Praca zdalna po cofnięciu stanu epidemii- czy jest możliwa?

Od dnia 16 maja 2022 r. do odwołania na terenie Polski nie obowiązuje już stan epidemii, a stan zagrożenia epidemicznego.

Co prawda, obowiązują jeszcze przepisy dotyczące pracy zdalnej wprowadzone ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jednak, wielu z nas zastanawia się, czy będzie można utrzymać pracę zdalną po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego.

Jakie możliwości przewiduje prawo?

Czy pracodawca przygotował przepisy regulujące korzystanie z pracy zdalnej w normalnych warunkach?

I.

Wolontariat pracowniczy – czym jest i jak go dobrze ukształtować w firmie?

wolontariat pracowniczy

W najbliższym czasie, na popularności zyskuje coraz bardziej tzw. wolontariat pracowniczy.

Taki wolontariat stanowi przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR).

Wolontariat pracowniczy, w skrócie, polega na tym, że pracodawca organizuje czy też wspiera pracowników w ich działalności wolontariackiej, a pracownicy, dobrowolnie i nieodpłatnie, angażują się w pomoc w ramach wolontariatu.

Dzisiejszy wpis ma na celu przybliżenie tematyki wolontariatu pracowniczego.

I. Na rzecz jakich podmiotów może być wykonywany wolontariat pracowniczy?

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Regulamin pracy – czy warto go sporządzić?

regulamin pracy

W dzisiejszym wpisie chciałabym poruszyć podstawowe kwestie związane z regulaminem pracy.

Regulamin pracy okazał się w ostatnim roku dość ważnym wewnątrzzakładowym dokumentem, w którym można było wprowadzić postanowienia dotyczące pracy zdalnej.

Według zapowiedzi, w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej do kodeksu pracy, zasady pracy w takim trybie pracodawcy również będą musieli uregulować wewnętrznie, a więc prawdopodobnie i w regulaminie pracy.

I. Czym jest regulamin pracy i dlaczego warto go stworzyć?

Regulamin pracy to dokument wydawany przez pracodawcę,