Sygnaliści – kto może prowadzić postępowanie wewnętrzne?

postępowanie wewnętrzne

Sygnalistą jest osoba, która przekazuje informacje o nieprawidłowościach (działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) dotyczących kategorii spraw wymienionych w ustawie lub regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać za pomocą trzech kanałów zgłoszeń – z punktu widzenia pracodawców, najistotniejszy jest wewnętrzny kanał zgłoszeń.

Kto może jednak przyjmować i rozpatrywać zgłoszenia?

Czy można zlecić obsługę zgłoszeń podmiotom zewnętrznym?

Jeśli tak to, w jaki sposób?

W czym może pomóc kancelaria prawna w zakresie tematu Sygnalistów?

Sygnaliści – konieczność przygotowania się przez Biura Rachunkowe do zmian w prawie

biura rachunkowe sygnaliści

Zasadniczo, przedsiębiorcy zatrudniający jednego czy kilku pracowników nie są zobowiązani do wdrożenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych.

Nie dotyczy to, jednak niestety, biur rachunkowych. 

Biura rachunkowe muszą niestety tematyką tzw. Sygnalistów się zainteresować i podjąć odpowiednie kroki, żeby się do owych zmian w prawie przygotować.

Sygnaliści – co się zmieni od grudnia 2021r.?

Sygnaliści

Już w grudniu, a dokładnie od 17 grudnia 2021 r., mija termin na wejście w życie przepisów wykonujących dyrektywę z dnia 26 listopada 2019 r. nr 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zadaniem której jest ochrona tzw. sygnalistów.

Dnia 14 października 2021 r. opublikowano projekt ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

Jakie, w związku z dyrektywą i niedługim wejściem w życie przepisów krajowych, powstają obowiązki dla pracodawców?

I czy dla wszystkich pracodawców?

O tym piszę w dzisiejszym wpisie.

I.