Renta rodzinna a status studenta. Taki będzie temat dzisiejszego artykułu.

Kiedy renta rodzinna przysługuje studentowi? Czy ZUS może domagać się jej zwrotu? Co ma znaczenie – sam status studenta czy uczęszczanie na zajęcia?

Chcesz poznać odpowiedzi na powyższe pytania? Jeśli tak, zapoznaj się z artykułem.

I. Prawo do renty rodzinnej

Dziecko zmarłej osoby ubezpieczonej, np. pracownika, może uzyskać prawo do renty rodzinnej, o ile zostaną spełnione warunki po stronie osoby zmarłej (dotyczące m.in. stażu ubezpieczeniowego zmarłego) i po stronie dziecka.

Zgodnie z ustawą emerytalną, dziecko ma prawo do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu:

– do ukończenia 16 lat albo

– do ukończenia nauki w szkole, jeżeli ukończyło 16 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia albo

– bez względu na wiek, jeżeli stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia, albo w przypadku nauki w szkole w okresie przed ukończeniem 25 roku życia.

W przypadku gdy osoba uprawniona (dziecko) osiągnie wiek 25 lat, będąc na ostatnim roku studiów, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia roku akademickiego.

II. Pobieranie nauki – co oznacza?

Kluczowe dla renty rodzinnej dziecka posiadającego status studenta (a także ucznia) jest pobieranie nauki. Wielokrotnie sądy wypowiadały się na temat tego, co rozumieć przez „naukę” na potrzeby prawa do renty rodzinnej.

Zgodnie przyjmuje się, że „nauka” to:

– uczestniczenie w zajęciach objętych programem nauczania,

– przystępowanie do egzaminów, zaliczeń etc.,

– udział w praktykach, szkoleniach etc. wynikających z programu nauczania.

Okres „pobierania nauki” to także okres ferii zimowych bądź letnich czy urlopu dziekańskiego. Renta rodzinna może obejmować także okres, w którym student nie uczestniczył w zajęciach, ale z przyczyn usprawiedliwionych, np. z powodu pobytu w szpitalu.

Dla przykładu zamieszczam fragment wyroku SA we Wrocławiu z 13 listopada 2018 r., III AUa 490/18:

Nie można mówić o pobieraniu nauki, gdy uczeń nie podejmuje i nie wykonuje żadnych czynności polegających na kształceniu się, a zapisanie się do szkoły (uzyskanie statusu ucznia) ma wyłącznie charakter formalny, zwłaszcza gdy ma na celu tylko zachowanie prawa do renty rodzinnej.

III. Czy ZUS może żądać zwrotu renty rodzinnej?

Niestety tak.

Dwa razy w ciągu roku, z początkiem każdego semestru, student ma obowiązek dostarczyć do ZUS zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu studenta.

Jeśli nie dostarczysz takiego zaświadczenia stanowi to dla ZUS podstawę do odmowy przyznania renty na dany semestr, a także do skontrolowania poprzedniego okresu pobierania renty pod kątem tego, czy faktycznie się uczyłeś.

W przypadku pobierania renty rodzinnej ZUS często kontroluje studentów pobierających naukę w szkołach policealnych czy szkołach niepublicznych pod kątem tego, czy faktycznie się uczą i czy uczęszczają na zajęcia. To na bazie tego typu spraw wypracowano w orzecznictwie takie stanowisko, według którego to m.in. obecność na zajęciach i przystępowanie do zaliczeń świadczą o statusie studenta, a nie sam fakt wpisu na listę studentów.

Jeśli, więc, ZUS zainicjuje postępowanie kontrolne dotyczące jakiegoś okresu pobierania renty rodzinnej, jako świadczeniobiorca, będziesz musiał udowodnić, że chodziłeś na zajęcia oraz że przystępowałeś do zaliczeń. Dokumenty wygenerowane z uczelnianych systemów oraz zaświadczenie z uczelni potwierdzające frekwencję są podstawowymi dowodami w takiej sprawie i najpewniej Ty, jako student, będziesz musiał je zdobyć.

Jeśli nie uda Ci się wykazać swoich racji, niestety, ZUS wyda decyzję:

– odmawiającą prawa do renty rodzinnej za konkretny okres oraz

– zobowiązującą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Musisz wiedzieć, że ZUS może żądać zwrotu renty za okres 3 ostatnich lat liczonych wstecz od ostatniej wypłaty nienależnego świadczenia (renty).

Oczywiście, jeśli nie zgadzasz się z decyzją ZUS, masz prawo wnieść odwołanie w ciągu miesiąca od doręczenia takiej decyzji.

[otw_shortcode_info_box border_type=”bordered” border_style=”bordered” shadow=”shadow-down-left” rounded_corners=”rounded-5″ icon_size=”large” icon_url=”https://e-prawopracy.pl/wp-content/uploads/2016/07/koperta-01.png”]Jeśli masz pytania, potrzebujesz pomocy, indywidualnej konsultacji napisz do mnie na adres: [email protected] [/otw_shortcode_info_box]

Photo by Josefa nDiaz on Unsplash

  Skorzystaj z porady

  Szczerze polecam współpracę z Panią Mec. Katarzyną Klemba, rzeczowa, profesjonalna i niezastąpiona w walce z ZUS :).

  Magda BW Avatar Magda BW

  Bardzo miła, profesjonalne podejście do klienta i całej sprawy,sprawa zakończyła się sukcesem i w 100% z czystym sumieniem mogę polecić tą kancelarię. Dziękuję raz jeszcze za współpracę. Pozdrawiam

  Waldemar Mościcki Avatar Waldemar Mościcki

  Napisz komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *