Praca zdalna to obecnie bardzo popularny temat i przedmiot wielu pytań, z którymi się spotykamy w pracy w kancelarii.

Częstym pytaniem jest to, czy każdy pracodawca ma obowiązek wprowadzenia pracy zdalnej?

Odpowiedź brzmi – nie.

Poniżej wyjaśniam dlaczego.

I. Na czym polega praca zdalna?

Przypominam, że praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Z definicji pracy zdalnej wynika, więc, że praca w trybie pracy zdalnej może być wykonywana jedynie przez część umówionego wymiaru czasu pracy. Praca zdalna nie musi być wykonywana regularnie, na przykład, że pracownik przez 3 dni w każdym tygodniu pracuje zdalnie, a przez 2 dni w siedzibie zakładu pracy.

Miejscem wykonywania pracy zdalnej może być miejsce zamieszkania pracownika lub każde inne miejsce uzgodnione z pracodawcą. W zasadzie, chodzi o miejsce inne niż siedziba zakładu pracy.

Praca zdalna może być wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a nie tylko z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej jak w przypadku telepracy. W grę wchodzi nie tylko przekazywanie wyników pracy i kontaktowanie się przez pocztę elektroniczną, ale, na przykład, przez komunikator internetowy.

Definicja pracy zdalnej pozwala już wykluczyć sytuacje, w których praca zdalna nie może zostać wprowadzona.

II. Rodzaj pracy i miejsce pracy decyduje czy należy wprowadzać pracę zdalną

W mojej ocenie, każdy pracodawca powinien odpowiedzieć na dwa pytania:

⇒ Czy zatrudnia pracowników na stanowiskach, na których praca może być wykonywana zdalnie?

⇒ Czy zatrudnia pracowników, którzy przemieszczają się, aby wykonywać obowiązki służbowe?

Po pierwsze, nie każdy rodzaj pracy nadaje się do pracy zdalnej.

Owszem, praca zdalna może być wykonywana z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także i bez użycia takich środków (tu za przykład podaje się najczęściej analizę dokumentów). Trudno, jednak, wymagać, aby prace fizyczne, na przykład, na stanowiskach magazynierów były wykonywane zdalnie. Podobnie, prace w branży beauty. Owszem, manicure czy pedicure może być wykonywany poza salonem kosmetycznym, ale zabiegi liposukcji czy masaż czekoladą niekoniecznie.

Z uwagi na rodzaj pracy, wykorzystywanie przy jej wykonywaniu różnych sprzętów, a także ze względu na zasady bhp, niezasadne będzie umówienie się na pracę zdalną w takim przypadku.

Po drugie, należy zwrócić uwagę na miejsce pracy.

Jeśli, z zasady, pracownik wykonuje swoje obowiązki służbowe poza zakładem pracy, nie będzie pracownikiem wykonującym pracę zdalną. Chodzi tu o pracowników mobilnych. Przyjmuje się, że miejscem wykonywania pracy pracownika mobilnego jest pewien obszar geograficzny jego aktywności zawodowej. Pracownik mobilny przemieszcza się, przykładowo, po wskazanym województwie bądź inaczej określonym obszarze. Mam tu na myśli chociażby przedstawicieli handlowych.

Warto też pamiętać, iż u tych pracodawców, u których była stosowana telepraca, należy pomyśleć o wdrożeniu pracy zdalnej.

Zamiana telepracy na pracę zdalną – jak tego dokonać?

III. Podsumowanie – praca zdalna nie dla każdego pracownika

Praca zdalna nie jest właściwa dla każdego pracownika. Wprowadzenie pracy zdalnej wymaga przeanalizowania organizacji pracy w danym zakładzie pracy.

Ustawodawca umożliwia wprowadzenie pracy zdalnej jedynie wybranym grupom pracowników, co wskazuje się w porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej. Jeśli potrzebujesz pomocy we wdrożeniu pracy zdalnej, napisz do mnie:

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by Brooke Cagle on Unsplash

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *