Wolontariat pracowniczy – czym jest i jak go dobrze ukształtować w firmie?

wolontariat pracowniczy

W najbliższym czasie, na popularności zyskuje coraz bardziej tzw. wolontariat pracowniczy.

Taki wolontariat stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR).

Wolontariat pracowniczy, w skrócie, polega na tym, że pracodawca organizuje czy też wspiera pracowników w ich działalności wolontariackiej, a pracownicy, dobrowolnie i nieodpłatnie, angażują się w pomoc w ramach wolontariatu.

Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżenie tematyki wolontariatu pracowniczego.

I. Na rzecz jakich podmiotów może być wykonywany wolontariat pracowniczy?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r – zmiany wchodzą w życie!

Zatrudnianie cudzoziemców 2022r

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022r. będzie łatwiejsze?

14 stycznia 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiany wchodzą w życie 29 stycznia 2022 r.

O zmianach pisałam już w 2021 r. w tych wpisach, z którymi polecam się zapoznać:

https://e-prawopracy.pl/zatrudnianie-cudzoziemcow-w-2022-r-co-sie-zmieni/ oraz

https://e-prawopracy.pl/zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-w-2022-r/.

Przypominam, że ustawa została wydana w celu usprawnienia i uproszczenia procedur zatrudniania cudzoziemców.

I.

Polski Ład | Czy można uniknąć składki zdrowotnej dla członka zarządu?

zdrowotne dla członków zarządu

W jednym z wpisów opublikowanych na blogu: https://e-prawopracy.pl/polski-lad-przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-czy-to-dobry-pomysl/) wspomniałam, że od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązkowa składka zdrowotna dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiana w szczególności dotyka członków zarządów będących jednocześnie wspólnikami spółek kapitałowych.

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis na ten temat oraz podaję możliwe rozwiazanie owego problemu.

Polski Ład | Ulga dla klasy średniej – dla kogo jest i jak z niej korzystać?

ulga dla klasy średniej

Mamy już nowy rok 2022. Oznacza to, że zaczął obowiązywać tzw. Polski Ład, w życie weszły również liczne zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nowością jest tzw. ulga dla klasy średniej. Ulga ta budzi też szereg pytań i kontrowersji.

Poniżej chciałabym zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii z nią związanych.

I. Polski Ład – ulga dla klasy średniej – podstawowe informacje

Od 1 stycznia 2022 r. żyjemy już w trochę innej rzeczywistości podatkowej,

ZUS | Potrącanie zadłużenia ZUS z zasiłków, emerytur, rent

potrącanie zadłużenia

Na blogu pojawiło się już kilka wpisów na temat zmian w zakresie ubezpieczeń społecznych wprowadzonych ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Nie poruszyłam, jednak jeszcze, kwestii bezegzekucyjnego dokonywania potrąceń należności z tytułu składek z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Zapraszam, zatem, do przeczytania wpisu na ten temat.

I. Co może ZUS potrącić z zasiłków, emerytur, rent? ->Egzekucja należności z tytułu składek ZUS

W art. 24 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zamieszczona została definicja „należności z tytułu składek”.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w 2022 r.

zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

W ostatnim wpisie, omówiłam już kilka zmian, jakie mogą wejść w życie w związku z uchwaleniem przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej wskazuję na zmiany, jakie dotkną zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

I. Oświadczenia o powierzeniu wykonywaniu pracy – zmiany w zatrudnianiu cudzoziemcówod 2022r.?

Zatrudnianie cudzoziemców w 2022 r.- co się zmieni?

zatrudnianie cudzoziemców w 2022

Czy zatrudnianie cudzoziemców w 2022 roku będzie łatwiejsze, szybsze, dogodniejsze dla pracodawców?

Taki jest zamysł przepisów, które mają być znowelizowane. Jak będzie w praktyce, zobaczymy. Dziś możemy przyjrzeć się temu co jest planowane.

17 listopada 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafiła teraz do Senatu.

Poniżej przedstawiam najważniejsze punkty uchwalonej ustawy dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy. W kolejnym artykule poruszymy temat zmian jakie dotkną zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.

Sygnaliści – kto może prowadzić postępowanie wewnętrzne?

Sygnaliści | postępowanie wewnętrzne

Sygnalistą jest osoba, która przekazuje informacje o nieprawidłowościach (działaniach lub zaniechaniach niezgodnych z prawem lub mających na celu obejście prawa) dotyczących kategorii spraw wymienionych w ustawie lub regulaminie zgłoszeń wewnętrznych.

Zgłoszenia nieprawidłowości można dokonać za pomocą trzech kanałów zgłoszeń – z punktu widzenia pracodawców, najistotniejszy jest wewnętrzny kanał zgłoszeń.

Z dzisiejszego artykułu dowiesz się:

  • Kto może jednak przyjmować i rozpatrywać zgłoszenia?
  • Czy można zlecić obsługę zgłoszeń podmiotom zewnętrznym?
  • Jeśli tak to,

Polski Ład | Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o. – czy to dobry pomysł?

przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

W Internecie, w ostatnim czasie, można spotkać wiele artykułów na temat przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako odpowiedź na Polski Ład.

Celem takiej zmiany ma być uniknięcie opłacania składek społecznych i zdrowotnej do ZUS (w związku ze zmianami dotyczącymi opłacania składki zdrowotnej).

Czy jest to, jednak, rozwiązanie dla każdego jednoosobowego przedsiębiorcy?

I. Ilu wspólników musi mieć spółka z o.o.?

Zgodnie z art. 151 § 1 kodeksu spółek handlowych:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym,

Polski Ład | Zatrudnienie „na czarno” – duże konsekwencje dla Pracodawcy

Zatrudnienie na czarno

Zapewne słyszeliście o tym, że jednym z założeń Polskiego Ładu jest ograniczenie zatrudnienia „na czarno” czy nieujawniania części wypłacanego wynagrodzenia.

Chodzi o sytuację niezgłaszania pracowników do ZUS, a tym samym nieozusowania i nieopodatkowania wynagrodzeń za pracę.

Chodzi również o sytuację zatrudniania za minimalnym wynagrodzeniem i wypłacania „do ręki/pod stołem” części wynagrodzenia, które, rzecz jasna, jest nieozusowane i nieopodatkowane.

Jakie zmiany przewiduje w tym zakresie Polski Ład?

O tym poniżej.