Ochrona pracownika w wieku przedemerytalnym

Ostatnio w swojej praktyce spotkałam się z sytuacja, która dotyczyła zwolnienia osoby w wieku przedemerytalnym. Pracownica będąc zaskoczoną (i przygnębioną jednocześnie) powziętą przez pracodawcę decyzją, postanowiła poszukać pomocy prawnej i trafiła z problemem do mnie.

Pani sądziła, że będąc w wieku objętym ochroną, nie otrzyma wypowiedzenia umowy o pracę.

Stało się jednak inaczej. Co w takiej sytuacji należy zrobić?

ZUS| Czy można pracować w trakcie pobierania zasiłku przedemerytalnego?

We wcześniejszym artykule poświęconemu tematyce świadczenia przedemerytalnego, dowiedzieliśmy się komu, kiedy i po spełnieniu jakich warunków przysługuje świadczenie przedemerytalne. Znajdziesz go tutaj.

Dziś poznasz odpowiedź na pytanie: czy podjęcie pracy w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego spowoduje utratę prawa do niego?

Oraz kiedy następuje utrata, zawieszenie i zmniejszenie zasiłku przedemerytalnego?

I. Czy można pracować w trakcie pobierania zasiłku przedemerytalnego?

Tak można i nie spowoduje utraty prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego, jednakże po spełnieniu pewnych warunków.

ZUS| świadczenie przedemerytalne – komu i kiedy przysługuje?

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, a zostały zwolnione z pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, mające odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy, mogą starać się o świadczenie przedemerytalne.

Świadczenie to będzie im przysługiwało do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego albo uzyskania wcześniejszej emerytury.