określają, jakie wyniki finansowe mają osiągać pracownicy zatrudnieni na poszczególnych stanowiskach, np. pracownicy sklepów. Plany sprzedażowe sporządzane są także dla pracowników wyższego szczebla, m.in. kierowników regionalnych, menedżerów, np. nadzorujących pracę podporządkowanych im sklepów.

Na wstępie zaznaczyłam już,

Powrót do pracy po zakończeniu urlopów udzielanych z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka

powrót do pracy

Powrót do pracy po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, wychowawczego to bardzo często powód do wielu trosk, zmartwień i wątpliwości, spowodowanych niepewnością czy praca czeka na Ciebie.

Nieobecność w pracy spowodowana ciążą i urlopami z tytułu urodzenia i wychowywania dziecka można liczyć w tygodniach, miesiącach lub latach w zależności od tego, w jaki sposób korzystanie z uprawnień rodzicielskich podzielą między siebie rodzice bądź opiekunowie dziecka.

Dzisiaj opiszę na jakich warunkach pracownicy powracają do pracy po dłuższej przerwie oraz jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki.

I. Do kogo adresowane są przepisy regulujące powrót pracownika do pracy?

Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – L4

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę, w okresie w którym przebywa na zwolnieniu w związku z chorobą?

Odpowiedzi na powyższe pytania poznasz po lekturze niniejszego artykułu.

I. Wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie zwolnienia chorobowego – z perspektywy pracodawcy

Z punktu widzenia pracodawcy najistotniejsze znaczenie ma art. 41 k.p.

pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,

Nagrywanie pracodawcy – czy jest dozwolone?

Nagrywanie pracodawcy brzmi być może (na pierwszy rzut oka) kontrowersyjnie, zanim sobie nie uświadomimy, że w sprawach pracowniczych czasem bardzo ciężko o dowód, mogący potwierdzić niezgodne z prawem praktyki pracodawcy, przełożonego, współpracownika.

W ramach codziennej pracy, nieraz dochodzi do sytuacji, której świadkami są tylko pracownik i jego przełożony. Równie często mogą być świadkowie – inni pracownicy, którzy jednak z uwagi na chęć utrzymania zatrudnienia, nie będą chcieli potwierdzić faktów, wydarzeń, które nie będą na rękę pracodawcy.

Pojawia się bardzo często pytanie, jak mam udowodnić mobbing,

Czy i kiedy utrata zaufania może być przyczyną wypowiedzenia?

Wyobraźmy sobie sytuację, że pracodawca jako powód rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony wskazał utratę zaufania do pracownika, wskazując przy tym zachowania pracownika, które do takiego stanu doprowadziły.

Czy i kiedy utrata zaufania może być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie?

W jakich sytuacjach będzie to możliwe? A w jakich warto rozważyć złożenie odwołania od wypowiedzenia?

I. Nie tak łatwo rozwiązać umowę na czas nieokreślony – czyli obowiązek wskazania przyczyny wypowiedzenia

W przypadku umów na czas nieokreślony jednym z głównych warunków umożliwiających pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę jest podanie przyczyny wypowiedzenia.

Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ostatnio w swojej praktyce spotkałam się z sytuacja, która dotyczyła zwolnienia osoby w wieku przedemerytalnym. Pracownica będąc zaskoczoną (i przygnębioną jednocześnie) powziętą przez pracodawcę decyzją, postanowiła poszukać pomocy prawnej i trafiła z problemem do mnie.

Pani sądziła, że będąc w wieku objętym ochroną, nie otrzyma wypowiedzenia umowy o pracę.

Stało się jednak inaczej. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

Nowe okresy wypowiedzenia umów na czas określony

umowa na czas określony okres wypowiedzenia

Jedna z ważniejszych zmian zawartych w nowelizacji kodeksu pracy, obowiązującej od 22 lutego 2016r.  dotyczy okresów wypowiedzenia umów na czas określony.

Zostały one uzależnione od stażu pracy i zrównane z tymi, które obowiązują przy umowach na czas nieokreślony.

Okresy wypowiedzenia terminowych umów o pracę

Nowelizacja nie wprowadziła żadnych zmian, jeżeli chodzi o okres wypowiedzenia umowy na okres próbny czy umów na czas nieokreślony.

Duże zaś zmiany dotykają okresów wypowiedzenia umów na czas określony:

Jakie są konsekwencje uznania likwidacji stanowiska pracy za pozorną przyczynę wypowiedzenia?

Po raz kolejny „na tapecie” tematyka likwidacji stanowiska pracy. Wchodzimy w temat głębiej, bo wpisy z tej tematyki cieszą się Waszym zainteresowaniem.

Tym razem przedstawię – jakie są konsekwencje uznania likwidacji stanowiska pracy za pozorną, fikcyjną, nieprawdziwą, przyczynę wypowiedzenia.

Poprawne sformułowanie przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę często nastręcza wielu kłopotów pracodawcom.

Kilka warunków musi zostać spełnionych, by likwidacja stanowiska pracy mogła być uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy.

Choroba – kiedy może być powodem zwolnienia ciąg dalszy

Wpis, który znajduje się tutaj, cieszy się według statystyk dużą popularnością wśród Czytelników bloga. Celem uaktualniania chciałam tylko zasygnalizować, iż linia orzecznicza w tym temacie jest niezmienna. Potwierdzeniem tego jest ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego z 19 marca 2014.

Czy tzw. „nadużywanie korzystania ze zwolnień lekarskich” może być powodem zwolnienia? 

Konsekwencję częstych nieobecności w pracy Pracownika z powodu choroby.

Sąd Najwyższy uznał, że częste i długotrwałe absencje chorobowe destabilizują pracę nie tylko w aspekcie finansowym,