Często otrzymuję od przedsiębiorców pytania dotyczące wysokości zasiłku chorobowego.

W jakiej wysokości zasiłku mogą się spodziewać?

Co zrobić, aby zasiłek był wysoki?

W dzisiejszym wpisie zamieszczam kilka uwag odnośnie do wysokości zasiłków dla przedsiębiorcy.

I. Wysokość zasilku dla predsiębiorcy – informacje ogólne

Przypomnę jedynie, że przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, a dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu.

To ubezpieczenie chorobowe jest konieczne aby prawo do zasiłku przedsiębiorcy przysługiwało.

Jak wspomniałam w jednym z ostatnich wpisów, prawo do zasiłku chorobowego, ubezpieczony nabywa po upływie 90 dni, czyli tzw. okresu wyczekiwania.

Natomiast, zasiłek opiekuńczy i zasiłek macierzyński przysługują niezależnie od tego, jak długo przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu, czyli prawo do tych zasiłków można nabyć już w 1. dniu ubezpieczenia.

ZUS | Kiedy przedsiębiorcy przysługuje zasiłek chorobowy?

Należy także pamiętać, że prawa do zasiłków nie nabywa się raz na zawsze.

W przypadku każdych kolejnych tytułów do ubezpieczenia, np. umowy zlecenia czy podjęcia działalności gospodarczej, z których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, jeżeli przerwa pomiędzy tymi tytułami jest dłuższa niż 30 dni, trzeba ponownie przebyć w ubezpieczeniu chorobowym wymagany okres, aby nabyć prawo do zasiłku chorobowego.

Nie dotyczy to zasiłku opiekuńczego czy macierzyńskiego, do którego prawo nabywa się nawet z pierwszym dniem ubezpieczenia.

II. W jakiej wysokości wypłacane są zasiłki dla przedsiębiorców?

Najczęściej dostaję pytania o zasiłek chorobowy, dlatego odniosę się do niego w pierwszej kolejności.

Co do zasady zasiłek chorobowywypłacany jest w wysokości 80 % podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli ubezpieczony w tym czasie przebywa w szpitalu, zasiłek wypłacany jest w wysokości 70 % podstawy wymiaru zasiłku.

W sytuacji gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, zasiłek wypłacany jest w wysokości 100 % podstawy wymiaru zasiłku.

Jeśli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów lub wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy, zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Wysokość zasiłku macierzyńskiegowaha się od 60% do 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Najbardziej typową sytuacją jest ta, w której przez okres odpowiadający urlopowi macierzyńskiemu i przez pierwsze 6 tygodni okresu odpowiadającemu urlopowi rodzicielskiemu, zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru, a przez dalszy okres w wysokości tylko 60% podstawy wymiaru.

W zasadzie, w przypadku urodzenia 1 dziecka przy jednym porodzie, przez pierwsze 26 tygodni zasiłek wypłacany jest w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, a następnie w wysokości 60% podstawy wymiaru.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

III. W jakiej wysokości otrzymasz zasiłek?

Sposób obliczania podstawy zasiłku, kolokwialnie mówiąc wysokości zasiłku zmienił się dość znacznie kilka lat temu. Więcej na ten temat przeczytasz:

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy na nowych zasadach

Główna zasada rządząca wysokością zasiłku brzmi:

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Podstawa wymiaru zasiłku to przeciętny miesięczny przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym urzeczywistniło się ryzyko ubezpieczeniowe (np. powstała niezdolność do pracy).

W przypadku przedsiębiorców przychód to zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe (czyli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne) pomniejszona o kwotę odpowiadającą 13,71% podstawy wymiaru składek.

Dlaczego akurat 13,71%?

Jest to kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracownika w łącznej wysokości odpowiadającej 13,71%, czyli 9,76% (składka emerytalna) + 1,5% (składka rentowa) + 2,45% (składka chorobowa), mimo że cały czas piszę o przedsiębiorcy.

Dokonując obliczeń należy brać pod uwagę zadeklarowaną podstawę wymiaru składek, co do zasady, z 12 miesięcy kalendarzowych z tego ubezpieczenia chorobowego, z tytułu którego przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu chorobowemu.

Przykładowo, jeśli ubezpieczony prowadził działalność A, zamknął ją, a po miesiącu otworzył działalność B, do obliczeń przyjmuje podstawę wymiaru składek zadeklarowaną w związku z opłacaniem składek w trakcie prowadzenia działalności B.

Pamiętajcie, że im wyższa zadeklarowana podstawa wymiaru składek, i im dłużej ją opłacacie, tym wyższa podstawa wymiaru i wyższy zasiłek.

Przedstawią to poniższe przykłady.

IV. Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy na przykładach.

icon

Anna prowadzi działalność od 2016 r. Opłaca składki od najniższej możliwej podstawy wymiaru, która w 2018 r. wynosi – 2.665,80 zł, a w 2017 r. wynosiła – 2.557,80 zł. Anna zachorowała w październiku 2018 r. Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku i zasiłek?


Od października do grudnia 2017 r. Anna opłacała składki od podstawy 2.557,80 zł.


Od stycznia do września 2018 r. Anna opłacała składki od podstawy 2.665,80 zł.


Obliczamy przychód:  • za okres od 10.2017 r. do 12.2017 r.: [2.557,80 – (2.557,80 x 13,71%)] x 3 = 2.207,13 x 3 = 6.621,39 zł

  • za okres od 01.2018 r. do 09.2018 : [2.665,80 – (2.665,80 x 13,71%)] x 9 = 2.300,32 x 9 = 20.702,88 zł


Jako że podstawa wymiaru zasiłku to przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy, trzeba dodać przychód uzyskany za okres 12 miesięcy (czyli wyniki uzyskane powyżej), co daje sumę 27.324,27 zł.


Tę sumę należy podzielić przez 12 (liczbę miesięcy, w których przychód został uzyskany) – wówczas uzyska się przeciętny miesięczny przychód:


27.324,27 : 12 = 2.277,02 zł


Tak uzyskaną kwotę należy pomnożyć, np. przez 80% podstawy wymiaru, co da kwotę 1.821,61 zł i odnieść do liczby dni niezdolności do pracy. Od tak ustalonej kwoty ZUS odejmie jeszcze 18% podatku dochodowego.


Gdyby Anna przez cały okres prowadzenia działalności opłacała składki od kwoty, przykładowo, 5.000,00 zł, obliczenia wyglądałyby następująco:


[5.000,00 – (5.000,00 x 13,71%)] x 12 = 4.314,50 x 12 = 51.774,00 zł


51.774,00 : 12 = 4.314,50 zł


I ponownie, tak uzyskaną kwotę należy pomnożyć, np. przez 80% podstawy wymiaru i odnieść do liczby dni niezdolności do pracy.


Od tak ustalonej kwoty ZUS odejmie jeszcze 18% podatku dochodowego.

Moja rada jest taka – jeśli chcecie otrzymywać po prostu wyższe zasiłki, jeśli zajdzie ku temu okoliczność, planujecie zabieg czy ciążę, jak najszybciej zwiększcie podstawę wymiaru składki.

Czy jest sposób który łatwiej pozwala uzyskać wysoką podstawę zasiłku?

Dla przedsiębiorców – jest tylko jeden pisałam o nim w artykule:

Wysoki zasiłek dla przedsiębiorcy nadal możliwy

W niedługim czasie rozwieje też wątpliwości dotyczące zasiłków chorobowych i ich wysokości dla zleceniobiorców. Też będzie ciekawie 😉

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres katarzyna@klemba.pl

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *