ZUS przy pracy zdalnej

ZUS przy pracy zdalnej

Kontynujemy temat pracy zdalnej, tematyka to kopalnia pytań, wątpliwości, inspiracji 😉

W dzisiejszym wpisie odniosę się do zwolnienia z oskładkowania kosztów pracy zdalnej (w zakresie niedotyczącym pracy zdalnej okazjonalnej).

I. Koszty, które pracodawca ma obowiązek pokryć przy pracy zdalnej

W art. 6724 § 1 pkt 1, 2 i 4 k.p. ustawodawca wskazał, jakie koszty związane z pracą zdalną pracodawca ma obowiązek ponieść.

Są nimi:

– koszty materiałów i narzędzi pracy,

ZUS | Świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. a ZUS

Świadczenia niepieniężne ZUS

Świadczenia niepięnieżne w spółce z o.o. to często droga do niepłacenia składek ZUS. Czy jest to skuteczny i dobrze obrany kierunek?

Przepisy kodeksu spółek handlowych umożliwiają zobowiązanie wspólnika do wykonywania powtarzających się świadczeń niepieniężnych za wynagrodzeniem na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podejmowanie tego rodzaju działań w zamian za wynagrodzenie, zasadniczo, nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego (jest wolne od składek ZUS).

W interpretacjach indywidualnych NFZ, które ukazują się od jakiegoś czasu, organ wskazuje jednak,

Umowa o pracę zdalną – jak powinna wyglądać?

umowa o pracę zdalną

Praca zdalnaPraca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować? to temat, który dalej budzie wiele pytań i wątpliwości naszych Klientów. Jedno z powtarzających się pytań to pytanie jak właściwie sformułować sam dokument umowy o pracę zdalną?

W dzisiejszym wpisie chciałabym odnieść się krótko do tego, co jest istotne przy formułowaniu umowy o pracę pod kątem pracy zdalnej.

I. Umowa o pracę zdalną – kogo może obejmować?

Ustawodawca postanowił, że praca zdalna może być stosowana od początku trwania stosunku pracy między konkretnymi stronami umowy o pracę.

Działalność nierejestrowana – dla kogo i czy warto się na nią decydować?

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejstrowna – firma bez ZUS, brzmi kusząco? Ale czy jest to rozwiązanie dla każdego?

Stawiając pierwsze kroki w prowadzeniu własnej działalności, kluczową kwestią jest wybór jej formy prawnej.

Warto też oszacować potencjalny przychód, który uda Ci się osiągnąć przez pierwsze miesiące.

Jeżeli Twój przychód nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia zastanów się nad prowadzeniem działalności nierejestrowanej.

I. Działalność nierejestrowana – dla kogo?

Taki rodzaj prowadzenia działalności wprowadza art. 5 ustawy –

Skutki odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego dla pracodawców

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 1 lipca 2023 r. zostaje odwołany na obszarze Polski stan zagrożenia epidemicznego.

W związku z tym przestaną obowiązywać rozwiązania wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Poniżej piszę o najważniejszych skutkach odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Zmiany w prawie pracy | Elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy

Dzisiaj zamieszczam kolejny z cyklu wpisów na temat nowelizacji kodeksu pracy.

Piszę o elastycznej organizacji pracy.

Co się kryje pod tym pojęciem?

Jak ją stosować?

Przeczytasz poniżej.

I. Elastyczna organizacja pracy – pojęcie

W nowym art. 1881 k.p. zostało wyjaśnione pojęcie „elastycznej organizacji pracy”:

Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy,

Praca zdalna | Czy pracownik może zrezygnować ze zwrotu kosztów pracy zdalnej?

ryczałt praca zdalna

Myślę, że dla większości z nas uchwalone przepisy o pracy zdalnej wydają się dyskusyjne. Jeśli nie w całości to na pewno te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych.

Ze strony zatrudnionych docierają do nas głosy, że wolą oni pracę zdalną od zwrotu tych kosztów, z kolei pracodawcy chcą ponosić jak najmniejsze koszty w związku z pracą zdalną.

Czy można tych kosztów uniknąć?

Czy pracownik może po prostu ze zwrotu tych kosztów zrezygnować?

I. Praca zdalna – obowiązek wypłaty ekwiwalentu lub ryczałtu

Czy trzeba wprowadzać pracę zdalną?

zdalna praca

Praca zdalna to obecnie bardzo popularny temat i przedmiot wielu pytań, z którymi się spotykamy w pracy w kancelarii.

Częstym pytaniem jest to, czy każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej?

Odpowiedź brzmi – nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Na czym polega praca zdalna?

Przypominam, że praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Z definicji pracy zdalnej wynika,

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?