Zatrudnienie cudzoziemca mieszkającego i wykonującego pracę poza Polską – ZUS i podatek

praca poza polską

Zatrudnienie każdego pracownika, nie tylko cudzoziemca, związane jest z różnego rodzaju obowiązkami dla pracodawcy.

Wśród najistotniejszych kwestii są zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych (opłacanie składek ZUS od jego wynagrodzenia) i opodatkowanie jego dochodów.

Jeśli cudzoziemiec jest zatrudniony przez polskiego pracodawcę i wykonuje pracę na terenie Polski, stosuje się takie same zasady w zakresie ubezpieczeń społecznych i opodatkowania jak wobec pracowników będących polskimi obywatelami.

Jak kształtują się jednak obowiązki pracodawcy (w zakresie składek ZUS i podatku) w sytuacji, gdy cudzoziemiec mieszka i pracuje poza Polską?

Legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

legalny pobyt cudzoziemca w czasie epidemii

W Polsce od 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii.

Rzeczywistość nie pozwala sądzić, że stan ten ulegnie zmianie w najbliższym czasie.

Co się dzieje w sytuacji, gdy cudzoziemcowi kończy się legalny pobyt w Polsce w czasie stanu epidemii?

Czy obowiązują szczególne rozwiązania?

I. Legalny pobyt cudzoziemca – Pierwsza tarcza antykryzysowa

W pierwszej tarczy antykryzysowej  wprowadzono rozwiązanie, o którym wspominam w dzisiejszym wpisie.

Mowa o art. 15zd:

  1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,