ZUS | Czy wysoka podstawa zasiłku jest nadal możliwa?

podstawa zasiłku

Czy nadal prowadząc działalność gospodarczą można uzyskać wysoki zasiłek chorobowy? To pytanie nurtuje bardzo wielu przedsiębiorców i prawde mówiąc nie ma się co dziwić.

Wizja długotrwałej choroby, czy chęć zaplanowania macierzyństwa, są wystarczającymi powodami aby zatroszczyć się o godziwą wysokość zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, również wtedy gdy prowadzi się działalność gospodarczą.

Jakiś czas temu na blogu opublikowałam wpis na temat tego, czy ZUS może kontrolować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy, możesz zapoznać się z nim tutaj.  

Z ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego wynika,

ZUS | Wspólnik spółki z o.o. nie musi płacić składek ZUS

składki zus wspólnika spółki z o.o.

Składki ZUS wspólnika wiekszościowego spółki z.o. – czy są konieczne?

Na blogu już kilkukrotnie poruszałam temat „problemu” oskładkowania większościowego wspólnika spółki z o.o.

ZUS bardzo chętnie obciążalby składkami wspolników spółek z o.o. posiadających 99%, 95%, 90% udziałów w spółce z o.o. Czy zawsze wygra w sporzez ze wspólnikiem spólki z o. o.?

Czy taki wspólnik powinien być traktowany jak jedyny wspólnik spółki z o.o.Kiedy wspólnik spółki z o.o. powinien płacić składki ZUS?, a w konsekwencji podlegać oskładkowaniu jak przedsiębiorca?

O tym piszę poniżej.

ZUS | Podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy – nowe orzeczenie Sądu Najwyższego

podstawa wymiaru składek ZUS

Czy ZUS może kwestionować podstawę wymiaru składek przedsiębiorcy? Dlaczego deklarowana podstawa wymiaru składek budzi wątpliwości ZUS?

Czy masz szanse wygrać spór z ZUSem w zakresie zakwestionowanie podstawy wymiaru składek przedsiębiorcy?

Na powyższe pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym artykule.

I. Podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy – dlaczego może budzić kontrowersje?

Podstawa wymiaru składek przedsiębiorcy (w tym podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe), przekłada się na wysokość przyszłego zasiłku chorobowego / macierzyńskiego / opiekuńczego. Szerzej na ten temat przeczytasz tutaj. 

ZUS | Odpowiedzialność wspólników spółek osobowych ZUS

odpowiedzialność ZUS

Dzisiaj zamieszczam wpis dotyczący mało „wdzięcznego” tematu jakim jest odpowiedzialność wspólników spółek osobowych wobec ZUS za zobowiązania tych spółek.

Przypomnę, że mam tu na myśli spółki jawną, partnerską, komandytową czy komandytowo-akcyjną.

Myślę, że każda osoba rozważająca zaangażowanie się w spółkę osobową powinna wiedzieć, czy i na jakich zasadach ponosi odpowiedzialność względem ZUS za zobowiązania publicznoprawne spółki osobowej.

I. Czy wspólnik spółki osobowej odpowiada za zobowiązania spółki wobec ZUS?

Z kodeksu spółek handlowych wynika, przykładowo, że wspólnicy spółki jawnej odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz z tą spółką.

Umowa B2B – czym jest i jak ją dobrze napisać?

umowa b2b

B2B to skrót od angielskiego business-to-business. Umowami B2B nazywa się umowy zawierane między dwoma podmiotami gospodarczymi, najczęściej przedsiębiorcami.

Elastyczny formy pracy, swoboda dysponowania swoim czasem to bardzo często argumenty, które przekonują do tworzenia współpracy w oparciu o umowy B2B.

W dzisiejszym wpisie wyjaśnię, jakie podmioty zawierają umowy B2B, i co składa się na jej treść.

I. Umowa B2B – umowa cywilnoprawna

Od razu zaznaczam – umowa B2B nie jest umową o pracę!

Umowa B2B jest jedną z umów cywilnoprawnych,

Spór z ZUS – podstawa wymiaru składek w przypadku podróży służbowych

podstawa wymiaru składek

W ostatnim czasie na blogu opublikowałam wpisy nt. podróży służbowej i oddelegowania. Znajdziesz go tutaj.

Dzisiejszy wpis również będzie dotyczył tej tematyki.

Chciałabym w kilku słowach napisać, czy ZUS może zakwestionować podstawę wymiaru składek w przypadku oddelegowania i podróży służbowej, a jeśli tak, kiedy dzieje się to najczęściej.

I. Podróże służbowe, oddelegowania a podstawa wymiaru składek ZUS 

ZUS | Dodatkowy zarobek w trakcie zasiłku chorobowego

ubezpieczenie grupowe a zasiłek

Z mojej praktyki wynika, że ZUS bardzo często odmawia prawa do zasiłku chorobowego lub żąda jego zwrotu względem osób zajmujących się obsługą ubezpieczeń grupowych w swoich zakładach pracy, które korzystają też z zasiłku chorobowego.

W zeszłym roku Sąd Najwyższy wydał korzystny dla takich ubezpieczonych wyrok.

Na tym przykładzie chciałabym opisać na blogu, kiedy ZUS nie powinien odmawiać prawa do zasiłku.

I. Kiedy nie właściwie wykorzystujesz zasiłek chorobowy? Art. 17 ustawy zasiłkowej

Podstawową kwestią,

ZUS | Osoba współpracująca przy działalności gospodarczej

osoba współpracująca ZUS

Osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczej to częsty przedmiot zainteresowania i kontroli ZUS.

Co interesujące czasem jest tak, że ZUS nie chce uznać osoby współpracującej mimo, że członek rodzinny istotnie w tej działalności pomaga i przedsiębiorca zgłasza członka rodziny pod ten tytuł do ubezpieczenia. Zdarzają się jednak i odwrotne sytuacje, tzn. nawet przy okazjonalnym wsparciu członków rodziny, ZUS jednak chce aby taka osoba była zgłoszona jako osoba współpracująca, a przedsiębiorca tego nie chce.

Kiedy więc pomoc małżonka, dzieci kwalifikuje się jako współpraca z osobą prowadzącą działalność gospodarczą,

Delegowanie za granicę – pomniejszanie podstawy składek ZUS o diety

delegowanie

Rosnące koszty pracy pracowników oraz kryzys gospodarczej powoduje coraz częstsze pytania o optymalizację składek ZUS.

O optymalizacji pisałam m.in. w tym wpisie: https://e-prawopracy.pl/optymalizacja-skladek-zus-czyli-jak-legalnie-nie-placic-zus-u-lub-placic-go-w-nizszej-wysokosci/.

W przypadku przedsiębiorstw świadczących usługi za granicą, odpowiedzią na tak zadane pytanie może być delegowanie pracowników do pracy za granicę.

Poniżej wskażę korzyści finansowe, z jakimi wiąże się delegowanie.

I. Co oznacza „oddelegowanie”?

Delegowanie / Oddelegowanie pracownika najczęściej następuje do kraju UE, EOG lub Szwajcarii i jest uregulowane przepisami unijnymi.

ZUS | Pozorność zatrudnienia – dlaczego ZUS kwestionuje umowę?

pozorność zatrudnienia

Na temat pozorności zatrudnienia opublikowałam na blogu już kilka wpisów.

Dzisiaj wracam do tego tematu z uwagi na wzmożone kontrole ZUS w tym zakresie.

Poniżej odniosę się do kilku zarzutów, którymi lubi posługiwać się ZUS.

I. Czas od podjęcia zatrudnienia do powstania niezdolności do pracy – im krótszy tym większe szanse na zakwestionowanie zatrudnienia

ZUS poddaje kontroli umowę o pracę w szczególności w sytuacji, w której w niedługim czasie po zawarciu umowy o pracę (miesięcznym,