W poprzednim wpisie z tej serii przedstawiłam główne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą poniżej 12 miesięcy.

Znajdziesz go tutaj

Natomiast w tym artykule chciałabym się zająć przypadkiem swego rodzaju wyjątku, bardzo ważnego, pozwalającego na nabycie prawa do wysokiej podstawy zasiłku chorobowego, czy też zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku jeśli posiadają wcześniejszy tytuł do ubezpieczenia (trwający odpowiednio długo).

I okaże się, że jest furtka umożliwiająca wysokie zasiłki chorobowy i macierzyńskie dla przedsiębiorców w ramach nowych przepisów.

Chodzi o sytuację, gdy mamy nowo rozpoczętą działalność gospodarczą i wcześniejszy okres ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu i brak przerwy dłuższej niż 30 dni, pomiędzy tymi tytułami.

Po ludzku, na przykładzie:

– pracowałaś na podstawie umowy o pracę, która się rozwiązała i przed upływem 30 dni otworzyłaś działalność gospodarczą.

Inny przykład:

– jednocześnie prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na etacie. Następnie rezygnujesz z etatu lub zmniejszasz jego wymiar, tak żeby móc opłacać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z działalności. Jest to możliwe, jeśli ze stosunku pracy osiągasz przychód niższy od płacy minimalnej (w tym roku jest to kwota 1850,00 zł)

W takiej sytuacji masz możliwość osiągnięcia wysokiej podstawy zasiłków z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawę wymiaru obliczamy sumując:

 • pomniejszoną o 13,71% najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe

oraz

 • iloczyn 1/12 przeciętnej kwoty zadeklarowanej jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy jej wymiaru, za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia, z których przychód podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku,

oraz

 • liczby tych miesięcy powiększoną o liczbę pełnych miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia z tego innego tytułu – nie więcej jednak niż 12 miesięcy.

Grubo podane, samej bez przykładu trudno byłoby mi zrozumieć.

icon

Przykład:


Pani Anna była zatrudniona na umowę o pracę w okresie od 15 stycznia 2015 r. do 21 maja 2015 r. Od 1 czerwca prowadziła własny biznes. Przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacała składkę od zadeklarowanej kwoty 8 000 zł przez 9 miesięcy.


Jaka będzie podstawa wymiaru zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego przysługującego Pani Annie w marcu 2016 r.?


Odpowiedź:


Pani Anna posiada 12-miesięczny okres ubezpieczenia chorobowego. Zatem przeciętna najniższa podstawa wymiaru zasiłku będzie wynosiła 2060,78 zł (zasady wyliczeń zostały przedstawione krok po kroku w przykładach w poprzednim artykule).


Z kolei przeciętna kwota nadwyżki, to 4842,42 zł.


Natomiast kwota nadwyżki z ujęciem miesięcy z poprzedniego ubezpieczenia chorobowego jest wyliczana w następujący sposób: (4842,42 zł : 12) x 12 miesięcy (9 miesięcy prowadzonej działalności gospodarczej + 3 miesiące pełnego ubezpieczenia chorobowego trwającego w okresie zatrudnienia) = 4842,42 zł.


Zatem podstawa wymiaru będzie wysoka i będzie wynosiła 2060,78 zł + 4842,42 zł = 6903,20 zł.

Przykład, przykładem, zapisy są tak skomplikowane, że tak naprawdę i przykład mało daje. Najważniejsze więc, najbardziej cieszące osoby znajdujące się w takiej sytuacji:

– w takim przypadku, przy posiadaniu jednocześnie lub uprzednio tytułu do ubezpieczenia chorobowego, można z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej otrzymać wysoki zasiłek chorobowy i macierzyński, tak jak było to w poprzednim stanie prawnym.

– posiadanie poprzedniego tytuły do ubezpieczenia, który trwa odpowiednio długo (bez względu na wysokość wynagrodzenia z niego osiąganego), powoduje, że opłacenie nawet jednej wysokiej podstawy może umożliwić nabycie prawa do wysokiego zasiłku chorobowego czy też wysokiego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Oczywiście, zawsze ostrzegam – nie mogą to być działania pozorne, działalność gospodarcza musi być faktycznie prowadzona, nie pozorna. O podważaniu działalności gospodarczych przez ZUS, dużo wpisów znajdziesz na blogu.

Proszę – każdy krok, który planujesz podjąć skonsultuj z kimś kto ma doświadczenie w sporach z ZUSem lub samodzielnie pogłęb swoją wiedzę, korzystając ze źródeł znajdujących się nie tylko na tym blogu.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Polecam w 100%! Na Panią Kasię zawszę można liczyć, a i na wiele pytań można znaleźć odpowiedzi na blogu.

  Jakub Mikita Avatar Jakub Mikita

  Bardzo polecam Panią Katarzynę. Niesamowity profesjonalizm, rzetelność i zaangażowanie. Zaoszczędziła mi mnóstwo stresu, otrzymywałam wyczerpujące odpowiedzi na moje liczne pytania. Jej ogromna wiedza i doświadczenie spowodowały ze ZUS uchylił swoja decyzje bez kierowania sprawy do sądu.

  renata kilian Avatar renata kilian

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *