Praca zdalna to temat nieustająco budzący wiele pytań. Na niektóre z nich postaram się odpowiedzieć na darmowym szkoleniu, które odbędzie się we wtorek 14 marca o godzinie 9. 

Nagranie z tego szkolenia, znajdziesz poniżej:

W dzisiejszym wpisie odpowiem też na dwa ważne pytania, na temat pracy zdalnej.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało pytania i odpowiedzi dotyczące tej właśnie tematyki. Czego dotyczyły pytania i jakie jest moje zdanie odnośnie do zamieszczonych odpowiedzi? Dowiesz się z artykułu, zapraszam.

I. Czy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy zdalnej z więcej niż jednego miejsca?

Zgodnie z definicją „pracy zdalnej” wynikającą z nowego art. 6718 § 1 k.p.:

praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika.

Ustawodawca jedynie nakazuje uzgodnić miejsce wykonywania pracy zdalnej.

Ministerstwo podało, że definicja pracy zdalnej nie wyklucza możliwości wykonywania przez pracownika pracy zdalnej z różnych miejsc, o ile będą one każdorazowo uzgodnione z pracodawcą. I ja się z ta odpowiedzią zgadzam.

Przykładowo, w przypadku pracy zdalnej uzgodnionej w umowie o pracę, wystarczy w treści tej umowy o pracę bądź w innym dokumencie przewidzianym do określenia miejsca wykonywania pracy zdalnej, podać dwa lub więcej adresów wykonywania pracy zdalnej.

Jednak, w mojej ocenie, pracodawca powinien wiedzieć, w jakim miejscu pracownik pracuje zdalnie konkretnego dnia (chociażby z uwagi na prawo do przeprowadzenia kontroli w miejscu pracy zdalnej). Należy, więc, przewidzieć rozwiązania umożliwiające pracodawcy powzięcie wiedzy o tym, kiedy i gdzie pracownik pracuje zdalnie. Przykładowo, z góry można określić, w jakim miejscu w jakich dniach pracownik pracuje zdalnie.

II. Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną z każdego wybranego miejsca?

Ministerstwo w odpowiedzi na to pytanie kładzie nacisk na element uzgodnienia miejsca wykonywania pracy zdalnej:

Miejsce wykonywania pracy zdalnej, niezależnie od tego, czy będzie to miejsce zamieszkania pracownika, czy też inne miejsce wybrane przez pracownika i zaakceptowane przez pracodawcę, zawsze będzie przedmiotem wzajemnego ustalenia między stronami stosunku pracy. Strony mogą uzgodnić, że praca zdalna będzie wykonywana w różnych miejscach, o których każdorazowo pracownik będzie informował pracodawcę.

W odpowiedzi brakuje mi odniesienia do, przykładowo, kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy. Chociażby z tego powodu nie ma pełnej swobody wyboru miejsca wykonywania pracy zdalnej przez pracownika. Z przepisów wynika, że pracownik organizuje samodzielnie stanowisko pracy zdalnej. Co więcej, warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy zdalnej jest złożenie przez pracownika oświadczenia o tym, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.

Przed dopuszczeniem do pracy zdalnej pracownik powinien zostać zapoznany z informacją zawierającą m.in. zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

Jeśli praca zdalna będzie wykonywana z użyciem sprzętu komputerowego (a tak będzie w większości przypadków), informacja musi zawierać przynajmniej odniesienie do rozporządzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, a także innych przepisów kodeksu pracy.

Oczywiste jest, że nie w każdym miejscu pracownik będzie w stanie sprostać tym wymaganiom. Przykładowo, czy w kawiarni pracownik będzie siedział przy stoliku zapewniającym prawidłową pozycję ciała tego pracownika? Raczej nie. Wyliczać można jeszcze długo.

Pracodawca może więc poddać krytycznej analizie miejsce wykonywania pracy zdalnej wskazane przez pracownika. W końcu to pracodawca ma za zadanie zaakceptować podane miejsce wykonywania pracy zdalnej.

III. Praca zdalna szkolenie

W dzisiejszym wpisie odniosłam się do dwóch z kilkunastu pytań i odpowiedzi zamieszczonych przez Ministerstwo. Jeśli masz więcej pytań, śmiało możesz do mnie napisać.

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Chris Montgomery on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Bardzo rzeczowa, kompetentna osoba. Panią Katarzynę mogę polecić z czystym sumieniem.

  Kacper Matuszczak Avatar Kacper Matuszczak

  Bardzo dziękuję Kancelarii Pani Radcy Prawnej Katarzynie Klemba za fachowe przygotowanie indywidualnego sprzeciwu. Ogromna wiedza, nienaganna terminowość, dobry kontakt e-mailowy i telefoniczny. Jest to Kancelaria, którą poleciłabym każdemu. Sama osobiście na pewno skorzystam ponownie z usług tej Kancelarii .

  Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz Avatar Anna “AWD” Wyszpolska-Dąbrowicz

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *