Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest i jakie uprawnienia daje?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji

Niezdolność do samodzielnej egzystencji – czym jest, jak się o nią starać, jakie świadczenia może umożliwić?

Jak się starać o 500+ dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji?

W dzisiejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na powyższe pytania.

I. Niezdolność do samodzielnej egzystencji – definicja

Definicję “niezdolności do samodzielnej egzystencji” znajdziemy w art. 13 ust.5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

W przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych orzeka się niezdolność do samodzielnej egzystencji

Jakie czynności kryją się pod określeniem “podstawowych potrzeb życiowych”?

ZUS | Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? I co zrobić jeśli ZUS odmówi…

świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Lekarz orzecznik ZUS może przyznać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy rokują odzyskanie zdolności do pracy przez ubezpieczonego.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje? Jak się o nie starać? I co zrobić jeśli ZUS omówi świadczenia rehabilitacyjnego?

O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.