Nowelizacja kodeksu pracy, która weszła w życie 26 kwietnia 2023 r., przyniosła wiele zmian w różnych obszarach prawa pracy.

Kilka artykułów na ich temat jest już na blogu.

Dzisiaj piszę o zmianach w treści umów o pracę.

I. Umowa o pracę – nowy wzór umowy o pracę

Ustawa nowelizująca zmienia treść art. 29 k.p. stanowiącego o treści umowy o pracę.

Do 26 kwietnia 2023 r. brzmiał on tak:

1. Umowa o pracę określa strony umowy, rodzaj umowy, datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, w szczególności:

1) rodzaj pracy;

2) miejsce wykonywania pracy;

3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia;

4) wymiar czasu pracy;

5) termin rozpoczęcia pracy.

11. W przypadku zawarcia umowy o pracę na czas określony w celu, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 1–3, lub w przypadku, o którym mowa w art. 251 § 4 pkt 4, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy.

Uległ on zmianie od 26 kwietnia 2023 r.

Począwszy od 26 kwietnia 2023 r. umowa o pracę w swojej treści powinna dodatkowo zawierać:

⇒ Wskazanie adresu siedziby pracodawcy lub adresu miejsca zamieszkania w przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną nieposiadającego siedziby.

Dotychczas kodeks pracy nakazywał „określić strony umowy”, w ramach którego to określenia najczęściej adres siedziby lub adres zamieszkania pracodawcy był podawany;

=> Podanie miejsca lub miejsc wykonywania pracy

Jest to zmiana porządkowa poprzez dodanie sformułowania „miejsc wykonywania pracy”. Mimo tego, że kodeks pracy dotychczas operował „miejscem wykonywania pracy” to, jeśli zachodziła taka konieczność, w umowie podawało się kilka miejsc wykonywania pracy.

Zmiana ta podyktowana jest również wprowadzeniem pracy zdalnej, ponieważ jeśli zawierana jest umowa o pracę zdalną to można określić jedno lub więcej miejsc wykonywania pracy zdalnej;

⇒ Dzień rozpoczęcia pracy – zastępuje „termin rozpoczęcia pracy”.

Chodzi o określenie datą dzienną, od kiedy pracownik wykonuje obowiązki pracownicze, czyli od kiedy powstaje stosunek pracy. Data zawarcia umowy o pracę może być inna (najczęściej wcześniejsza) niż dzień rozpoczęcia pracy. Od 26 kwietnia 2023 r. zmienia się także brzmienie art. 26 k.p.: Stosunek pracy nawiązuje się w dniu określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy;

Zmiany w przypadku umowy o pracę na okres próbny:

⇒ Czas jej trwania lub dzień jej zakończenia

Wystarczy, że w umowie podane zostanie, że umowa zawierana jest na miesiąc etc. lub do konkretnej daty dziennej,

⇒ Okres, na który strony mają zamiar zawrzeć umowę o pracę na czas określony po umowie na okres próbny

umowa na okres próbny może zostać zawarta na maksymalnie miesiąc lub dwa miesiące, odpowiednio, w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy lub w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy (jest to nowość od 26 kwietnia 2023 r.).

W umowie można od razu postanowić, że miesięczny lub dwumiesięczny okres trwania umowy zostanie wydłużony o miesiąc do, odpowiednio, dwóch lub trzech miesięcy, jeżeli wydłużenie jest uzasadnione rodzajem pracy,

⇒ można w umowie dodać postanowienie o przedłużeniu umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności

Jest to nowość w kodeksie pracy od 26 kwietnia 2023 r.

Strony mogą uzgodnić w umowie o pracę na okres próbny, że umowę tę przedłuża się o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli wystąpią takie nieobecności);

Zmiany w przypadku umowy o pracę na czas określony:

⇒ czas jej trwania lub dzień jej zakończenia

Wystarczy, że w umowie podane zostanie, że umowa zawierana jest na miesiąc etc. lub do konkretnej daty dziennej.

II. Czy jest potrzebna weryfikacja stosowanych dotychczasowych umów?

Powyżej wypisałam zmiany w zakresie treści umów, jakie wprowadza ustawa nowelizująca kodeks pracy od 26 kwietnia 2023 r.

Oczywiście rekomenduję, aby zmodyfikować treść stosowanych umów o pracę pod kątem zmian w art. 29 k.p. i innych postanowieniach kodeksu pracy.

W mojej ocenie, obecnie warto przygotować odrębny wzór umowy o pracę na czas określony i nieokreślony i odrębny wzór umowy o pracę na okres próbny.

Od 26 kwietnia 2023 r. umowa o pracę na okres próbny będzie stosunkowo rozbudowana.

Zapoznaj się też z artykułem na temat nowej informacji o warunkach zatrudnienia. 

icon
Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: katarzyna@klemba.pl

Photo by ron dyar on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Polecam, profesjonalne wsparcie. Niesamowity profesjonalizm, bezproblemowy kontakt , rzeczowa argumentacja, rzetelność i zaangażowanie. Dziękuje z całego serca.

  Szymon Ludwiczak Avatar Szymon Ludwiczak

  Niezastąpiona w walce z ZUS. Wygrana zarówno w sądzie okręgowym jak i apelacyjnym. Pełen profesjonalizm i wsparcie na każdym etapie. Bardzo jeszcze raz dziękuję i szczerze polecam każdemu!

  Ewa Adamczak Avatar Ewa Adamczak

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *