Zatrudnianie cudzoziemców 2023 – nowa porcja informacji

zatrudnianie cudzoziemców 2023

Wojna na terytorium Ukrainy trwa już ponad rok. Krótko po wybuchu konfliktu zbrojnego  na terytorium naszego wschodniego sąsiada zostały uchwalone specjalne przepisy mające ułatwić niesienie pomocy obywatelom Ukrainy. Mam tu na myśli ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W tym roku istotna nowelizacja tej ustawy została uchwalona 13 stycznia 2023 r.

Aktualnie, oczekujemy na uchwalenie kolejnych nowych przepisów regulujących zasady pobytu i pracy cudzoziemców, którzy przebywają i pracują w Polsce na podstawie specustawy.

Poniżej krótko przypomnę,

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego

Zatrudnianie cudzoziemców 2023

Zatrudnianie cudzoziemców po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego to temat, który budzi wiele pytań i kontrowersji.

W ostatnim wpisie pisałam o zmianach wywołanych odwołaniem stanu zagrożenia epidemicznego w prawach i obowiązkach pracodawców.

Dzisiaj chciałabym właśnie poruszyć tematów cudzoziemców.

Dobrze pamiętamy, że wskutek epidemii COVID-19 ustawodawca przede wszystkim przedłużył ważność dokumentów legalizujących pobyt i pracę w Polsce. Co będzie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego?

I. Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca

Zgodnie z art. 15zzq ust. 1 ustawy covidowej (o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,

Specustawa | 500 plus dla obywateli Ukrainy

500 plus dla obywatela Ukrainy

W marcu opublikowałam na blogu wpis na temat świadczenia 500 plus dla cudzoziemców (w tym obywateli Ukrainy).

Z tym wpisem możesz zapoznać się pod tym linkiem: https://e-prawopracy.pl/500-plus-dla-obywateli-ukrainy/.

Dzisiaj chciałabym odnieść się do 500+ i ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

I. Specustawa – kto jest uprawniony do 500+?

Zgodnie z art. 26 specustawy, 500+ przysługuje obywatelowi Ukrainy, który:

– przebywa w Polsce,

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy – legalny pobyt i praca dla obywateli Ukrainy

Ruch bezwizowy dla obywateli Ukrainy

W ostatnich dniach dyskutujemy na temat legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Oczywiście, wszyscy czekamy na ustawę regulującą pobyt obywateli Ukrainy w Polsce, którzy przekroczyli granicę po 23 lutego 2022 r. Część cudzoziemców przekroczyła granicę legitymując się paszportem biometrycznym.

Niestety, niejednokrotnie widziałam już mylne informacje na temat przedłużenia legalności pobytu osób posługujących się paszportem biometrycznym.

I. Ruch bezwizowy – legalny pobyt i praca obywatela Ukrainy w Polsce.

Wjazd do Polski w ramach ruchu bezwizowego jest dostępny m.in. dla obywateli Ukrainy,

Agencja pracy tymczasowej i zatrudnianie cudzoziemców – co warto wiedzieć?

Agencja pracy tymczasowej i zatrudnianie cudzoziemców

Od kilku lat można na polskim rynku pracy zauważyć rosnące zainteresowanie polskich pracodawców pracownikami-obcokrajowcami, a także popularność Polski jako zarobkowej destynacji wielu cudzoziemców, zwłaszcza zza wschodniej granicy.

Poza zezwoleniem typu C, czyli delegacją pracownika zagranicznego pracodawcy do jego oddziału, zakładu lub podmiotu powiązanego w Polsce, pracodawcy chętnie sięgają po pracowników tymczasowych.

O tym, co warto wiedzieć, jeśli chodzi o zatrudnianie cudzoziemców przez agencje pracy, dowiesz się w dalszej części artykułu.

I. Czym jest agencja zatrudnienia?

Kiedy pracodawca otrzyma odmowną decyzję w sprawie zezwolenia na pracę?

odmowa wydania zezwolenia na pracę

Odmowa wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca do czarny sen wielu pracodawców.

Dla wielu przedsiębiorców zatrudnianie cudzoziemców to bardzo korzystne, pożądane i niezbędne rozwiązanie.

Wiąże się ono jednak z koniecznością spełnienia szeregu formalności niezbędnych do legalnego zatrudnienia obcokrajowca.

Niewywiązanie się przez potencjalnego pracodawcę z obowiązków nałożonych przez obowiązujące prawo może w konsekwencji doprowadzić do uzyskania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemca.

I. Możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemca

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022r. będzie łatwiejsze?

14 stycznia 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wchodzą w życie 29 stycznia 2022 r.

O zmianach pisałam już w 2021 r. w tych wpisach, z którymi polecam się zapoznać:

https://e-prawopracy.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-2022-r-co-sie-zmieni/ oraz

https://e-prawopracy.pl/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-w-2022-r/.

Przypominam, że ustawa została wydana w celu usprawnienia i uproszczenia procedur zatrudniania cudzoziemców.

I.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.

zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W ostatnim wpisie, omówiłam już kilka zmian, jakie mogą wejść w życie w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej wskazuję na zmiany, jakie dotkną zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

I. Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemcówod 2022r.?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 r.- co się zmieni?

zatrudnianie cudzoziemców w 2022

Czy zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku będzie łatwiejsze, szybsze, dogodniejsze dla pracodawców?

Taki jest zamysł przepisów, które mają być znowelizowane. Jak będzie w praktyce, zobaczymy. Dziś możemy przyjrzeć się temu co jest planowane.

17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafiła teraz do Senatu.

Poniżej przedstawiam najważniejsze punkty uchwalonej ustawy dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy. W kolejnym artykule poruszymy temat zmian jakie dotkną zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Jak zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce?

cudzoziemca przebywającego w Polsce

Kwestia prawidłowego zatrudniania cudzoziemców  / legalizacji ich pracy cały czas budzie wiele pytań i wątpliwości. w poprzednim wpisie opisywałyśmy najjaśniej jak się da, jak zatrudnić obywatela Ukrainy przebywającego poza Polską. 

Dziś skupimy się pokazaniu jak zatrudnić cudzoziemca (przykładowo obywatela Ukrainy) przebywającego już w Polsce.

Właściwie pytanie nie powinno tak naprawdę brzmieć „Jak zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce?”, a „Co trzeba sprawdzić przed zatrudnieniem cudzoziemca przebywającego w Polsce?”.

Poniżej krótki wpis na ten temat.