RODO w jednoosobowych działalnościach – co jest konieczne?

O wdrożeniu RODO w przedsiębiorstwach, a dokładniej w biurach rachunkowych, pisałam w tym wpisie.

Mam nadzieję, że okazał się przydatny.

W dzisiejszym wpisie będę bazować na wiedzy, którą przekazałam ostatnio. Opisałam wówczas kilka dokumentów, które zasadniczo powinny zostać przygotowane przez właścicieli przedsiębiorstw w związku ze zmianami w zakresie ochrony danych osobowych.

Jednak, jeśli prowadzi się jednoosobową działalność gospodarczą, można zadać sobie pytanie, czy wszystkie te dokumenty należy sporządzić?

Odpowiem na nie poniżej.

Nałożenie kary porządkowej wobec pracownika a RODO

RODO

Na blogu nie poruszyłam do tej pory tematu kary porządkowej.

O RODO zaś pisałam już kilkakrotnie, przykładowo polecam Ci uwadze również ten wpis.

Dzisiaj poruszę temat kar porządkowych ale z uwagi,  że niedawno weszło w życie RODO i nadal tym żyjemy, wskażę również te elementy, które łączą wymierzanie kary porządkowej z RODO.

I. Czym jest kara porządkowa i kiedy pracodawca może ją zastosować?

W art. 108 k.p. wymienione zostało 3 rodzaje kar porządkowych w kolejności od najłagodniejszej: upomnienie,

RODO w biurze rachunkowym – jak przygotować się na nowe przepisy?

RODO w biurze rachunkowym.

Sprawdź jak przygotować się na nowe przepisy o ochronie danych osobowych po 25 maja 2018r.?

Już kilkukrotnie na blogu poruszałam temat RODO – ochrony danych osobowych w kontekście zmian, jakie zostaną wprowadzone ogólnym rozporządzeniem PE z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych.

Data wejście w życie nowych przepisów zbliża się nieubłaganie, panika, związana z właściwym przygotowanie się do wchodzących lada dzień w życie przepisów, rośnie.

Od razu napiszę,

RODO | Jak Pracodawcy powinni przygotować się do zmian w RODO?

Zmiany w RODO – jak pracodawcy powinni się do nich przygotować?

Ze względu na wejście w życie od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia UE pracodawcy będą zmuszeni do tego czasu wdrożyć rozwiązania i procedury, które zagwarantują wysoki poziom bezpieczeństwa informacji o ich podwładnych czy kontrahentach.

Ostateczny kształt nowych obowiązków nada poza samym rozporządzeniem UE także znowelizowana ustawa o ochronie danych osobowych, która zmieni także przepisy kodeksu pracy.

Wiąże się to z analizą nowych pojęć i definicji, czy ponownym ukształtowaniem niektórych przesłanek przetwarzania danych.

Jak daleko może sięgać kontrola pracownika? | Monitoring w pracy

W tym wpisie będę się starała odpowiedzieć na pytanie jak daleko może być posunięta kontrola pracownika przez pracodawcę w zakresie uzyskania dostępu do jego danych osobowych?

W artykule pod tytułem: Monitoring w pracy – czy i kiedy jest dozwolony?, znajdującym się tutaj, pośrednio odpowiedziałam na to pytanie.

Jednakże monitoring jest pojęciem szerokim i w ramach tego działania przetwarza się dane osobowe zatrudnianego personelu.

Czy wiąże się to z jakimiś ograniczeniami?

W uproszczeniu monitoring można zdefiniować jako stałą obserwację aktywności pracowników.

Czy pracodawca ma prawo prześwietlić kandydata do pracy przed zatrudnieniem ?

Czy pracodawca ma prawo do tego by prześwietlić kandydata przed zatrudnieniem?

Intuicyjnie można stwierdzić, że ubiegając się o pracę czy awans należy się liczyć ze sprawdzeniem podanych danych osobowych.

Aczkolwiek czy czujemy się komfortowo gdy pracodawca dociera do naszej sfery prywatnej?

Jest to newralgiczna tematyka, do której odniosło się także rozporządzenie UE regulujące kwestię ochrony danych osobowych.

I. Czym jest background check?

Background check to proces weryfikacji danych osobowych podanych przez kandydata.

RODO | Jakie dane osobowe przyszłego pracownika możemy przetwarzać? Zmiany w ochronie danych osobowych pracowników

Jakie są podstawy prawne i zakres przetwarzania danych osobowych przyszłych pracowników? Jakie zmiany niesie ze sobą w tej kwestii rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. ochrony danych osobowych ?

Rozporządzenie UE wymusiło niejako wprowadzenie zmian do ustawy o ochronie danych osobowych.  Nowa ustawa z kolei zmienia szereg przepisów, w tym kodeks pracy.

I. Jakich danych osobowych może żądać pracodawca od przyszłego pracownika?

Obecnie pracodawcy na mocy art. 221 k.p. mogą żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

  • imię (imiona) i nazwisko;

RODO | Ochrona danych osobowych – rewolucyjne zmiany od 2018 roku.

W 2018 r. wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE ws. ochrony danych osobowych.

Jest to rewolucyjna zmiana w tym zakresie, która odnosi się również do ochrony danych osobowych – przyszłych i aktualnych – pracowników.

Postanowiłam zatem poświęcić temu zagadnieniu kilka artykułów. Pierwszy wpis ma charakter wprowadzający -wskazuje na zasadnicze zmiany, które niesie ze sobą nowe rozporządzenie.

I. Zmiany w ochronie danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.