W jednym z wpisów opublikowanych na blogu: https://e-prawopracy.pl/polski-lad-przeksztalcenie-dzialalnosci-gospodarczej-w-spolke-z-o-o-czy-to-dobry-pomysl/) wspomniałam, że od 1 stycznia 2022 r. będzie obowiązkowa składka zdrowotna dla osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie.

Zmiana w szczególności dotyka członków zarządów będących jednocześnie wspólnikami spółek kapitałowych.

Dzisiaj zamieszczam krótki wpis na ten temat oraz podaję możliwe rozwiazanie owego problemu.

I. Ubezpieczenie zdrowotne dla członów zarządu – jak było i jak jest obecnie?

Członkostwo w spółce w wieloosobowej spółce kapitałowej nie stanowi tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Ta zasada nadal nadal obowiązuje

Jednakże do końca 2021 r. pełnienie funkcji członka zarządu również nie stanowiło tytułu do ubezpieczeń społecznych ani ubezpieczenia zdrowotnego. Sytuacja uległa zmianie od 1 stycznia 2022 r.

Od 1 stycznia 2022 r. osoby powołane do pełnienia funkcji członka zarządu na mocy aktu powołania, jeśli pobierają z tego tytułu wynagrodzenie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu (ale już nie ubezpieczeniami społecznymi).

Sytuacja jest obecnie podobna do powołanego członka rady nadzorczej pobierającego wynagrodzenie z tytułu pełnienia tej funkcji.

Kogo obejmie jeszcze obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego?

Przykładowo, członków komisji rewizyjnych, jeśli takowe znajdują się w ramach struktury organizacyjnej spółki.

Podsumowując, obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2022r.:

– obejmuje osoby pełniące funkcję na podstawie aktu powołania, jeżeli uzyskują z tego tytułu wynagrodzenie,

– istnieje on od dnia powołania do pełnienia jeśli od początku jest ustalone wynagrodzenie lub od ustalenia wynagrodzenia do dnia odwołania z funkcji lub rezygnacji z wynagradzania powołanej osoby,

– składka zdrowotna wynosi 9% od kwoty odpowiadającej wysokości wynagrodzenia wypłacanego osobie powołanej do pełnienia funkcji.

Więcej na temat wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2022r dowiesz się z artykułu:

Polski Ład | Ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorcy w 2022r.

II. Czy jest jakieś rozwiązanie pozwalające ominąć ubezpieczenie zdrowotne dla członków zarządu?

Jeśli członek zarządu otrzymuje wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji na podstawie powołania można oczywiście rozważyć podjęcie uchwały w przedmiocie pozbawienia członka zarządu takiego wynagrodzenia. Nie jest to jednak zbyt dobre rozwiązania dla samych zainteresowanych.

W przypadku, w którym członek zarządu jest jednocześnie wspólnikiem, rozważyć można jednak jeszcze jedno rozwiązanie.

Z art. 176 kodeksu spółek handlowych wynika, że w umowie spółki można zobowiązać wspólnika do powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółka, w zamian za co spółka może wypłacać temu wspólnikowi wynagrodzenie.

Poniżej zamieszczam treść art. 176 k.s.h.:

1. Jeżeli wspólnik ma być zobowiązany do powtarzających się świadczeń niepieniężnych, w umowie spółki należy oznaczyć rodzaj i zakres takich świadczeń.

2. Wynagrodzenie wspólnika za takie świadczenia na rzecz spółki jest wypłacane przez spółkę także w przypadku, gdy sprawozdanie finansowe nie wykazuje zysku. Wynagrodzenie to nie może przewyższać cen lub stawek przyjętych w obrocie.

3. W przypadku określonym w § 1 zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału, bądź obciążenie udziału, może nastąpić jedynie za zgodą spółki, o której mowa w art. 182, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Z powyższego przepisu wynika, że można zobowiązać wspólnika spółki do określonego zachowania względem spółki. Chodzi o nałożenie obowiązku dokonywania świadczeń niepieniężnych, a więc niepolegających na przekazywaniu środków pieniężnych.

Dla przykładu można wskazać na sporządzanie opinii prawnych w razie zaistnienia takiej konieczności lub zapewnienie transportu dla pracowników spółki w przypadku wyjazdów służbowych.

Świadczenia te muszą być powtarzalne, a nie jednorazowe lub ciągłe.

Co ważne, na podstawie tego przepisu nie można powierzyć wspólnikowi wykonywania obowiązków członka zarządu spółki.

Wynagrodzenia wspólnika nie może przewyższać cen lub stawek rynkowych i wypłacane jest przez spółkę niezależnie od tego, czy jej sprawozdanie finansowe wykazuje zysk.

W tym przypadku, wspólnik spółki nie będzie świadczył na rzecz spółki w oparciu o akt powołania, a w oparciu o umowę spółki. Nie wpisuje się to, więc, w żaden tytuł do ubezpieczeń społecznych ani, tym bardziej, tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, jakim, według nowych przepisów, ma być pełnienie funkcji członka na podstawie aktu powołania.

Wprowadzenie takiego obowiązku dla wspólnika spółki wymaga zmiany umowy spółki.

III. Podsumowanie – Polski Ład i członkowie zarządu

Z pewnością niejedna spółka po wprowadzeniu Polskiego Ładu dokonuje analizy sytuacji spółki pod kątem zmian wprowadzanych przez Nowy Ład.

W ramach tego swoistego „audytu” warto rozważyć sytuację prawną członków zarządu i rozważyć ewentualne kroki mające na celu uniknięcie obowiązku opłacania składki zdrowotnej.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji,  napisz do mnie na adres: kancelaria@klemba.pl

Photo by Andre Hunter on Unsplash


  Skorzystaj z porady

  Pani Katarzyna jest pierwszą osobą w kilkuletniej walce z ZUS, która mi konkretnie przestawiła, w języku polskim, jakie są możliwości i ograniczenia moich ruchów. Pozdrawiam ciepło i bardzo polecam ❣️

  Bożena Kalemba Avatar Bożena Kalemba

  Korzystałam z porad prawnych p. Katarzyny dotyczących zasiłku macierzyńskiego i sytuacji kobiety otwierającej działalność gospodarczą w ciąży, a także później kiedy zasiłek macierzyński już mi się kończył i zastanawiałam się nad swoją przyszłością w kwestii ZUS. Byłam bardzo usatysfkacjonowana poziomem usługi i wyczerpującą pomocą.

  Anna Kautz Avatar Anna Kautz

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *