ZUS | Czym jest wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy?

wypadek w drodze

Wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy to nic zaskakującego.

Pracownik może zostać poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, kolizji drogowej czy wskutek upadku ze schodów na klatce schodowej. Śmiało można założyć, że znaczna część wypadków powstaje w wyniku pośpiechu w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy w z pracy może mieć miejsce oczywiście poza zakładem pracy.

Jeśli taki wypadek będzie miał miejsce, pracownik może liczyć na otrzymanie wyższych świadczeń aniżeli w przypadku zwykłej niezdolności do pracy.

I. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy możemy znaleźć w art.

ZUS | Całkowita a częściowa niezdolność do pracy – czym się różni i co może dać?

niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy jest okolicznością pojawiającą się w m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy stanowi przesłankę przyznania m.in. renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzisiaj krótko napiszę, czym różni się całkowita a częściowa niezdolność do pracy.

I. Co oznacza termin “niezdolność do pracy”?

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – kiedy wygrasz sprawę z ZUS?

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą

ZUS kwestionuje działalność gospodarczą – dlaczego i co wtedy zrobić?

Przedsiębiorcze osoby często zakładają własne działalności gospodarcze. Wiadomym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej (jak i praca na etacie) może dawać również prawo do korzystania z zasiłku: chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego.

Zasiłek przysługuje osobom, które aktywnie prowadzą własną działalność gospodarczą i odprowadzają składkę chorobową (należy pamiętać, iż ubezpieczenie chorobowe w przypadku osób prowadzących działalność jest dobrowolne i można do niego przystąpić w dowolnym momencie prowadzenia działalności).

ZUS jednak ma prawo do weryfikowania,

Czy ZUS może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy?

kwestionowanie podstawy do ubezpieczeń społecznych przez ZUS

Tematyka kwestionowania/zaniżania przez ZUS podstawy wymiaru składek, którą deklaruję przedsiębiorca nadal jest żywa i budzi kontrowersje.

Nie ma się co dziwić, większość Sądów sprzeciwia się takiej praktyce ZUSu i na skutek odwołań od decyzji ZUS zmienia niekorzystne decyzje. Są jednak i takie Sądy, które stoją w sprzeczności z tą dominującą linią. Budzi to zrozumiałą frustrację, niezadowolenie osób odwołujących.

Pierwszy raz tematykę kwestionowania przez ZUS podstawy wymiaru składek opisywałam tutaj.

O pierwszym korzystnym wyroku w sprawie kwestionowania podstawy wymiaru składek pisałam już jakiś czas temu w artykule,

ZUS | Planowane zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

zmiany w zasiłkach dla przedsiębiorców

Dziś kompleksowo opiszę planowane zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Większość proponowanych zmian ma dotknąć jednoosobowych przedsiębiorców, stąd taki tytuł artykułu.

Ostatnio głośno komentuje się owe przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Niektóre projektowane zmiany należy ocenić na plus, niektóre niestety te bardziej istotne, z kolei, wywołują duże oburzenie.

Poniżej odniosę się do tych najważniejszych planowanych zmian.

ZUS | Kiedy ZUS kwestionuje zwolnienie lekarskie?

kwestionowanie zwolnienia lekarskiego przez ZUS

ZUS kontroluje zwolnienia lekarskie na szeroką skalę. Czy jednak ZUS może w ogóle kontrolować Twój stan zdrowia i kwestionować wystawione przez lekarza zwolnienie lekarskie? I czy możesz w takiej sytuacji sprzeciwić się temu?

KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI ORZEKANIA O CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY – tak fachowo brzmi zasygnalizowany problem.

Dziś rozbiorę go na czynniki pierwsze.

Wysokość składek ZUS dla przedsiębiorców w 2021r.

składki ZUS 2021 wysokość

Początek lutego oznacza, że nie tylko zbliżają się walentynki, ale również termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń 2021 r.

Nie będzie niespodzianką fakt, iż w tym roku składki są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, jednak, nie wzrosły one tak drastycznie jak w 2020 r. w porównaniu z 2019 r.

Poniżej zostaną zawarte informacje o tym, jak prezentują się wysokości składek w tym roku.  W artykule też opisuje na co są przeznaczane składki, czyli pisząc wprost – co mamy lub możemy mieć z tego, że je opłacamy.

ZUS | Czy ZUS może nie wypłacić zasiłku z powodu przedawnienia?

przedawnienie prawa do zasiłku ZUS

Przedawnienie prawa do zasiłku. Czy Zus może nie wypłacić zasiłku? Kiedy prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego przedawnia się?

Na blogu poruszałam już kwestię przedawnienia, ale należności z tytułu składek, na przykład, w tych wpisach:

https://e-prawopracy.pl/przedawnienie-skladek-zus/

https://e-prawopracy.pl/hipoteka-przymusowa-a-zus-czyli-jak-zus-moze-dochodzic-zaleglosci/.

Pisałam też o terminach wypłaty zasiłków w tym wpisie – https://e-prawopracy.pl/kiedy-zus-wyplaci-zasilek-terminy-wyplaty-zasilku-przez-zus/.

Dzisiaj pora na coś nowego – przedawnienie prawa do zasiłku.

I.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło od 1 stycznia 2021r. – przygotuj się!

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło

Na wiosnę tego roku w tzw. ustawie dotyczącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 (tarczy antykryzysowej) wprowadzono obowiązek zawiadamiania ZUS przez płatników składek i osoby fizyczne zlecające dzieło o zawieranych umowach o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Samo zgłoszenie to oczywiście nic problematycznego, problemem może być potem kontrola owych umów o dzieło przez ZUS i podważanie umów o dzieło, a tym samym tzw. oskładkowanie umów o dzieło, wprowadzone trochę tylnymi drzwiami.

Warto więc się przygotować i zweryfikować zawierane umowy o dzieło w firmie.

ZUS | Renta rodzinna – komu przysługuje, jaka jest jej wysokość?

renta rodzinna

Ostatnio dostaję sporo pytań dotyczących uprawnień do renty rodzinnej.

Dzisiaj będzie wpis o podstawowych kwestiach związanych z rentą rodzinną. Zapraszam!

I. Kiedy i komu przysługuje renta rodzinna?

Zgodnie z art. 65 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych:

  1. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń.

2.