ZUS | Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

rozliczenie składki zdrowotnej

22 maja 2023 r. mija termin rozliczenia składki zdrowotnej za 2022 r.

W zeszłym roku zmieniły się zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i obliczania wysokości składki zdrowotnej. 

Polski Ład | Składka zdrowotna po zmianach od 1 lipca 2022r.

składka zdrowotna 2022

Na blogu zamieściłam, i w tym, i w zeszłym roku, kilka wpisów nt. Polskiego Ładu.

Jak dobrze wiemy, zmiany wprowadzone Polskim Ładem nie spotkały się z zadowoleniem podatników.

Niezadowolenie społeczne wywołało konieczność wprowadzenia kolejnych zmian w prawie podatkowym oraz innych  ustawach.

W dzisiejszym wpisie wskażę, jakie modyfikacje pojawią się w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Wcześniejszy wpis dotyczący składki zdrowotnej, znajdziesz tutaj.

I. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego komplementariuszy

Od 1 stycznia 2023 r.

Polski Ład | Ile składek zdrowotnych przy różnych rodzajach działalności?

Ile składek zdrowotnych

Mamy już marzec, pierwszy kurz związany z wprowadzeniem Polskiego Ładu opadł, jednakże pytań i wątpliwości nadal bardzo dużo.

Zmiany w ubezpieczeniu zdrowotnym to jeden z bardziej gorących tematów, interesujących moich Klientów. Dziś przyjrzymy się jednemu z ważniejszych pytań nurtujących osoby bardzo aktywne zawodowo (mających swój udział w kilku rodzajach działalności, spółek) – ile składa zdrowotnych muszą płacić?

Na wstępie, zachęcam Cię do zapoznania się z wpisem, który znajdziesz tutaj. 

Dzisiejszy wpis to kontynuacja wątpliwości i opinii na temat sposobu ustalania ilości opłacanych składek zdrowotnych i podstawy wymiaru składki.

Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne – jak obliczać dochód?

ubezpieczenie zdrowotne

Nowe zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne obowiązują od 1 lutego 2022 r.

Niestety, pomimo prób Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnienia wątpliwości związanych z ustalaniem ilości opłacanych składek i obliczania ich wysokości, wiele z nas ma z tym problem.

Profesjonalne biura księgowe, doradcy podatkowi, prawnicy również.

W dzisiejszym wpisie postaram się odpowiedzieć na kilka pytań związanych ze składką zdrowotną.

Zachęcam Cię też wpierw do zapoznania się z pierwszym wpisem dotyczącym ubezpieczenia zdrowotnego, gdzie przedstawiam główne zasady dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego w 2022r.

Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy w 2022r.

zdrowotne dla przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy jednoosobowi zbliżają się do terminu płatności pierwszych w 2022r. składek na ZUS, w tym na ubezpieczenie zdrowotne, po wejściu w życiu tzw. Polskiego Ładu.

Po zapytaniach współpracujących ze mną Biur Rachunkowych wiem, że ustalanie wysokości składki zdrowotnej, budzić może kontrowersje i wiele pytań.

Dziś postaram się przedstawić najważniejsze, przystępne informacje na ten temat.

I. Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy w 2022r. – co się zmieniło?

Dotychczas osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opłacały składkę zdrowotną (9% podstawy wymiaru) w stałej wysokości,

Polski Ład | Czy można uniknąć składki zdrowotnej dla członka zarządu?

zdrowotne dla członków zarządu

W jednym z wpisów opublikowanych na blogu: https://e-prawopracy.pl/polski-lad-przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-czy-to-dobry-pomysl/) wspomniałam, że od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązkowa składka zdrowotna dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiana w szczególności dotyka członków zarządów będących jednocześnie wspólnikami spółek kapitałowych.

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis na ten temat oraz podaję możliwe rozwiazanie owego problemu.

Polski Ład | Zaniżona emerytura – jakie kroki podjąć?

zaniżona emerytura

Polski Ład budzi kontrowersje coraz szerszego grona osób. Do jednej z grup, która odczuła negatywne skutki reformy zaliczamy na pewno emerytów, których emerytury są wyższe od kwoty 5000,00 brutto.

Pierwsze przelewy emerytur spowodowały już pierwsze e-maile od osób nie mogących się pogodzić z takim obrotem sprawy.

Czemu się tak stało? Z czego wynika niższa wysokość emerytur? I czy można z tą zaniżoną wysokością emerytur podjąć walkę?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

I. Zaniżona emerytura na skutek polskiego Ładu – zarys problemu

Nic lepiej nie tłumaczy problemu jak przedstawienie realnych zapytań Klientów,

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Polski Ład | Zatrudnienie „na czarno” – duże konsekwencje dla Pracodawcy

Zatrudnienie na czarno

Zapewne słyszeliście o tym, że jednym z założeń Polskiego Ładu jest ograniczenie zatrudnienia „na czarno” czy nieujawniania części wypłacanego wynagrodzenia.

Chodzi o sytuację niezgłaszania pracowników do ZUS, a tym samym nieozusowania i nieopodatkowania wynagrodzeń za pracę.

Chodzi również o sytuację zatrudniania za minimalnym wynagrodzeniem i wypłacania „do ręki/pod stołem” części wynagrodzenia, które, rzecz jasna, jest nieozusowane i nieopodatkowane.

Jakie zmiany przewiduje w tym zakresie Polski Ład?

O tym poniżej.