Kontrola ZUS – na co zwrócić uwagę? | Istotny wyrok NSA

ZUS kontrola

W dzisiejszym wpisie poruszę na pewno interesujący Cię temat – kontroli ZUS.

Musisz wiedzieć, że zanim inspektor kontroli ZUS przystąpi do przeprowadzania właściwej kontroli, powinien przekazać Ci zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

I. Kontrola ZUS – Jaki może być przedmiot kontroli?

Kontrola ZUS? Nowe uprawnienia dla inspektorów ZUS!

kontrola ZUS

Kontrola ZUS to słowa, które niestety budzą zawsze wielki stres i poruszenie u Pracodawców, Płatników składek, Przedsiębiorców. Jakie uprawnienia ma Inspektor ZUS w trakcie kontroli? Co może? Czy może przesłuchiwać świadków?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 87) rozszerzyła znacznie katalog uprawnień, przysługujących inspektorom kontroli.

I. Kontrola ZUS – co może Inspektora ZUS w trakcie kontroli?

Zgodnie z nową treścią przepisu inspektor ZUS w trakcie kontroli może:

  1. badać wszelkie księgi,

ZUS kontrola – co może ZUS w trakcie kontroli?

ZUS kontrola

W poprzednim wpisie omówiliśmy ogólne zasady przeprowadzania kontroli przez ZUS.

Dziś przyjrzymy się osobie kontrolera ZUS– jakie ma uprawnienia i jakie działania może podejmować w ramach przeprowadzanej kontroli.

Jak już wspominałam kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez ZUS, czyli inspektor kontroli ZUS.

I. ZUS kontrola – jakie są uprawnienia inspektorów kontroli ZUS?

Zgodnie z ustawą w trakcie przeprowadzania kontroli inspektor kontroli Zakładu ma prawo:

⇒ badać wszelkie księgi,

Wzór odwołania od decyzji ZUS wraz z praktycznym komentarzem

Odwołanie od decyzji ZUS wzór

Z uwagi na liczne zapytania osób odwiedzających mój blog postanowiłam udostępnić rzetelny poradnik na temat odwołania od decyzji ZUS, wraz z przykładowym wzorem owego pisma.

Pomoże Ci ono samodzielnie przygotować odwołanie, jeśli masz na to ochotę, chęci i czas.

Zanim zdecydujesz się samodzielnie przygotować tego rodzaju pismo, uważnie przeczytaj to co napisałam dla Ciebie poniżej (jak i w e-booku).

Są to informację pomocne w zrozumieniu konstrukcji odwołania oraz przyczynią się do jego sporządzenia w sposób jasny i zrozumiały.