Na blogu zamieściłam dotychczas dwa wpisy dotyczące pracy zdalnej:

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-nowelizacja-kodeksu-pracy/ i

https://e-prawopracy.pl/praca-zdalna-jakie-dokumenty-nalezy-przygotowac/.

Wspominałam w nich, że praca zdalna zastąpi telepracę, która jest, aktualnie, uregulowana w kodeksie pracy.

Jakie działania powinien podjąć pracodawca w związku z usunięciem telepracy z kodeksu pracy?

O tym przeczytasz poniżej.

I. Telepraca a praca zdalna – jakie są różnice?

Przypominam, że na mocy ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z kodeksu pracy ma zostać usunięta telepraca, a w jej miejsce zostanie wprowadzona praca zdalna.

Telepraca jest szczególną formą wykonywania pracy.

Czym charakteryzuje się telepraca?

⇒ regularnym wykonywaniem pracy poza zakładem pracy,

⇒ wykonywaniem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (poczta elektroniczna i podobne technologie).

W ramach telepracy można wykonywać pracę, której rodzaj się do tego nadaje, np. tworzenie projektów mieszkań czy opracowywanie strategii reklamowych. W ramach telepracy nie wykonuje się pracy, która musi być wykonywana poza zakładem pracy, np. pracy geodetów czy fryzjerów.

Z kolei, pracą zdalną będzie praca, która może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Czym więc różni się telepraca od pracy zdalnej?

Poniżej wymieniam główne różnice:

⇒ brak wymogu systematyczności w świadczeniu pracy zdalnej,

⇒ brak wymogu przekazywania wyników pracy za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,

⇒ możliwość wydania polecenia wykonywania pracy zdalnej,

⇒ konieczność każdorazowego uzgodnienia miejsca wykonywania pracy zdalnej.

Wydaje się, więc, że praca zdalna jest rozwiązaniem, które może być stosowane na szerszą skalę aniżeli telepraca.

Niemniej, zalecam w każdym przypadku zweryfikować, czy w zakładzie pracy telepraca zostanie zastąpiona pracą zdalną i czy każdy pracownik będzie mógł z pracy zdalnej korzystać.

Przypominam, że istotnym czynnikiem jest czynnik finansowy, bowiem, pracodawca jest obowiązany zapewnić każdemu pracownikowi wykonującemu pracą zdalną sfinansowanie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, co musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach wewnątrzzakładowych.

II. Jak przejść z telepracy na pracę zdalną?

Ustawa nowelizująca zawiera przepis przejściowy – art. 18 tej ustawy:

 1. Warunki stosowania telepracy określone w porozumieniu lub regulaminie, o których mowa w art. 676 § 1–4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, mogą być stosowane nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wykonywanie pracy w formie telepracy na podstawie wniosku pracownika, o którym mowa w art. 676 § 5–7 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jest dopuszczalne nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, pracownicy będą mogli wykonywać pracę w formie telepracy jeszcze przez 6 miesięcy po uchyleniu przepisów dotyczących telepracy.

Dotyczy to zarówno przypadku, w którym warunki stosowania telepracy określone są w porozumieniu dotyczącym stosowaniu warunków telepracy, regulaminie telepracy lub regulaminie pracy czy w umowie o pracę (umowie o telepracę). W tym okresie powinna zostać podjęta decyzja, czy telepracownik będzie wykonywał pracę zdalną czy będzie pracował w normalnych warunkach.

Pamiętajmy, że praca zdalna może być wykonywana regularnie lub nie. Pracownik może, więc, w tym samym schemacie pracować zdalnie, co wykonywał pracę w warunkach telepracy. Przykładowo, jeśli pracownik pracował w warunkach telepracy w poniedziałki, środy i piątki, w tym samym wymiarze i w te same dni tygodnia może wykonywać pracę zdalną.

Jeśli telepracownik będzie kontynuował pracę w warunkach pracy zdalnej, może mieć to miejsce na podstawie:

⇒  polecenia pracodawcy (w końcu na dzień przygotowywania wpisu obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego) bądź

⇒  umowy o pracę.

O dokumentach, jakie trzeba przygotować w związku z wdrożeniem pracy zdalnej, przygotowałam wpis, do którego w tym miejscu odsyłam:

Praca zdalna – jakie dokumenty należy przygotować?


Jeśli telepracownik nie będzie kontynuował pracy w warunkach pracy zdalnej to trzeba odpowiednio zmienić treść umowy o pracę (usuwając przepisy dotyczące telepracy). Analogicznie, należy podjąć działania mające na celu wygaśnięcie mocy obowiązującej porozumień i regulaminów dotyczących telepracy.

III. Podsumowanie – zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

Z pewnością dobrą wiadomością jest to, że ustawodawca przewidział półroczny termin na przejście z telepracy na pracę zdalną. W tych zakładach pracy, w których telepraca jest stosowana, umożliwi to wprowadzenie zmian w miarę spokojnym tempie.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu procesu wdrożenia pracy zdalnej, w tym w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, śmiało możesz napisać do mnie.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Jonathan Kemper on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  W swojej prywatnej sprawie korzystałam z pomocy z Pani Mecenas w zakresie ZUS-owskiej o podleganie ubezpieczeniu i z jej pomocą wygrałam. Osoba terminowa, skrupulatna i zaangażowana - od tej strony dała się poznać. Polecam z całego serca.

  Izabela Konopka Avatar Izabela Konopka

  Z całego serca polecam Panią Mecenas Katarzynę. Rzetelna, profesjonalna osoba, a do tego bardzo sympatyczna. Pomimo, że inna kancelaria uznała sprawę za beznadziejną, Pani Mecenas dała nadzieję i już mamy pierwszy sukces w sporze z ZUS. Czekamy na dalsze kroki Sądu. Bardzo dziękuję za cierpliwość i szybki kontakt.

  Julita Lewandowska Avatar Julita Lewandowska

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *