Zmiany w prawie pracy | Elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy

Dzisiaj zamieszczam kolejny z cyklu wpisów na temat nowelizacji kodeksu pracy.

Piszę o elastycznej organizacji pracy.

Co się kryje pod tym pojęciem?

Jak ją stosować?

Przeczytasz poniżej.

I. Elastyczna organizacja pracy – pojęcie

W nowym art. 1881 k.p. zostało wyjaśnione pojęcie „elastycznej organizacji pracy”:

Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy,

Zmiany w prawie pracy | Nowe dni wolne od pracy

zmiany w prawie pracy nowe dni wolne

Ustawa nowelizującą kodeks pracy z dnia 9 marca 2023 r. wprowadza do kodeksu pracy nowe uprawnienia dla pracujących rodziców i nie tylko.

O zmianach w kodeksie pracy wdrażanych ww. ustawą pisałam już na blogu, tutajtutaj.

W dzisiejszym wpisie piszę o nowych: urlopie opiekuńczym i zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej.

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca,

Polityka szkoleniowa pracodawcy – jak ja stworzyć?

polityka szkoleniowa

W projekcie ustawy o zmianie kodeksu pracy przewiduje się m.in. informowanie pracowników o polityce szkoleniowej pracodawcy. Polityka szkoleniowa ma stanowić element informacji przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. W praktyce, oznacza to, że każdy pracodawca taką polityką, mniej lub bardziej obszerną, powinien posiadać.

Czym jest ta polityka?

Jak „ugryźć” ten temat?

I. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Z zasad prawa pracy przewidzianych w pierwszych przepisach kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art.

Praca zdalna 2022r. – jak dobrze wprowadzić pracę zdalną w firmie?

Praca zdalna 2022

Praca zdalna to od czasów pandemii częsty sposób wykonywania praca i bardzo dobrze widziany zarówno przez niektórych pracodawców, jak i pracowników. Wszyscy czekamy na kodeksowe unormowanie owej formy świadczenia pracy.

Projekt ustawy przewiduje nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą telepracę.

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe informacje o pracy zdalnej wynikające z projektu.

Według przewidywań, ustawa ma zostać uchwalona i wejść w życie w najbliższym czasie.

I. Praca zdalna według kodeksu pracy

Zgodnie z projektowanym art.

Praca zdalna po cofnięciu stanu epidemii- czy jest możliwa?

Od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na terenie Polski nie obowiązuje już stan epidemii, a stan zagrożenia epidemicznego.

Co prawda, obowiązują jeszcze przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednak, wielu z nas zastanawia się, czy będzie można utrzymać pracę zdalną po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jakie możliwości przewiduje prawo?

Czy pracodawca przygotował przepisy regulujące korzystanie z pracy zdalnej w normalnych warunkach?

I.

Wolontariat pracowniczy – czym jest i jak go dobrze ukształtować w firmie?

wolontariat pracowniczy

W najbliższym czasie, na popularności zyskuje coraz bardziej tzw. wolontariat pracowniczy.

Taki wolontariat stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR).

Wolontariat pracowniczy, w skrócie, polega na tym, że pracodawca organizuje czy też wspiera pracowników w ich działalności wolontariackiej, a pracownicy, dobrowolnie i nieodpłatnie, angażują się w pomoc w ramach wolontariatu.

Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżenie tematyki wolontariatu pracowniczego.

I. Na rzecz jakich podmiotów może być wykonywany wolontariat pracowniczy?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Regulamin pracy – czy warto go sporządzić?

regulamin pracy

W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć podstawowe kwestie związane z regulaminem pracy.

Regulamin pracy okazał się w ostatnim roku dość ważnym wewnątrzzakładowym dokumentem, w którym można było wprowadzić postanowienia dotyczące pracy zdalnej.

Według zapowiedzi, w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy, zasady pracy w takim trybie pracodawcy również będą musieli uregulować wewnętrznie, a więc prawdopodobnie i w regulaminie pracy.

I. Czym jest regulamin pracy i dlaczego warto go stworzyć?

Regulamin pracy to dokument wydawany przez pracodawcę,