PYTANIE O … POZORNE ZATRUDNIENIE I CIĄŻĘ

Dzisiaj zamieszczam wpis z pogranicza prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Co się dzieje wtedy, gdy pracujesz na umowie o pracę, jesteś w ciąży, a ZUS kwestionuje Twoje zatrudnienie?

Czy dostaniesz zasiłek chorobowy i macierzyński?

Zerknij poniżej.

I. Pozorność umowy o pracę – dlaczego ZUS Ci ją zarzuca?

Na blogu już kilkukrotnie wspominałam o tym, że ZUS ma prawo weryfikować zasadność zgłoszeń do ubezpieczeń w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę (to samo dotyczy też umów zlecenia).

Kontrolowanie zasadności zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych oznacza w istocie kontrolowanie tego, czy posiadasz tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W wyniku przeprowadzenia postępowania administracyjnego ZUS może uznać, że:

⇒ wszystko jest w porządku i tytuł do ubezpieczeń istnieje, albo

⇒ umowa o pracę nie była faktycznie realizowana, nie było potrzeby jej zawierania, została zawarta tylko w celu objęcia ubezpieczeń, a więc tytuł do ubezpieczeń nie istnieje.

W tym pierwszym przypadku ZUS decyzją administracyjną umarza postępowanie, a w tym drugim stwierdza w decyzji, że w wybranym okresie nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy (tytuł do ubezpieczeń nie istnieje).

O pozorności zatrudnienia pisałam w tym wpisie:

ZUS | Pozorność zatrudnienia – dlaczego ZUS kwestionuje umowę?


II. Decyzja stwierdzająca, że tytuł do ubezpieczeń nie istnieje – odwołanie

Przede wszystkim powinnaś rozważyć wniesienie odwołania od decyzji ZUS. Jeśli tego nie zrobisz, decyzja wejdzie do obrotu prawnego. Oznacza to dla Ciebie, że w okresie podanym w decyzji nie będziesz posiadać tytułu do ubezpieczeń społecznych, bez którego nie otrzymasz zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego.

Na wniesienie odwołania przewidziany jest termin jednego miesiąca od doręczenia decyzji ZUS.

Przypominam, że w tego rodzaju sprawach pracodawca może również wnieść odwołanie od decyzji ZUS.

Na blogu możesz pobrać bezpłatnie wzór odwołania od decyzji ZUS. Polecam Ci również zapoznać się chociażby z tym wpisem, w którym odświeżyłam informacje na blogu na temat odwołań od decyzji ZUS.

ZUS | Odwołanie od decyzji ZUS – kluczowe informacje

Musisz też wiedzieć, że decyzja ustalająca, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym jako pracownik w wyznaczonym okresie wywołuje skutki tylko w sferze ubezpieczeń społecznych. Formalnie stosunek pracy trwa nadal. Pracodawca nie musi, więc, rozwiązywać umowy o pracę.

III. Zasiłki z umowy o pracę – kiedy zostaną wypłacone?

Żeby nabyć prawo do zasiłku chorobowego to niezdolność do pracy musi się pojawić w okresie, w którym podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz wtedy, gdy posiadasz tytuł do ubezpieczeń społecznych, czyli ważną umowę o pracę, którą faktycznie wykonujesz. Tak samo jest z zasiłkiem macierzyńskim – poród powinien nastąpić w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Musisz wiedzieć, że w czasie postępowania sądowego powinnaś składać wnioski o zasiłek chorobowy lub o zasiłek macierzyński do pracodawcy albo do ZUS (w zależności od tego, kto powinien wypłacać zasiłki), aby prawo do zasiłku nie przedawniło się.

Jednak, ZUS bądź pracodawca nie wypłacą Ci, ani zasiłku chorobowego, ani zasiłku macierzyńskiego. Mimo że formalnie nie jesteś jeszcze pozbawiona tytułu do ubezpieczeń społecznych (w końcu odwołałaś się od decyzji ZUS), dopóki sąd nie rozstrzygnie sprawy wyrokiem, wypłata zasiłku będzie wstrzymana.

IV. Kosiniakowe

Wobec braku prawa do zasiłku macierzyńskiego możesz skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego – tzw. kosiniakowego. Jest to świadczenie, które przysługuje z tytułu urodzenia dziecka osobom niepodlegającym ubezpieczeniu chorobowemu i niepobierającym zasiłku macierzyńskiego z ZUS.

Świadczenie przysługuje w wysokości 1.000,00 zł miesięcznie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje, w zasadzie, przez taki sam okres jak zasiłek macierzyński łącznie za okres urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego. Np. można pobierać kosiniakowe przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wniosek o kosiniakowe należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

  Skorzystaj z porady

  Bardzo serdecznie poleca współpracę z p.Katarzyną Klembą . Jeśli ktoś potrzebuje pomocy w sprawach związanych z ZUS-em Pani Mecenas jest rzeczowa i profesjonalna. Na każde pytanie odpowiada wyczerpująco i tak , żeby klient zrozumiał każdą zawiłość prawną. Nie ma się poczucia, że jest się pozostawionym z problemem. Moja sprawa została załatwiona pozytywnie za co bardzo dziękuje.

  Zbigniew Wajszczuk Avatar Zbigniew Wajszczuk

  Bardzo polecam! Pełen profesjonalizm, dbałość o każdy szczegół sprawy i uwzględnienie potrzeb klienta. Ogromna wiedza z zakresu prawa pracy.

  Ola Krawczyk Avatar Ola Krawczyk

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *