Zmiany w delegowaniu pracowników w transporcie

transport, zmiany w deleogwaniu

ZMIANA DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW A BRANŻA TRANSPORTOWA

Ostatnio w mediach mówiło się o zmianie przepisów w przedmiocie delegowania pracowników i objęcia tą zmianą branży transportowej.

Przy sprzeciwie m.in. Polski, 21 czerwca 2018 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Jak podaje rzecznik prasowy Rady UE, zmiana dyrektywy ma zagwarantować sprawiedliwe płace wśród pracowników delegowanych zgodnie z zasadą „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”.