Kontrola ZUS to słowa, które niestety budzą zawsze wielki stres i poruszenie u Pracodawców, Płatników składek, Przedsiębiorców. Jakie uprawnienia ma Inspektor ZUS w trakcie kontroli? Co może? Czy może przesłuchiwać świadków?

O tym napiszę w dzisiejszym artykule.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 87) rozszerzyła znacznie katalog uprawnień, przysługujących inspektorom kontroli.

I. Kontrola ZUS – co może Inspektora ZUS w trakcie kontroli?

Zgodnie z nową treścią przepisu inspektor ZUS w trakcie kontroli może:

 1. badać wszelkie księgi, dokumenty finansowo-księgowe i osobowe oraz inne nośniki informacji związane z zakresem kontroli;
 2. dokonywać oględzin i spisu składników majątku płatników składek zalegających z opłatą należności z tytułu składek;
 3. zabezpieczać zebrane dowody;
 4. żądać udzielania informacji przez płatnika składek i ubezpieczonego;
 5. legitymować osoby w celu ustalenia ich tożsamości, jeśli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 6. wzywać i przesłuchiwać świadków;
 7. wzywać i przesłuchiwać płatnika składek i ubezpieczonego, jeżeli z powodu braku lub po wyczerpaniu innych środków dowodowych pozostały niewyjaśnione okoliczności mające znaczenie dla postępowania kontrolnego.

Więcej na temat kontroli ZUS, pisałam też tutaj.

II. Czy ZUS może przesłuchiwać świadków w trakcie kontroli?

Dotychczasowe kontrole przebiegały z reguły w siedzibie płatnika składek i ograniczone były do analizy dokumentacji przez niego posiadanej.

Nowelizacja ustawy poszerzyła jednak znacznie krąg osób (poza płatnika składek i osobę ubezpieczoną), których zeznania w trakcie kontroli można uzyskać – świadkiem aktualnie może być w zasadzie każda osoba, która ma jakiekolwiek informacje dotyczące przeprowadzanej kontroli, nie musi to być pracownik płatnika.

Z doświadczenia ostatnich dni mogę tylko potwierdzić, że ZUS korzysta już z nowych uprawnień!

Ostatnio u Klienta, ZUS kontroluje, weryfikuje umowy o dzieło. Inspektor ZUS w trakcie kontroli, z własnej inicjatywy, dzwonił do osób wykonujących umowy o dzieło, potwierdzić pewne nurtujące go okoliczności…

III. Co może jeszcze ZUS w trakcie kontroli?

Dodatkowo ZUS zyskał uprawnienia do pozyskiwania informacji oraz danych niezbędnych do ustalenia prawa do zasiłków, ich wysokości, podstawy wymiaru oraz do ich wypłat od ubezpieczonych oraz płatników składek – np. w celu wstrzymania wypłaty świadczeń, sprawdzenia prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego.

Dotychczas zdarzały się sytuacje, w których podmioty do których ZUS zwrócił się o przedstawienie informacji odmawiały w/w czynności z uwagi na brak podstaw prawnych takiego zachowania.

Niepokojąco szeroki zakres w/w przepisu budzić może uzasadnione wątpliwości.

Po pierwsze brak jest dookreślenia o jakie dane i informacje organ rentowy może się zwrócić, po drugie krąg osób, po których stronie powstanie obowiązek przekazania danych / informacji jest równie szeroki.

Zapoznaj się też z artykułem:

Kontrola ZUS – na co zwrócić uwagę? | Istotny wyrok NSA

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”samonaśladownictw” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji, poszukujesz prawnika specjalizującego się w ZUS, napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Jason Blackeye on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Bardzo rzeczowa, kompetentna osoba. Panią Katarzynę mogę polecić z czystym sumieniem.

  Kacper Matuszczak Avatar Kacper Matuszczak

  Polecam Panią Katarzynę, szczegółowo odpowiedziała na wszystkie moje pytania i rozwiała wszelkie wątpliwości.

  Małgorzata Musiał Avatar Małgorzata Musiał

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *