Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?

wspólnik spółki z o.o. a składki ZUS

3 lata temu poświęciłam tematyce „niemal jedynego” wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wpis – znajdziesz go tutaj:

https://e-prawopracy.pl/99-udzialow-wspolnika-spolce-zoo-dlaczego-uchroni-obowiazkiem-zaplaty-skladek-zus/

Czy zmieniło się stanowisko ZUS i sądów od momentu opublikowania poprzedniego wpisu?

Niestety nie.

I. Wspólnik większościowy dwuosobowej spółki z o.o. = niemal jedyny wspólnik spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być jednoosobowa bądź wieloosobowa, o czym decyduje podział kapitału zakładowego, czyli to, ilu wspólników ma spółka.

Wygranie sporu z ZUS – czy trzeba zwracać kosiniakowe?

kosiniakowe

Wielokrotnie na blogu poruszany był temat podważania prowadzenia działalności gospodarczej (podważania tytułu do ubezpieczeń społecznych) przez ZUS.

O kontroli pod kątem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej można przeczytać w tym wpisie:

https://e-prawopracy.pl/kontrola-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-przez-zus/.

O postępowaniu sądowym w tego rodzaju sprawach opublikowany został ten wpis:

https://e-prawopracy.pl/zus-kwestionuje-dzialalnosc-gospodarcza-kiedy-wygrasz-sprawe-z-zus/.

Jeśli ZUS kwestionuje istnienie tytułu do ubezpieczeń społecznych, nie wypłaca wówczas świadczeń z ubezpieczenia chorobowego za okres objęty decyzją, przykładowo, zasiłku macierzyńskiego. Wówczas, przedsiębiorczyni decyduje się na 

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Art. 43 utrzymanie podstawy zasiłku

Art. 43

Nie da się ukryć, że przedsiębiorcy często sięgają do art. 43 ustawy zasiłkowej.

Kiedy tak się dzieje?

Kiedy przedsiębiorcy uda się „wypracować” wysoką podstawę wymiaru zasiłku i chcieliby przy jej użyciu mieć obliczaną wysokość kolejnych zasiłków (macierzyńskich, opiekuńczych czy chorobowych).

Niestety, od 1 stycznia 2022 r. zaostrzają się zasady korzystania z art. 43 ustawy zasiłkowej.

I. Art 43 – co się zmieni?

W marcowym wpisie wskazałam, że planuje się usunąć art.

ZUS | Umorzenie należności z tytułu składek – Sąd po stronie przedsiębiorcy

umorzenie ZUS

Czas epidemii nie sprzyja większości przedsiębiorcom. O rozwiązaniach wprowadzanych kolejnymi tarczami antykryzysowymi można zapoznać się w zakładce „Koronawirus”.

Niemniej, przedsiębiorcy sięgają również po ulgę w postaci zwykłego umorzenia należności z tytułu składek, do której przychylnie ZUS bardzo rzadko się odnosi.

We wpisie przychodzę, jednak, z dobrą wiadomością.

I. Kiedy przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie należności z tytułu składek?

O przesłankach umorzenia należności z tytułu składek możesz poczytać w tym wpisie:

Umorzenie składek ZUS –

ZUS zmiany od 01.01.2022r. | Jak liczyć okres zasiłkowy po 01.01.2022?

okres zasiłkowy 2022

Czekają nas duże zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń z ZUS.

W pierwszym artykule, poświęconym temu zagadnieniu przedstawiłam pozytywną zmianę dla przedsiębiorców dotyczącą nie ustawania dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Dzisiejszy artykuł opisuje już niekorzystną zmianę dla Ubezpieczonych, zmiana dotyczy nowych zasadach kierujących ustaleniem okresu zasiłkowego (czyli długości okresu, w trakcie którego można korzystać z zasiłku chorobowego).

Pierwszy wpis dotyczący okresu zasiłkowego opublikowałam w 2016, znajdziesz go tutaj. Cieszy on się dużą popularnością.

Kiedy ZUS przyzna prawo do renty stałej? Czy ZUS może odebrać rentę?

renta stała

W wyniku rozpatrzenia wniosku o prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, najczęściej ZUS przyznaje prawo do renty okresowej, czyli na okres kilku miesięcy czy kilku lat (maksymalnie 5 lat).

Rzadkością jest to, aby ZUS ustalił prawo do renty na stałe, jednak, czasem się to zdarza.

I. Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy, czy na stałe, czy okresowo, przyznawana jest w razie spełnienia wszystkich przesłanek określonych w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Omówienie przesłanek prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy jest zbyt obszernym tematem jak na dzisiejszy wpis – pozwolę sobie odesłać Cię do artykułu,

ZUS | Optymalizacja kosztów składek ZUS za pracowników

art. 8 ust. 2a

Próba optymalizacji składek ZUS  to nie tylko domena przedsiębiorców jednoosobowych. Również Pracodawcy, z uwagi na wysokie obciążenie składkami (wysokie koszty pracy), starają się zminimalizować ciężar składek ZUS. Niestety, nie wszystkie pomysły  i wdrażane rozwiązania, przechodzą próbę następczego sporu z ZUS.

I. Z jakimi działaniami można spotkać się na rynku pracy, które mogą budzić wątpliwości ZUS?

ZUS | Czym jest wypadek w drodze do pracy i w drodze z pracy?

wypadek w drodze

Wypadek w drodze do pracy lub w drodze z pracy to nic zaskakującego.

Pracownik może zostać poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, kolizji drogowej czy wskutek upadku ze schodów na klatce schodowej. Śmiało można założyć, że znaczna część wypadków powstaje w wyniku pośpiechu w drodze do lub z pracy.

Wypadek w drodze do pracy w z pracy może mieć miejsce oczywiście poza zakładem pracy.

Jeśli taki wypadek będzie miał miejsce, pracownik może liczyć na otrzymanie wyższych świadczeń aniżeli w przypadku zwykłej niezdolności do pracy.

I. Wypadek w drodze do pracy lub z pracy

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy możemy znaleźć w art.

ZUS | Całkowita a częściowa niezdolność do pracy – czym się różni i co może dać?

niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy jest okolicznością pojawiającą się w m.in. w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Niezdolność do pracy stanowi przesłankę przyznania m.in. renty rodzinnej czy renty z tytułu niezdolności do pracy.

Dzisiaj krótko napiszę, czym różni się całkowita a częściowa niezdolność do pracy.

I. Co oznacza termin “niezdolność do pracy”?