Sygnaliści 2024 – jak wdrożyć nowe przepisy? Sygnaliści regulamin

Sygnaliści Regulamin Kim Surogatka jako sygnalista.

W niedawno opublikowanym wpisie informowałam, że w Sejmie wreszcie znalazł się projekt ustawy o sygnalistach.

Z jakimi obowiązkami dla pracodawcy wiąże się projekt czy też nowa ustawa o sygnalistach?

Jak wdrożyć te przepisy?

Przeczytaj wpis.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  • Kogo nazywamy sygnalistą?
  • W jakiej formie sygnalista może zgłaszać naruszenia prawa?
  • Czy pracodawca musi wprowadzić regulamin zgłaszania naruszeń?

Sygnaliści 2024 – nowy projekt ustawy | Zmiany w prawie pracy

sygnaliści 2024 zmiany w prawie pracy 2024

W 2021 r. już pisałam o przepisach dotyczących sygnalistów na blogu.

Wszystkie wpisy na temat sygnalistów znajdziesz na blogu.

Państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć regulacje niezbędne do stosowania dyrektywy o ochronie sygnalistów do 17 grudnia 2021 r. Polska tego jeszcze nie zrobiła.

W tym wpisie wyjaśniam:

  • jakie podmioty będą miały obowiązek wdrożenia dyrektywy o sygnalistach?
  • jak ustalić limit 50 pracowników dla celów stosowania przepisów o sygnalistach?

Soczewki kontaktowe, podstawka pod laptopa dla pracownika – kiedy?

prawo pracy

Zapewne w ostatnim czasie słyszałeś(-aś) o współfinansowaniu/refundacji zakupu soczewek kontaktowych przez pracodawcę bądź o konieczności zapewnienia dodatkowego monitora i podstawki pod laptopa.

Dzisiaj chciałabym krótko odnieść się do tych nowości w prawie pracy i przekazać Ci podstawowe wiadomości na ten temat.

I. Prawo pracy – Szkła kontaktowe dla pracownika

Od 17 listopada 2023 r. pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom, i okularów, i szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zgodnie z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych) wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Zmiany w prawie pracy | Elastyczna organizacja pracy

Elastyczna organizacja pracy

Dzisiaj zamieszczam kolejny z cyklu wpisów na temat nowelizacji kodeksu pracy.

Piszę o elastycznej organizacji pracy.

Co się kryje pod tym pojęciem?

Jak ją stosować?

Przeczytasz poniżej.

I. Elastyczna organizacja pracy – pojęcie

W nowym art. 1881 k.p. zostało wyjaśnione pojęcie „elastycznej organizacji pracy”:

Za elastyczną organizację pracy, o której mowa w § 1, uważa się pracę zdalną, system czasu pracy,

Zmiany w prawie pracy | Nowe dni wolne od pracy

zmiany w prawie pracy nowe dni wolne

Ustawa nowelizującą kodeks pracy z dnia 9 marca 2023 r. wprowadza do kodeksu pracy nowe uprawnienia dla pracujących rodziców i nie tylko.

O zmianach w kodeksie pracy wdrażanych ww. ustawą pisałam już na blogu, tutajtutaj.

W dzisiejszym wpisie piszę o nowych: urlopie opiekuńczym i zwolnieniu od pracy z powodu działania siły wyższej.

Jak wprowadzić pracę zdalną? Praca zdalna od 7 kwietnia 2023r.

wprowadzenie pracy zdalnej

Wprowadzenie pracy zdalnej – jak tego dokonać w zakładzie pracy?

6 lutego 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca m.in. przepisy o pracy zdalnej.

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 2 miesiące po dniu ogłoszenia, czyli 7 kwietnia 2023 r.

W dzisiejszym wpisie odpowiem krótko na pytanie, czy potrzebny jest udział pracowników we wdrożeniu pracy zdalnej w zakładzie pracy?

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca,

Polityka szkoleniowa pracodawcy – jak ja stworzyć?

polityka szkoleniowa

W projekcie ustawy o zmianie kodeksu pracy przewiduje się m.in. informowanie pracowników o polityce szkoleniowej pracodawcy. Polityka szkoleniowa ma stanowić element informacji przekazywanej pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę. W praktyce, oznacza to, że każdy pracodawca taką polityką, mniej lub bardziej obszerną, powinien posiadać.

Czym jest ta polityka?

Jak „ugryźć” ten temat?

I. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Z zasad prawa pracy przewidzianych w pierwszych przepisach kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art.

Praca zdalna 2022r. – jak dobrze wprowadzić pracę zdalną w firmie?

Praca zdalna 2022

Praca zdalna to od czasów pandemii częsty sposób wykonywania praca i bardzo dobrze widziany zarówno przez niektórych pracodawców, jak i pracowników. Wszyscy czekamy na kodeksowe unormowanie owej formy świadczenia pracy.

Projekt ustawy przewiduje nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej, która ma zastąpić aktualnie obowiązującą telepracę.

W dzisiejszym wpisie przedstawię podstawowe informacje o pracy zdalnej wynikające z projektu.

Według przewidywań, ustawa ma zostać uchwalona i wejść w życie w najbliższym czasie.

I. Praca zdalna według kodeksu pracy

Zgodnie z projektowanym art.