ZUS | Kiedy przysługuje świadczenie rehabilitacyjne? I co zrobić jeśli ZUS odmówi…

świadczenie rehabilitacyjne

Ubezpieczony, który po wyczerpaniu okresu pobierania zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, może ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne.

Lekarz orzecznik ZUS może przyznać prawo do świadczenia rehabilitacyjnego, jeśli uzna, że dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy rokują odzyskanie zdolności do pracy przez ubezpieczonego.

Kiedy świadczenie rehabilitacyjne przysługuje? Jak się o nie starać? I co zrobić jeśli ZUS omówi świadczenia rehabilitacyjnego?

O tym wszystkim w dzisiejszym artykule.