Czy Niemcy otworzą rynek pracy dla pracowników z Ukrainy?

Rząd naszych zachodnich sąsiadów niedawno przyjął projekt ustawy imigracyjnej, której głównym zadaniem jest ułatwienie podejmowania pracy przez obywateli państw trzecich tj. obywateli Państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jaki wpływ będzie miało powyższe na sytuację polskich pracodawców? Od kiedy? I czy mają się czego obawiać polscy przedsiębiorcy?

Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w dalszej części artykułu.

I. Co planują Niemcy w zakresie otwierania rynku pracy dla obywalteli Ukrainy?

W październiku 2018 roku niemiecki rząd zatwierdził główne postulaty ustawy imigracyjnej,

Zmiany w delegowaniu pracowników w transporcie

transport, zmiany w deleogwaniu

ZMIANA DYREKTYWY O DELEGOWANIU PRACOWNIKÓW A BRANŻA TRANSPORTOWA

Ostatnio w mediach mówiło się o zmianie przepisów w przedmiocie delegowania pracowników i objęcia tą zmianą branży transportowej.

Przy sprzeciwie m.in. Polski, 21 czerwca 2018 r. Rada UE przyjęła nowelizację dyrektywy w sprawie delegowania pracowników (dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług).

Jak podaje rzecznik prasowy Rady UE, zmiana dyrektywy ma zagwarantować sprawiedliwe płace wśród pracowników delegowanych zgodnie z zasadą „równego wynagrodzenia za tę samą pracę w tym samym miejscu pracy”.